Portaal Allemolens.nl

Homepage van Allemolens.nl

Project Beschrijving

Voor Vereniging De Hollandsche Molen is het portaal Allemolens.nl gerealiseerd. Daar is informatie over alle bestaande en verdwenen molens in Nederland te vinden. Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en bouwtekeningen dè startplek voor al het molenonderzoek.

Allemolens.nl ontsluit niet alleen de collectie van Vereniging De Hollandsche Molen, maar doorzoekt met dezelfde zoekopdracht ook de beeldcollecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van Vereniging De Zaansche Molen. Het is de bedoeling om de molencollecties van meer erfgoedinstellingen te gaan koppelen aan Allemolens.nl.

Het interessante aan AlleMolens.nl is, dat door te zoeken op een bestaande of verdwenen molen, van deze molen alle gerelateerde informatie kan worden opgevraagd. Daarmee wordt een schat aan informatie vergaard over de historie, plaats en techniek van de molen.

Uitgebreide zoekscherm

Uitgebreide zoekscherm

Atlantis staat aan de basis van dit portaal. Zowel de molendatabase als een groot aantal gerelateerde collecties wordt in Atlantis opgebouwd, beheerd en beschikbaar gesteld. Daarmee zijn vele vrijwilligers zeer druk doende geweest en zijn ze dat nog steeds.

Ook externe databases worden meegenomen bij het zoeken. Zo worden de collecties van het RCE en de Zaansche molen doorzocht, tegelijkertijd met het doorzoeken van de collecties binnen Atlantis.

Bij het uitgebreid zoeken kunnen de collecties afzonderlijk of in de gewenste combinatie doorzocht worden. Het voor Atlantis kenmerkende dynamische gedrag van het zoekformulier komt dan goed naar voren. Bij iedere collectie of combinatie van collecties wordt het daarbij behorende zoekformulier getoond, zodat de collecties optimaal doorzocht kunnen worden.

Detailpagina van een molen

Detailpagina van een molen

Bij een gevonden molen wordt, als het een verdwenen molen betreft, ook gelinkt naar de database van verdwenen molens. Als er voorgangers of opvolgers zijn van molens, dan zijn die gelinkt. Op basis van het molennummer zijn andere bronnen gekoppeld, die met een aanvullende zoekactie getoond kunnen worden.

Ook kan de locatie van de molen op een Google Map worden gepresenteerd.

Dit portaal is een bewerking van de publieksomgeving van Atlantis. Hierop zijn de eigen wensen t.a.v. de functies en vormgeving doorgevoerd, zodat het naadloos past binnen de visie en huisstijl van Vereniging De Hollandsche Molen.

Al de aangeboden collecties worden beheerd via de Atlantis-beheeromgeving. Dit is de omgeving waarop medewerkers en vrijwilligers opbouwen, beheren en beschikbaar stellen. Zaken als auteursrechten, openbaarheidsbeperkingen en andere zaken die publicatie in de weg staan, worden in de beheeromgeving aangegeven en bij de publicatie automatisch gehonoreerd.

Op alle collecties zijn koppelingen mogelijk via OAI-PMH, zodat derden de collecties – voor zover dit is toegestaan – kunnen harvesten. Zo zijn de beeldcollecties beschikbaar op Europeana. Daarbij is de Vereniging De Hollandsche Molen via de Atlantis-beheeromgeving altijd in controle over welke informatie beschikbaar gesteld wordt.

Zowel het portaal als de beheeromgeving wordt gehost via de hostingomgeving van DEVENTit.

Naar de toekomst toe heeft de Vereniging De Hollandsche Molen de beschikking over een platform dat op elke manier uitgebreid kan worden. Via nieuwe modules en diensten kan de werking van Atlantis worden verbreed en verrijkt. Daarnaast heeft het de mogelijkheid om externe systemen aan te sluiten als leverancier van informatie of om informatie aangeleverd te krijgen. Door de beschikbaarheid van mobiele omgevingen op het Atlantis-platform ligt de beschikbaarstelling via telefoons en tablets binnen handbereik. Kortom, met Atlantis heeft de Vereniging De Hollandsche Molen gekozen voor continuïteit en toekomstperspectief!

http://www.allemolens.nl

Project Details

Client: Vereniging De Hollandsche Molem

Tags: Archieven, Atlantis Publieksomgeving, Beeldbank, Bibliotheek, Collectiebeheer, Europeana, Federated search, Gedrukte Bronnen, Harvesting, Portaal, Website

Contact opnemen
Back to Top