Missie en Visie

terug

Missie

DEVENTit ontwikkelt software.

Daarmee willen wij aan verzamelaars, distributeurs en gebruikers faciliteiten bieden voor het verzamelen, beheren, beschikbaar stellen en gebruiken van informatie in al haar diversiteit en samenhang.

Informatie is in potentie tijd-, grens- en systeemoverstijgend. Daarom willen wij organisaties en mensen in staat stellen om samen te werken. De betrokken informatiesystemen daarbij integrerend en informatie distribuerend met behoud van identiteit, integriteit en onafhankelijkheid.

Visie

Het Internet is de primaire infrastructuur waarmee plaats- en systeemonafhankelijk met informatie omgegaan wordt door producenten, verzamelaars, distributeurs en gebruikers.

DEVENTit wil oplossingen bieden waarmee informatie verzameld, gedistribueerd en gebruikt kan worden.

Voor het verzamelen en registreren worden op de beroepsgroep toegesneden werkprocessen en beschrijvingsstructuren aangeboden, ingebed in een generieke omgeving voor multimediaal informatiebeheer.

Organisaties bogen doorgaans op meer dan één systeem voor informatieregistratie en –beheer. Oplossingen van DEVENTit maken het dan ook mogelijk dat informatie uit een diversiteit van systemen samengebracht kan worden voor integrale beschikbaarstelling met behoud van identiteit, integriteit en onafhankelijkheid.

Oplossingen van DEVENTit stellen de informatie beschikbaar via Internet-infrastructuren aan webbrowsers, telefoons, tablets, applicaties, portalen en sociale media.

Binnen de keten van registreren, beheren en beschikbaar stellen staat het gebruik van markt- en wereldstandaarden centraal.

DEVENTit is servicegericht op de invulling van het complete automatiserings- en implementatievraagstuk. Hierbij wordt als hoofdaannemer of projectpartner samengewerkt met aan DEVENTit of met de afnemer gelieerde partijen voor webdesign, websitebouw, systeemintegratie en hostingdiensten.

 

Privacystatement

Disclaimer

Contact opnemen
Back to Top