Samen met vier andere softwareleveranciers mochten we vertellen hoe er gewerkt wordt aan het verbinden en delen van erfgoedinformatie. Deze sessie met als hoofdthema Linked Open Data werd georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed en vond plaats bij de Heineken Experience in Amsterdam. Samen bouwen aan verbonden erfgoed
 
   
https://campaign-image.com/zohocampaigns/133052000002589780_zc_v95_1599466344893_banner_b_3.jpg
   

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Samen bouwen aan verbonden erfgoed
  • Checklist Linked Open Data voor collectiebeheersoftware
  • Terugkijken: Webinar over de kracht van verhalen
  • Project uitgelicht: Erfgoed Lommel kiest voor Atlantis

     

Samen bouwen aan verbonden erfgoed

Samen met vier andere softwareleveranciers mochten we vertellen hoe er gewerkt wordt aan het verbinden en delen van erfgoedinformatie. Dit heeft plaatsgevonden afgelopen 21 maart. Deze sessie met als hoofdthema Linked Open Data werd georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed en vond plaats bij de Heineken Experience in Amsterdam. Deze middag bestond uit diverse korte presentaties van o.a. leveranciers, gebruikers en specialisten. De volledige sessie is opgenomen en is terug te kijken. Wij kijken terug op een zeer nuttige en leuke dag en zijn trots om ons samen met de andere leveranciers te mogen inzetten erfgoed te verbinden.  

     

Checklist Linked Open Data voor collectiebeheersoftware

Hoe weet je of je vanuit je collectieregistratiesysteem de informatie eenvoudig en gestandaardiseerd kunt delen en verbinden met anderen? Gebruik onderstaande checklist. Door de vijf vragen te beantwoorden weet je hoe ver het staat met de mogelijkheden van de registratiesoftware die je gebruikt. Erfgoeddata verbinden en met elkaar delen werkt het makkelijkst met software die alle vijf functionaliteiten ondersteunen. 

  • Is er ondersteuning voor gebruik van duurzame identifiers? 
  • Kunnen collecties opgenomen worden in het Datasetregister? 
  • Wordt de metadata als linked open data gepubliceerd? 
  • Is het werken met terminologiebronnen mogelijk? 
  • Bijvoorbeeld via het Termennetwerk? 
  • Maakt dit onderdeel uit van de standaardversie van de software?
Wil je meer van dit soort tools bekijken die je op weg helpen om de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed te verbeteren? Bekijk eens de Erfgoedkit van het Netwerk Digitaal Erfgoed. 

     

Terugkijken: Webinar over de kracht van verhalen

Afgelopen donderdag 31 maart organiseerden wij een webinar met als thema 'De kracht van verhalen'. Met dit webinar haakten wij in op het actuele onderwerp storytelling en met name de toegevoegde waarde daarvan voor de ontsluiting van erfgoed. Met de hulp van twee gastsprekers,  Marina van der Ploeg en Joke Kortewegis dit een zeer informatief webinar geworden. De sessie duurde ongeveer 60 minuten. Dit webinar is terug te kijken via onderstaande link. 

     

Project uitgelicht: Erfgoed Lommel kiest voor Atlantis

Erfgoed Lommel bekommert zich om het Lommelse erfgoed in al zijn aspecten. Die werking vindt plaats in Erfgoedhuis De Barrier. Daar vinden diverse collecties onderdak: bidprentjes, rouwbrieven, kaarten, foto’s, ansichtkaarten, boeken, tijdschriften, kaarten, museumobjecten, archieven van bedrijven en verenigingen, enz.. Een bibliotheek en een archiefruimte vormen de spil van het Erfgoedhuis. 


In Archeohuis De Kolonie organiseert Erfgoed Lommel de werking van een onroerenderfgoeddepot. In samenwerking met de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Bosland biedt Erfgoed Lommel zijn archeologische diensten aan de regio Bosland aan (Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt). Waardevolle archeologische collecties, afkomstig van privéverzamelaars of van bouwheren op wiens terreinen archeologische opgravingen plaatsvonden, worden in het Archeohuis volgens de regels van de kunst beheerd. 


Ferdi Geerts, archeoloog bij Erfgoed Lommel: "Diversiteit troef dus op het vlak van erfgoed. Een overzicht behouden van al dat erfgoed en het tegelijkertijd op een digitale manier voor een ruim publiek toegankelijk maken: dat waren twee belangrijke opdrachten die onze medewerkers en vrijwilligers wilden aanpakken. Erfgoed Lommel koos daarom voor de Atlantis-software van DEVENTit. De verschillende modules van deze software geven de mogelijkheid om een op onze maat gesneden databank te realiseren die we via een sobere, doeltreffende erfgoedwebsite voor iedereen toegankelijk maken. Een dienst zoals ‘crowdsourcing’ maakt het mogelijk dat iedereen die wil bovendien kan meewerken; bijvoorbeeld bij het transcriberen van een archiefstuk of het herkennen van personen op een foto. 


Een digitale erfgoeddatabank maken… het is natuurlijk een hele klus, maar dankzij de logische opbouw van Atlantis, de zeer goede opleiding en de helpdesk van DEVENTit hebben we er alle vertrouwen in dat we die klus zullen klaren!"

https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000023992004_zc_v11_1650621325241_1._schermafbeelding_2022_04_22_om_11.51.47.jpg

Uit de collectie:

Op de rechter foto zie je een gegraveerde rolsteen van ongeveer 13.000 oud. De groeven werden gemaakt door een prehistorische jager-verzamelaar. Dit object staat op de Vlaamse Topstukkenlijst. De andere foto is een ansichtkaart die het terrein van de vroegere zinkfabriek in 1934 toont tijdens het archeologisch onderzoek op die plaats door professor Hamal-Nandrin.

     
   
https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000023992004_zc_v93_1619794282404_lege_slide3.jpg
   

Volg ons via:

Je ontvangt deze email omdat je bent ingeschreven voor de Atlantis-nieuwsbrief. Wil je wijzigen hoe je deze mailing ontvangt? Je kunt Uitschrijven of Je voorkeuren aanpassen