DEVENTit zal een vernieuwde versie van deze website gaan realiseren. Onderdeel van deze website is een Atlantis Collectieportaal, dit is een zoekomgeving waarmee collecties uit externe systemen gezamenlijk doorzoekbaar worden gemaakt. In geval van West-Brabants Archief gaat dit om collectiebeheersysteem Memorix en e-Depot Preservica. Website met Collectieportaal voor West-Brabants Archief
 
   
https://campaign-image.com/zohocampaigns/133052000002589780_zc_v95_1599466344893_banner_b_3.jpg
   

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Website met Collectieportaal voor West-Brabants Archief
  • Vernieuwde inlegbladen
  • Terugblik Atlantis Collectiebeheer Lite
  • Atlantis Collectiebeheer voor Koninklijke Van Oord
     

Website met Collectieportaal voor West-Brabants Archief

De gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief bewaart en beheert zowel de papieren als digitale archieven van de aangesloten gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Via www.westbrabantsarchief.nl worden openbare stukken voor het publiek beschikbaar gesteld. DEVENTit zal een vernieuwde versie van deze website gaan realiseren. Onderdeel van deze website is een Atlantis Collectieportaal, dit is een zoekomgeving waarmee collecties uit externe systemen gezamenlijk doorzoekbaar worden gemaakt. In geval van West-Brabants Archief gaat dit om collectiebeheersysteem Memorix en e-Depot Preservica. Voor het publiek onstaat straks één geintegreerde omgeving waar deze collecties doorzoekbaar zijn en waar diverse vormen van aanvragen behandeld worden. 


Voor dit traject is een proof-of-concept omgeving neergezet waarmee West-Brabants Archief al heeft kunnen testen met het collectieportaal. Vanuit deze testfase is de opdracht verstrekt voor een productieomgeving en compleet nieuwe website. Voor de uitwisseling van beeldmateriaal wordt gebruik gemaakt van IIIF. In de loop van 2024 zal dit project afgerond zijn. 

     
Vernieuwde inlegbladen

In het afgelopen jaar heeft DEVENTit het promotiemateriaal vernieuwd. Behalve een compleet nieuwe brochure zijn er ook diverse inlegbladen vernieuwd. Inlegbladen zijn beknopte folders met verdiepende informatie over een product of thema. De Atlantis brochure geeft algemene informatie over Atlantis, waar deze inlegbladen verdieping geven. Er zullen later nog meer inlegbladen beschikbaar komen. De volgende inlegbladen zijn nu beschikbaar om te downloaden:

  • Inlegblad Museum
  • Inlegblad Archiefbeheer
  • Inlegblad Crowdsourcing
  • Inlegblad Linked Open Data
  • Brochure Atlantis

     
Terugblik Atlantis Collectiebeheer Lite

Begin 2023 is er een nieuw product toegevoegd aan het productenaanbod van Atlantis. Dit gaat om Atlantis Collectiebeheer Lite. Dit vernieuwde licentiemodel is gericht op kleine musea en erfgoedpartijen en biedt een volledig en professioneel collectiebeheerssyteem tegen lage kosten. Dankzij Atlantis Collectiebeheer Lite heeft Atlantis allerlei kleinere musea en historische verenigingen kunnen helpen met het professioneel beheren van collecties en het toepassen van Linked Open Data.


In de afgelopen jaren hebben veel partijen uit verschillende erfgoedssectoren de weg naar Atlantis weten te vinden. Dankzij de toevoeging van Lite biedt Atlantis nu een passend aanbod voor kleine, middelgrote en grote organisaties. 

     

Atlantis Collectiebeheer voor Koninklijke Van Oord 

Koninklijke Van Oord is een Nederlands familiebedrijf en een van de grootste maritieme aannemers met projecten wereldwijd. Van Oord heeft veel ervaring op het gebied van baggeren, landaanwinning, de aanleg van maritieme infrastructuur, het beschermen van kusten en oevers, offshore en offshore wind. Het hoofdkantoor van dit bedrijf vind je in Rotterdam. 


Van Oord is in het bezit van een bedrijfshistorische collectie. Met 150 jaar ervaring in de waterbouwkundige aannemerij, is deze collectie rijk aan historische informatie. De collectie bestaat uit documenten met betrekking tot de geschiedenis van de bedrijfsvoering van Van Oord, zoals het bestek en de opleveringsakte van de Afsluitdijk, plannen van de Deltawerken en andere documentatie van projecten over de hele wereld. Hiernaast zijn ook publicaties, objecten en meer dan 20.000 foto’s en ander beeldmateriaal deel van de collectie. 


Voor het beheren en registeren van het bedrijfsarchief is gekozen voor Atlantis. Onlangs is dit project afgerond en is Atlantis in gebruik genomen.

     
   

Agendahttps://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000031452004_zc_v93_1619794282404_lege_slide3.jpg
   

Volg ons via:

Je ontvangt deze email omdat je bent ingeschreven voor de Atlantis-nieuwsbrief. Wil je wijzigen hoe je deze mailing ontvangt? Je kunt Uitschrijven of Je voorkeuren aanpassen