Portaal en Collectiebeheer Stadsarchief Rotterdam

Homepage van het stadsarchief Rotterdam

Project Beschrijving

Het Stadsarchief Rotterdam heeft Atlantis in gebruik voor het collectiebeheer van diverse collecties. Ook verzorgt Atlantis de portaalfunctie voor toegang tot de collecties via de website van het stadsarchief. Daarbij is een aantal collecties die (nog) niet binnen Atlantis worden beheerd, gekoppeld.

Via de website van het Stadsarchief Rotterdam worden de collecties beschikbaar gesteld voor het publiek. Dit betreft beeld en geluid, archieven, bibliotheekcatalogi, digitale stamboom, krantenartikelen, notariële akten, kranten, bouwtekeningen, militieregisters, opvarenden VOC, Rotterdams jaarboekje, adresboeken en straatnamen. Alle collecties worden afzonderlijk aangeboden. De eerste 6 collecties zijn via Atlantis zowel integraal als afzonderlijk te bevragen. Vanaf de homepage van de website worden zoekfuncties geboden op mensen, locaties en op gebeurtenissen. Dit zijn Atlantis-zoekfuncties op de eerste 6 collecties, waarbij deze op verschillende combinaties van zoekvelden worden doorzocht.

Zoekresultaat

Zoekresultaat vanuit Atlantis portaal.

Vanaf de prestentatie van het zoekresultaat wordt een bewerking van de publieksomgeving van Atlantis toegepast. Hierop zijn de eigen wensen t.a.v. de functies en vormgeving doorgevoerd, zodat het naadloos past binnen de visie van het Stadsarchief Rotterdam en de vormgeving van de website.

Als collecties afzonderlijk of in combinatie worden doorzocht, wordt er een passend zoekformulier aangeboden. De websitebouwer heeft voor de integratie van de zoekfuncties op mensen, locaties en gebeurtenissen en voor de via Atlantis lopende afzonderlijke en gecombineerde zoekformulieren, de API van Atlantis benut om deze dynamisch op te bouwen.

Bij het zoeken via Atlantis wordt een zoekresultaat opgedeeld in tabbladen gepresenteerd. Per tabblad is daarbij aangegeven hoeveel zoekresultaten er gevonden zijn en worden de objecten in een eigen samenstelling van informatie gepresenteerd. Deze kunnen verder gefilterd en gesorteerd worden. Al deze zaken zijn geconfigureerd binnen de Atlantis-beheeromgeving.

Detailpagina

Detailinformatie van object uit de beeldbank.

Bij het Stadsarchief Rotterdam is veel zorg besteed aan de presentatie van detailinformatie. Dit levert veel mogelijkheden op om verder door te navigeren. Een zoekresultaat is daarmee het begin van een ontdekkingstocht door de collecties van het stadsarchief. Bezoekers kunnen op- en aanmerkingen plaatsen en archiefmateriaal kan aangevraagd worden voor inzage. Deze bezoekersfuncties zijn samengebracht binnen de functie “Mijn Archief”, waar bezoekers ook zoekvragen kunnen opslaan en onderzoeksdossiers kunnen aanmaken. Al deze functies worden door Atlantis geleverd.

Van de aangeboden collecties worden er 4 beheerd via de Atlantis-beheeromgeving. Dit is de omgeving waarop medewerkers en vrijwilligers opbouwen, beheren en beschikbaar stellen. Zaken als auteursrechten, openbaarheidsbeperkingen en andere zaken die publicatie in de weg staan, worden in de beheeromgeving aangegeven en bij publicatie binnen de website automatisch gehonoreerd.

Er zijn 2 collecties gekoppeld via federated search. De overige collecties kunnen ook gekoppeld gaan worden via een passende methode (harvesting, federated search, import, etc.).

Naar de toekomst toe heeft het Stadsarchief Rotterdam de beschikking over een platform dat op elke manier uitgebreid kan worden. Via nieuwe modules en diensten kan de werking van Atlantis worden verbreed en verrijkt. Daarnaast heeft het de mogelijkheid om externe systemen aan te sluiten als leverancier van informatie of om informatie aangeleverd te krijgen. Door de beschikbaarheid van mobiele omgevingen op het Atlantis-platform ligt de beschikbaarstelling via telefoons en tablets binnen handbereik. Kortom, met Atlantis heeft het Stadarchief Rotterdam gekozen voor continuïteit en toekomstperspectief!

Zie: http://www.stadsarchief.rotterdam.nl

Project Details

Client: Stadsarchief Rotterdam

Tags: Archieven, Atlantis API, Atlantis Publieksomgeving, Beeldbank, Bibliotheek, Collectiebeheer, Federated search, Krantenklapper, Portaal

Contact opnemen
Back to Top