• 24 August 2012

  Volledige streaming in Atlantis

  Atlantis ondersteunt vanaf heden volledige streaming van audio- en videobestanden. Tot op heden werden audio- en videobestanden via “progressive streaming” aangeboden.

  Streaming betekent dat er niet gewacht hoeft te worden met afspelen tot het hele object geladen is, maar dat er al eerder begonnen wordt met afspelen. Progressive streaming betekent dat als verderop in de stream geklikt wordt, er dan gewacht dient te worden tot die plaats in de stream gedownload is. Met volledige streaming is dat niet meer nodig. Als verderop in de stream geklikt wordt, dan wordt het afspelen bijna direct vanaf dat punt hervat.

  Volledige streaming is een belangrijke functie in opmaat naar bijvoorbeeld het beschrijven van fragmenten van audio en video binnen een groter geheel. Ook past deze manier van streamen beter bij langdurige, omvangrijke audio en video en/of audio en video van hoge kwaliteit.

  Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden voor volledige streaming is goed overleg over de te kiezen bestandsformaten en players noodzakelijk. Voor een zo breed mogelijke beschikbaarstelling wordt aan MPEG4 de voorkeur gegeven. Atlantis zal bij het afspelen, afhankelijk van de soort browser waarin wordt afgespeeld, de juiste keuze maken voor de te gebruiken player: native HTML-5, Silverlight of Flash.

 • 7 July 2012

  Beeldbank RHC Limburg beschikbaar

  De vernieuwde beeldbank van het Historisch Centrum Limburg is vanaf nu beschikbaar. Deze bevat beeldmateriaal uit de collecties van het Regionaal Historisch Centrum én het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

  Hierin vindt u afbeeldingen over de hele provincie Limburg en (ver) daarbuiten. Naast stads- en dorpsgezichten, kaarten en plattegronden, foto’s van personen, straten of gebouwen bevat de collectie ook afbeeldingen van religieuze voorwerpen (devotionalia) en archeologische objecten, en nog veel meer.

  Deze beeldbank is ondergebracht in het volledige webbased platform Atlantis van DEVENTit BV uit Bunschoten die tevens de hosting van de beeldbank verzorgt.

  De beeldbank is bereikbaar via deze link.

 • 26 June 2012

  Opening Beeldbank Zoetermeer

  Burgemeester Waaijer heeft op 18 juni in het Stadsmuseum de Beeldbank Zoetermeer geopend. Tijdens de openingshandeling werd een foto gemaakt met een ouderwetse fotocamera die ter beschikking is gesteld door het Fotograficamuseum Zoetermeer.

  De beeldbank is een samenwerkingsproject tussen het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) en het Gemeentearchief. In de beeldbank staan foto’s en video’s over de geschiedenis, inwoners en culturele identiteit van de stad. De oudste foto’s dateren van rond 1900, maar er zijn ook recente foto’s terug te vinden. In de beeldbank zijn al duizenden foto’s opgenomen en het Gemeentearchief en het HGOS hebben de ambitie om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de historie van Zoetermeer.

  De beeldbank is ondergebracht in het volledig webbased platform Atlantis van DEVENTit BV uit Bunschoten. Ook de hosting wordt door DEVENTit verzorgd.

  Zie ook het artikel uit het Algemeen Dagblad van 18 juni jl, uitgave Zoetermeer, waarin meer over deze collectie wordt verteld. De beeldbank is bereikbaar via deze link.

 • 18 June 2012

  Gemeente Hellendoorn stelt Burgerlijke Stand vanaf 1811 digitaal beschikbaar

  De gemeente Hellendoorn heeft alle akten en registers van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 gedigitaliseerd. Ook de fotocollectie van de gemeente, die al gedigitaliseerd was, is nu via Hellendoorn.nl beschikbaar. Daarbij zijn ook de tot nu toe ingevoerde foto’s van de Historische Kring Hellendoorn/Nijverdal digitaal te raadplegen. In totaal zijn zo’n 2.500 foto’s beschreven en gedigitaliseerd. De Historische Kring heeft nagenoeg belangeloos alle foto’s beschreven, waardoor een huis fotoarchief een feit is.

  De behoefte de eigen wortels van de eigen geschiedenis te kennen is de afgelopen jaren gegroeid, zeker in een sterk globaliserende wereld. Genealogisch onderzoek wordt daarom steeds populairder. De beschikbaarheid van de akten en registers van de Burgerlijke Stand maakt het voor iedereen mogelijk zijn eigen familiegeschiedenis te onderzoeken.

  Voor zowel het fotoarchief als de akten en registers van de Burgerlijke Stand wordt Atlantis toegepast. Hiervoor worden de modulen Beeldbank en Virtuele Studiezaal ingezet. De hosting van deze omgeving wordt tevens door DEVENTit gerealiseerd.

  De gedigitaliseerde akten en registers van de Burgerlijke Stand en het fotoarchief zijn beschikbaar via deze link.

Contact us
Back to Top