De eisen aan websites en mobiele applicaties van de overheid zijn aangescherpt. Zo is een overheidsorganisatie verplicht om:

  • Te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 9 van EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA.
  • Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt om de website toegankelijk te maken en te houden.

Voor nieuwe websites is het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring verplicht vanaf september 2019, voor bestaande vanaf september 2020 en voor mobiele applicaties vanaf juni 2021.

Waarmerk Drempelvrij

In Nederland is het Waarmerk drempelvrij.nl het kwaliteitskenmerk voor toegankelijkheid. Het waarmerk wordt na inspectie van de website uitgereikt door een inspectie-instelling die daarvoor bevoegd is geacht door de waarmerkregeling.

Logo dempelvrij

Toegankelijke webbouwer

DEVENTit is in het bezit van het certificaat voor het toepassen van de WCAG 2.1 standaard op websites en mobiele applicaties en staat als Toegankelijke Webbouwer genoemd op de site van Accessibility. Hiermee zijn wij uw partner om toegankelijke websites en mobiele applicaties te realiseren, uw organisatie te begeleiden naar het Drempelvrij keurmerk en het logo met de toegankelijkheidsverklaring te publiceren.

Atlantis Erfgoedwebsites

Heeft u een Atlantis Erfgoedwebsite? Dan voldoet deze aan WCAG 2.0. Om deze naar WCAG 2.1 te brengen en daarmee gereed voor certificering kunnen wij op basis van een scan de aan te passen onderdelen inzichtelijk maken en aanbieden. Bent u in de markt voor een nieuwe erfgoedwebsite? Houdt dan rekening met deze verscherpte richtlijnen en kies voor een Toegankelijke webbouwer. 

Atlantis portaal of publieksomgeving

Heeft u een Atlantis collectieportaal of publieksomgeving? Dan worden de standaard onderdelen daarvan, indien u beschikt over een onderhoudscontract, kosteloos, naar WCAG 2.1 gebracht. Voor de maatwerk onderdelen kunnen wij op basis van een scan de aan te passen onderdelen inzichtelijk maken en aanbieden.

Certificering

Bij het doorlopen van een certificeringstraject dient u een beleid op te stellen als uitgangspunt voor de keuzes in de mate van toegankelijkheid van uw content. Vervolgens dienen een aantal documenten voor de certificeerder samengesteld te worden. Wij kunnen u hierin ondersteunen of dit volledig uit handen nemen. Ook tijdens het certificeringstraject kunnen wij u van dienst zijn ter ondersteuning van certificeerder.

Logo's toegankelijkheid

Publicatie

Na certificering wordt een logo en een toegankelijkheidsverklaring afgegeven. Dit logo wordt op uw website en/of collectieportaal gepubliceerd. Bij het klikken op het logo wordt de toegankelijkheidsverklaring aan de bezoeker gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,
het DEVENTit team
https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000013409004_zc_v8_atlantis_logo.png
https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000013409004_zc_v8_beleef_het_erfgoed.jpg