ISO 27001

19.280-DigiTrust-ISO27001-keurmerk

DEVENTit is ISO-27001 gecertificeerd voor al haar diensten en producten. Dit betreft derhalve de informatieveiligheid t.a.v. haar klanten en relaties alsook de processen van softwareontwikkeling, onderhoud, support en hosting. Dit betreft een certificering omtrent informatieveiligheid vanuit het perspectief van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid.

De certificering is bedrijfsbreed afgegeven voor alle door ISO 27001 geldende eisen en richtlijnen. Dus voor zowel de organisatie als de producten en diensten die door DEVENTit worden geleverd.

 

Hiermee is getoetst en gecertificeerd dat:

  • DEVENTit verantwoord omgaat met informatie van personeel, klanten, leveranciers en overige relaties
  • DEVENTit de kwaliteit van leveranciers heeft geborgd
  • de informatieveiligheid is geborgd in de werkprocessen
  • het personeel bewust is van risico’s omtrent informatieveiligheid
  • informatieveiligheid binnen de softwareontwikkeling, de softwareproducten en de hosting omgeving is geborgd.

In het kader van de AVG is deze certificering een onafhankelijke toetsing dat wij met passende technische en organisatorische maatregelen persoonsgegevens beveiligen. Daarnaast dat wij adequate procedures hanteren voor datalekken en andere inbreuken.

Voor u als klant of relatie van DEVENTIt een extra garantie dat DEVENTit op een juiste en betrouwbare manier omgaat met uw informatie! Zowel als organisatie als binnen de producten en diensten die worden geleverd.