Deze zomer staat in het teken van Crowdsourcing bij DEVENTit. Zo gaven wij vorige maand een webinar om deelnemers een ‘kijkje achter de schermen’ te bieden bij dit platform. Voor de komende zomermaanden hebben we een kortingsactie!

Kortingsactie

De zomer is al in volle gang en met een hittegolf op komst bieden wij een spetterende zomeractie. Wij geven maar liefst 50% korting op de eenmalige licentiekosten van het Atlantis Crowdsourcing platform.

Wilt u ook aan de slag met Crowdsourcing? Om bijvoorbeeld uw akten, registers, beelddocumenten, gedrukte bronnen of andere gedigitaliseerde collecties te laten voorzien van beschrijvingen? Kies voor Atlantis Crowdsourcing en maak ook uw collecties doorzoekbaar!

Deze actie is geldig bij een offerteaanvraag vóór 31 oktober 2020.

Webinar terugkijken?

Vorige maand hebben we met een webinar een een kijkje achter de schermen geboden bij Atlantis Crowdsourcing. Zo is er aandacht besteed aan het inrichten, beheren en bijsturen van een Crowdsourcing project, met hulp van een ervaren gastspreker. Anette de Lange, gemeentearchivaris van de gemeente Gemert-Bakel en beheerder van de website erfgoed.gemert-bakel.nl heeft laten zien hoe zij het platform gebruikt. De sessie duurde ongeveer 45 minuten en er keken bijna 50 deelnemers mee!

Wilt u deze webinar terugkijken en/of de verstrekte informatie ontvangen? Vraag via onderstaande knop de opname van deze sessie aan.

Een greep uit het aanbod projecten

Rond- en na deze zomer verwachten we diverse nieuwe projecten online. Onderstaand een greep uit deze projecten:

RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, gaat met behulp van Atlantis Crowdsourcing archiefaantekeningen van Abraham Bredius over 17e eeuwse Noord-Nederlandse schilders ontsluiten. Met hulp van het publiek worden gegevens geregistreerd en wordt het aktetype vastgesteld. Na afloop van het project worden de scans en metadata ingelezen in de database RKDexcerpts zodat dit waardevolle bronnenmateriaal voor iedereen online toegankelijk is.

Via www.gooienvechthistorisch.nl wordt al een project aangeboden om een fotocollectie te verrijken. Op korte termijn volgen de bevolkingsregisters van de oudste gemeenten in de regio. Voor iedere gemeente wordt een eigen project aangeboden.

Historisch Centrum Overijssel biedt via communitywebsite www.mijnstadmijndorp.nl een transcriptieproject. In dit project worden de resoluties van de stad Deventer (1566 – 1795) getranscribeerd. Resoluties zijn de besluiten van het Deventer stadsbestuur, te vergelijken met de tegenwoordige notulen van het college van burgemeester en wethouders.

Vereniging De Hollandsche Molen gaat Crowdsourcing toepassen om het archief verder te beschrijven. Het publiek zal o.a. gevraagd worden om Ten Brugge Cate nummers te koppelen aan records. Extra leuk is dat de vrijwilliger aanvullend onderzoek zal moeten doen binnen de molendatabase om tot het juiste nummer te komen. Na afronding van dit project worden de ingevoerde records geautomatiseerd gekoppeld aan de betreffende molenbeschrijvingen zodat de relatie tussen deze archiefstukken en de molen inzichtelijk blijft.

Het Literatuurmuseum gaat Atlantis Crowdsourcing gebruiken om beperkte sets met archiefbestanddelen met multimedia te laten beschrijven door vrijwilligers. Het kan dan gaan om scans waar nog geen informatie over bekend is maar ook bijvoorbeeld over gedigitaliseerde microfilms die minimaal beschreven moeten worden om daarna te kunnen koppelen aan bestaande records in Atlantis.

RHC Rijnstreek zal op korte termijn de bevolkingsregister van IJsselstein, periode 1880-1890 aanbieden via Crowdsourcing. Op de langere termijn staan de bevolkingsregisters van Woerden op de planning om via het publiek ingevoerd te worden.

Stadsarchief Delft biedt sinds kort drie projecten aan: Oud Notarieel Archief Delft, Indexering protocol 2638, lopende over het jaar 1744. De geboorteakten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Maasland tussen 1911 en 1919. Oud Notarieel Archief Delft, Indexering protocol 3153, lopende over de periode 1776-1777.

Pon gaat beeldmateriaal via Crowdsourcing aanbieden aan oud-medewerkers. Zij worden gevraagd om beschrijving en datering aan te geven bij foto’s van o.a. bedrijfsevenementen en producten.

Erfgoed Den Bosch zal na de zomervakantie starten met Atlantis Crowdsourcing. Er wordt afgetrapt met een fotocollectie die met hulp van het publiek beschreven wordt.

Gemeentearchief Barneveld zal bevolkingsregisters (1850 – 1920) aanbieden. Een deel van de bevolkingsregisters is al ingevoerd, maar de gegevens zijn niet compleet. In dit project voeren wij de ontbrekende namen, geboortedata, geboorteplaatsen en beroepen in van mensen, zodat het gehele bevolkingsregister voor onderzoekers digitaal toegankelijk wordt.

Gemeenteachief Gemert-Bakel biedt op dit moment 6 verschillende Crowdsourcing-projecten, met verschillende collectiesoorten en doelen. Variërend van het verrijken van fotocollecties tot indexeren van archiefstukken.

Highlights van Atlantis Crowdsourcing

Hét platform voor het verrijken van digitale collecties met behulp van het publiek. 

Voor het verrijken en beschrijven van gedigitaliseerde erfgoedcollecties wordt vaak een beroep gedaan op de input van publiek en vrijwilligers. Dankzij Atlantis Crowdsourcing is het mogelijk projecten in te richten, te beheren en aan te bieden via uw eigen website. Kosten-efficiënt, in eigen beheer en onbeperkt te gebruiken!

Unieke kenmerken van Atlantis Crowdsourcing

  • Projecten voor Crowdsourcing aanbieden via uw eigen website, in eigen vormgeving
  • Onbeperkt inzetbaar: Geen limitiet aan het aantal projecten, vrijwilligers of scans
  • Diverse mogelijkheden voor automatische goedkeuring
  • Zonder tussenkomst van DEVENTit projecten aanmaken, beheren en bijsturen
  • Slimme koppelings- en import/export mogelijkheden
  • Oók zeer geschikt voor organisaties die geen Atlantis gebruiken
Met vriendelijke groet,
het DEVENTit team