ISO certificering

ISO 27001 logo

ISO 270001

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van DEVENTit is ISO-27001 gecertificeerd. Dit betreft derhalve de informatieveiligheid t.a.v. haar klanten en relaties alsook de processen van softwareontwikkeling, onderhoud, support en hosting. Dit betreft een certificering omtrent informatieveiligheid vanuit het perspectief van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid.

De certificering is bedrijfsbreed afgegeven voor alle door ISO 27001 geldende eisen en richtlijnen. Dus voor zowel de organisatie als de producten en diensten die door DEVENTit worden geleverd.

Er is voor de informatiebeveiliging beleid vastgesteld. Deze is op te vragen via office@deventit.nl.

 

ISO 9001 logo

ISO 9001

Het kwaliteitsmangementsysteem van DEVENTit is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van de processen binnen onze organisatie rond onze producten en diensten.

Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst dat onze producten en diensten voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten en andere belanghebbenden kunnen voldoen.

Er is voor de kwaliteitsmanagement beleid vastgesteld. Deze is op te vragen via office@deventit.nl.

Hiermee is getoetst en gecertificeerd dat:

  • DEVENTit verantwoord omgaat met informatie van personeel, klanten, leveranciers en overige relaties
  • DEVENTit de kwaliteit van leveranciers heeft geborgd
  • de informatieveiligheid is geborgd in de werkprocessen
  • het personeel bewust is van risico’s omtrent informatieveiligheid
  • informatieveiligheid binnen de softwareontwikkeling, de softwareproducten en de hosting omgeving is geborgd.

In het kader van de AVG is deze certificering een onafhankelijke toetsing dat wij met passende technische en organisatorische maatregelen persoonsgegevens beveiligen. Daarnaast dat wij adequate procedures hanteren voor datalekken en andere inbreuken.

Voor u als klant of relatie van DEVENTIt een extra garantie dat DEVENTit op een juiste en betrouwbare manier omgaat met uw informatie! Zowel als organisatie als binnen de producten en diensten die worden geleverd.