Het CBS bestaat deze maand 125 jaar. Sinds 1899 is het statistiekbureau de leverancier van betrouwbare, objectieve statistiek in ons land. Voor het beheer en publieksbeschikbaarstelling van publicaties van vóór 2000 wordt Atlantis ingezet. Duik in de historische bronnen van Centraal Bureau Statistiek
 
   
https://campaign-image.com/zohocampaigns/133052000002589780_zc_v95_1599466344893_banner_b_3.jpg
   

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Duik in de historische bronnen van Centraal Bureau Statistiek
  • Chabot Museum ontertekent NDE Manifest
  • Kennismaking met collectiebeheersystemen
  • Beheren en presenteren van bouwdossiers
     

Duik in de historische bronnen van Centraal Bureau Statistiek

Het CBS bestaat deze maand 125 jaar. Sinds 1899 is het statistiekbureau de leverancier van betrouwbare, objectieve statistiek in ons land. De oprichting van het CBS was het moment dat het statistisch onderzoek zijn professionele, institutionele basis kreeg. Volkstellingen zijn een vast onderdeel van het publicatieprogramma van het bureau, al vanaf het begin. Eerst werden met de tellingen de bevolkingsregisters gecontroleerd en actueel gehouden. Gaandeweg zijn ze uitgebreid met vragen over maatschappelijke kwesties, zoals de woonsituatie. Volkstellingen zijn daardoor belangrijker geworden voor het opstellen en evalueren van overheidsbeleid.


Voor het beheer en publieksbeschikbaarstelling van publicaties van vóór 2000 wordt Atlantis ingezet. Via de website https://historisch.cbs.nl/ zijn deze collecties (full-text) doorzoekbaar. Dit gaat om gedigitaliseerde papieren collecties. Hier vind je publicaties vanaf 1899 tot 2000. Ook eerder in de 19e eeuw gepubliceerde statistieken, zoals over over criminaliteit, bevolking en landbouw zijn opgenomen.

     
Chabot Museum ondertekent NDE Manifest

Chabot Museum uit Rotterdam heeft gekozen voor Atlantis voor collectiebeheer en online presentatie volledig volgens de NDE compatibel richtlijnen. Onlangs ondertekenden zij het NDE Manifest. Dit manifest beschrijft vijf principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Met het ondertekenen van het manifest wordt aangegeven dat de organisatie achter deze uitgangspunten staat. Directeur-bestuurder Jisca Bijlsma vertelt: 


‘We gaan met ons team in 2024 een grote inhaalslag doorvoeren in het registreren en digitaliseren van de sterk gegroeide collectie werken van Chabot, zijn tijdgenoten en hedendaagse geestverwanten. Volgend jaar staat een groot deel van de collectie dan ook eindelijk online. Dat maakt de collectie toegankelijk voor publiek en het vergemakkelijkt kennisdeling en collectiemobiliteit. We hebben voor een nieuw collectiebeheersysteem gekozen (Atlantis/DeventIt). Het voelt als met een schone lei beginnen waarbij we NDE-compatibiliteit gaan realiseren door gebruik te maken van het Termennetwerk, de afbeeldingen publiceren op basis van IIIF en informatie beschikbaar stellen als linked open data. We verheugen ons erop!’

     
Kennismaking met collectieregistratiesystemen

De basis voor je digitale collectie is je collectieregistratiesysteem. Hiermee kun je jouw digitale objecten voor de toekomst duurzaam bewaren, verbinden en vaak ook presenteren. Maar hoe kies je een collectieregistratiesysteem dat bij jouw organisatie past? En op welke punten kun je letten bij jullie keuze? En natuurlijk: hoe kun je deze overstap of aanschaf financieren?


Op dinsdag 30 januari van 09:00 - 12:30 organiseert Erfgoedhuis Zuid Holland een digitale bijeenkomst waarbij je in drie rondes kennis kan maken met diverse collectiebeheersystemen. Dit betekent dat je in één ochtend allerlei nuttige informatie kan verzamelen en ook 3 systemen met elkaar kan vergelijken. In totaal doen 7 collectiebeheersystemen/leveranciers mee aan de workshoprondes. Bij je aanmelding kun je 3 systemen selecteren om kennis mee te maken. De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers, medewerkers en leden van historische verenigingen, (streek)musea, archieven en andere erfgoedinstellingen. 


Aan die selectie mag Atlantis natuurlijk niet ontbreken! Hier krijg je te horen hoe Atlantis omgaat met collectiebeheer en online presentatie. Wij vertellen hoe wij duurzaam externe informatie verbinden en die op een bruikbare manier toepassen en presenteren. Atlantis voldoet aan alle richtlijnen die te maken hebben met het gebruiken en delen van bruikbare informatie. 

     

Beheren en presenteren van bouwdossiers   

Eind vorig jaar heeft KVAN - Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland - een kennisdocument gedeeld over het presenteren van bouwdossiers. Een zeer informatieve publicatie dat allerlei inzichten verschaft over het online aanbieden van bouwdossiers. Het kennisdocument bekijk je direct via de knop onder dit artikel. 


Bij het opstellen van het kennisdocument zijn ook omgevingen bekeken waar Atlantis ingezet wordt voor beheer en publicatie van bouwdossiers. Dit gaat om Archief Gooi en Vechtstreek en Regionaal Archief Nijmegen. Voor West-Brabants Archief loopt een project met Atlantis om de presentatielaag te vernieuwen, de presentatie van bouwdossiers is hier onderdeel van. 


Atlantis heeft een standaardmodule beschikbaar voor het beheren en presenteren van bouwdossiers. Hierbij zijn allerlei opties beschikbaar die betrekking hebben op beschikbaarstelling. Er wordt gewerkt met beperkingen in openbaarheid, met uitbreide configutiemogelijkheden om te bepalen welke stukken - op welke wijze - inzichtelijk zijn. Ook anonimiseren/aflakken van informatie is Atlantis niet onbekend. Via Atlantis kunnen aanvraag, download en scanningsverzoeken verwerkt worden. Verder wordt Atlantis ingezet om bouwdossiers uit externe applicaties, zoals e-Depot's, op te halen en aan te bieden aan medewerkers en publiek. 


Wil je meer weten over onze module bouwdossiers? We sturen graag meer informatie op. 

     
   
https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000031877004_zc_v93_1619794282404_lege_slide3.jpg
   

Volg ons via:

Je ontvangt deze email omdat je bent ingeschreven voor de Atlantis-nieuwsbrief. Wil je wijzigen hoe je deze mailing ontvangt? Je kunt Uitschrijven of Je voorkeuren aanpassen