Hosting

Hosting vraagt om een omgeving waarbinnen schaalbaarheid, bedrijfszekerheid en continuïteit van de dienstverlening zijn gegarandeerd. DEVENTit heeft een omgeving gerealiseerd die aan deze eisen voldoet en daarmee een optimaal platform biedt voor de hosting van websites, archief- en collectietoepassingen, internetapplicaties en portalen.

Beheerssysteem buiten de deur plaatsen

Bij het buiten de deur plaatsen van beheersystemen worden medewerkers voor hun productie afhankelijk van de snelheid en de beschikbaarheid van het informatiesysteem. Voor een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening aan het publiek is het noodzakelijk dat er gerekend kan worden op de continuïteit van de publieksfuncties. De behoefte aan opslagcapaciteit groeit sterk. Er gaan dan vraagstukken spelen als back-up en herstel van data bij calamiteiten.

In de architectuur van de hostingomgeving is rekening gehouden met al deze aspecten, waardoor een dienst kan worden geleverd die optimaal aansluit bij deze behoeften met een optimale prijs/kwaliteit-verhouding.

Architectuur

DEVENTit beschikt over een hosting omgeving die is geplaatst in een gecertificeerd datacentrum. De server zijn daar geplaatst in geconditioneerde ruimten met noodstroomvoorziening en minimaal 1 Gbit/s ethernet aansluitingen met de core-router van de provider. De serversystemen zijn redundant uitgevoerd met dubbele voedingen en er wordt gebruik gemaakt van hot-swappable schijven in geschikte RAID-configuraties. Voor databaseopslag wordt gebruik gemaakt van snelle SAS-opslag in RAID 10 (striped mirror). Voor bestandsopslag wordt gebruik gemaakt van een NAS met SATA-opslag in RAID 6 (=RAID 5 met hotspares).

T.b.v. back-up en uitwijk is een tweede hardware configuratie beschikbaar op het kantoor van DEVENTit. Back-ups worden gemaakt via de dumps van de metadata naar deze configuratie. Multimediale bestanden worden naar deze omgeving gespiegeld.

Op de hardware is een 24/7 6 uur call to repair SLA van toepassing. De servers met bijbehorende systeemsoftware worden beheerd volgens ITIL-normen met pro-actieve monitoring.

Service Levels

De helpdesk van DEVENTit is bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:30 uur. Voor hosting problemen die niet tot een volgende werkdag kunnen wachten is een 24/7 calamiteitennummer beschikbaar. De klant heeft toegang tot het online klantenportaal van DEVENTit waarin issues kunnen worden aangemeld en voortgang kan worden gevolgd. De omgeving heeft een uptime van 99,9%. Fixtijden liggen, afhankelijk van de urgentie tussen de 4 en 8 werkuren.

Back-up en recovery

Back-up wordt gerealiseerd door:

  • Dagelijkse dump van de database(s) naar de NAS-omgeving aan de productiezijde.
  • De NAS op de productiezijde heeft een replicatie via DFS naar een identieke NAS aan de back-up/uitwijk zijde.
  • Op de NAS worden tevens de multimediale bestanden bewaard.
  • Op zowel de productie als de back-up/uitwijk zijde zijn de dagelijkse dumps en de multimediale bestanden aanwezig.
  • Aan de back-up/uitwijk zijde zijn reservesystemen beschikbaar