• 26 June 2019

  Atlantis Crowdsourcing voor iedereen beschikbaar

  Atlantis Crowdsourcing voor iedereen beschikbaar

  Atlantis Crowdsourcing is dé oplossing om digitale collecties op een eenvoudige en efficiënte wijze te laten voorzien van beschrijvingen door het publiek.

  Vrijwilligers inzetten voor het beschrijven van digitale collecties
  Als digitale collecties niet voorzien zijn van metadata, zijn deze niet doorzoekbaar voor beheerders en het publiek. Het beschrijven van digitale collecties kan een arbeidsintensief proces zijn. Hiervoor worden vaak vrijwilligers ingezet. Atlantis Crowdsourcing maakt het vinden en inzetten van vrijwilligers eenvoudig.

  Atlantis Crowdsourcing
  Het Atlantis Crowdsourcing platform stelt organisaties in staat via één geïntegreerde omgeving projecten beschikbaar te stellen aan het publiek. De beschikbaar gestelde projecten kunnen effectief gecontroleerd en begeleid worden. Toegang tot deze omgeving gebeurt via de vertrouwde online omgeving van de organisatie. De scans worden op een overzichtelijke wijze met vooraf bepaalde invoervelden aangeboden. De door de vrijwilliger ingevoerde informatie komt na (eventueel automatische) goedkeuring direct beschikbaar voor ontsluiting.

  Voor iedereen beschikbaar
  Ook organisaties die geen gebruik maken van Atlantis voor beheer van haar collecties kunnen Atlantis Crowdsourcing gebruiken. Er wordt dan een koppeling (bijv. OAI-PMH) gerealiseerd tussen het desbetreffende collectiebeheerssysteem en Atlantis Crowdsourcing. Daarnaast kan er gewerkt worden met Export/import. Het crowdsourcing platform waarop de vrijwilligers collecties kunnen beschrijven wordt binnen de website van de eigen organisatie aangeboden. Hiervoor realiseert DEVENTit een webomgeving in de huisstijl van de organisatie, welke door de organisatie binnen haar website opgenomen kan worden.

  Inzetbaar voor verschillende projecten
  Atlantis Crowdsourcing stelt organisaties in staat zelf projecten aan te maken. Hierbij kunnen een aantal zaken naar wens per project aangepast worden zoals: invoerinstructies, instructies voor de controleurs, eenmalig of meermaals invoeren en de toegewezen projectleider. Met de uitbreiding Schermbouwer is de organisatie in staat zelfstandig invoerformulieren samen te stellen. Ook is het mogelijk om meerdere crowdsourcing projecten tegelijkertijd aan te bieden. Het platform kent een eenmalige aanschafprijs ongeacht het aantal projecten of scans. Dit maakt deze oplossing zeer kostenefficiënt.

  Meer informatie?
  Mogen wij u informeren over Atlantis Crowdsourcing? Neem contact met ons op en vraag een vrijblijvende oriëntatiesessie of digitaal informatie pakket aan!

 • 18 June 2019

  Atlantis Configuratie Cockpit nu beschikbaar!

  Atlantis Configuratie Cockpit nu beschikbaar!
  Flexibiliteit ATLANTIS nu door applicatiebeheerder eenvoudig te benutten

  Atlantis biedt veel mogelijkheden om de applicatie geheel naar eigen wensen in te richten. Met de Configuratie Cockpit wordt het voor de applicatiebeheerder nu mogelijk om de Atlantis omgeving eenvoudig zelf te configureren. De Configuratie Cockpit wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle Atlantis klanten met een onderhoudscontract. Een voorwaarde is dat tenminste een van uw medewerkers getraind wordt op het gebruik van de Configuratie Cockpit.

  Hieronder leiden wij u kort door een aantal onderdelen van de Configuratie Cockpit.

  Dashboard

  Vanuit een overzichtelijk dashboard worden de meest gebruikte functies voor het applicatiebeheer aangeboden. Met één klik worden de autorisaties ingesteld, het Content Management Systeem opgeroepen, rapporten gedefinieerd en keuzelijsten, categoriesystemen en zoekingangen samengesteld. Andere functies zitten onder het globale menu en zijn in een oogopslag beschikbaar.

   

  Vormgeving

  De Configuratie Cockpit is een volledig vernieuwde omgeving. De user interface is geheel herontworpen met overzichtelijkheid en gebruikersvriendelijkheid als belangrijkste uitgangspunten. Dit komt naar voren in de schermopbouw, het gebruik van kleuren en lettertypes, iconen, de toepassing van WYSIWYG weergaven, het gebruik van overzichtelijke boom- en lijstweergaven, zoek- en filterfuncties. Het kleurgebruik en lettertypes kan door de organisatie naar eigen inzicht aangepast, bewaard en opgeroepen worden zodat het aansluit bij de huisstijl of eigen smaak.

  Relatiemodel

  Via een grafische weergave wordt het relatiemodel van de Atlantis omgeving weergegeven. Hiermee worden de toegepaste objectsoorten (metadata modellen) en relaties daartussen overzichtelijk en interactief weergegeven. Vanuit dit grafische model worden eigenschappen van metadata modellen en relaties aangepast, toegevoegd of verwijderd. Het relatiemodel geeft direct
  inzicht in de opbouw van de Atlantis omgeving en daarmee in de mogelijkheden voor de collectiebeheerders voor navigatie en invoer.

  Rapportages

  Het zelf opstellen van rapportages voor gebruik binnen de Atlantis beheeromgeving is nu mogelijk via een gebruikersvriendelijke rapportbouwer. In een Rich-Text Editor worden vaste teksten en vormgeving gecombineerd met database informatie en taalconstructies als iteraties en condities. Dit gebeurt op een niveau zodat ook applicatiebeheerders met een niet-technische achtergrond hiermee overweg kunnen.

  Formulieren

  Met de Schermbouwer in uw licentie kunnen formulieren voor invoer en mutatie WYSIWYG opgesteld en aangepast worden door het simpelweg slepen en dimensioneren van de invoer van de invoervelden. Aan de invoervelden worden eigenschappen zoals benaming, verplichting voor invoer, alleen-lezen en  herhaalbaarheid aangegeven. In formulieren kunnen sub-formulieren opgenomen worden zodat veel gebruikte veldsamenstellingen telkens weer worden hergebruikt.

  Content Management
  Zeer krachtig zijn de Content Management functies. Velden voor zoeken, zoekresultaten, sorteringen, filters en detailinformatie kunnen door de applicatiebeheerder gedefinieerd en aangepast worden, afzonderlijk voor de beheer- en publieksomgeving. Voor de definitie wordt dezelfde techniek gebruikt als bij het opstellen van rapportages. Met een krachtige Rich Tekst Editor waarin vaste teksten en vormgeving gecombineerd wordt met database informatie en taalconstructies als iteraties en condities.

  Uitbreiding metadata modellen

  Met de dienst Dynamische Velden in de licentie kunnen de metadata modellen uitgebreid worden met eigen velden. Dit biedt in combinatie met het Content Management, formulier- en rapportbouwer een unieke flexibiliteit: zelf gedefinieerde velden worden toegepast in formulieren, rapporten en in zoeken, zoekresultaten, sorteringen, filters en detailinformatie. En dat allemaal volledig door de applicatiebeheerder zelf te regelen.

  Helpsysteem

  Het helpsysteem stelt de applicatiebeheerder in staat om naast de standaard geleverde helppagina’s ook eigen helppagina’s toe te voegen. Hiermee wordt de help informatie toegespitst op de situatie van de eigen organisatie en daarmee makkelijk overdraagbaar naar een nieuwe applicatiebeheerder.

  Responsive én meertalig
  De Configuratie Cockpit is volledig responsive en daarmee te gebruiken via een PC/Laptop, tablet en smartphone. De Configuratie Cockpit is beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal voor zowel de schermelementen als de helpfunctie. De Configuratie Cockpit faciliteert daarnaast de uitbreiding met extra talen.

  En verder…..
  De Configuratie Cockpit gaat op termijn het Beheerder menu binnen de beheeromgeving vervangen. Nu al zijn het overgrote deel van de functies uit het Beheerdersmenu via de Configuratie Cockpit beschikbaar. Maar dan gebruikersvriendelijker en overzichtelijker. In de loop van 2019 zullen stapsgewijs alle functies uit het Beheerder menu via deze omgeving beschikbaar komen.

  Beschikbaarheid
  De Configuratie Cockpit is beschikbaar voor Atlantis klanten in het kader van het onderhoud op Atlantis. Bij nieuwe afnemers maakt de Configuratie Cockpit standaard onderdeel uit van de licentie.

   

  De Configuratie Cockpit is een krachtige tool voor de applicatiebeheerder waarmee de flexibiliteit in configuratie van een Atlantis omgeving door een organisatie zelfstandig benut wordt. Verkeerd gebruik kan echter ook leiden tot problemen. Daarom wordt de Configuratie Cockpit geactiveerd na een op de licentiesamenstelling toegesneden training. De applicatiebeheerder ontvangt dan een gedegen opleiding die deels op de eigen Atlantis omgeving plaats vindt, zodat de organisatie optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die de Configuratie Cockpit biedt.

   

  Geïnteresseerd?

  Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden en flexibiliteit die de Configuratie Cockpit biedt? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

   

 • 5 April 2019

  DEVENTit with Atlantis on the Museum Vakdagen 2019

  The fourth edition of the Museum Vakdagen will be organized on Wednesday 17 and Thursday 18 April 2019. The Museum Vakdagen focuses on more than 2,000 museums in the Netherlands and Flanders. From the largest professional to the smallest museum. As a supplier and developer of the Atlantis collection management system, DEVENTit will be present at this trade fair.

  About DEVENTit
  For more than 20 years, DEVENTit has provided collection management for various institutions. We do this with the Atlantis collection management system. Atlantis is a fully web-based solution for collection management. Online presentation of collections is a seamless part of the solution with which Atlantis fully integrates within your website or third-party websites. Atlantis Museum is available especially for museums.

  Atlantis Museum
  Every collection is different and unique, just like the people who work with it. Atlantis Museum has been developed with the aim of easily and completely web-based to manage your collections with due observance of international standards (such as spectrum) and workflow processes. Mutual exchange of information is easily and securely arranged.

  Museum Vakdagen 2019
  Do you want to know what we can do for your collections? Visit our stand during the Museum Vakdagen and be informed and inspired about collection registration and online presentation! Then you will receive a pocket-sized Atlantis Powerbank from us. Do you not yet have tickets for the Museum Vakdagen? Request your free admission tickets from us.

  More information?
  Do you want more information about web-based collection management or online presentation of collections based on this message? Feel free to contact us and request a free orientation session or digital information package!

 • 6 March 2019

  iso certified…

  The post is yet to be translated.

 • 6 March 2019

  Atlantis is NEN 2082 gecertificeerd!

  Atlantis collectiebeheer en portaalbouw is door het European Certification Bureau Nederland (ECB) gecertificeerd voor de norm NEN 2082.

  De NEN 2082 is ontwikkeld op basis van bestaande Nederlandse, Europese en Amerikaanse eisen uit MoReq (2001), ReMANO (2004, DoD 5015.2 (1997-2002) en het Kernmodel Interlab (20030). De norm conformeert zich aan de NEN-ISO 15489-1 Informatie- en archiefmanagement. Het bevat een set van 155 functionele eisen. Een deel ervan wordt vanuit het oogpunt van goed informatie- en archiefmanagement als verplicht beschouwd.

  Het ECB NEN 2082 certificaat wordt toegekend als alle functionaliteiten goed in het product geconfigureerd zijn. Het ECB NEN 2082 certificaat bewijst dat Atlantis geschikt is voor professioneel en veilig informatiemanagement volgens de NEN 2082 standaard en de (Archief-)wet.

  Door te kiezen voor een gecertificeerd product weet u dat er aan de functionele eisen wordt voldaan die beschreven staan in verschillende standaarden. Deze kwaliteitsborging zorgt ervoor dat de informatie veilig wordt opgeslagen in het systeem en dat classificatie en vernietiging op een goede wijze wordt ingeregeld. Wanneer u geïnteresseerd bent in het auditrapport neem dan contact met ons op.

  Met deze certificering bent u ervan verzekerd dat Atlantis op een juiste manier ingezet kan worden als applicatie voor het archiefbeheer en recordsmanagement.

 • 9 January 2019

  Personnel reinforcement at DEVENTit

  In the new year are we happy to inform you that our team has a new member! As of January 1st, 2019  Is Laurens van Diermen employed by DEVENTit as Sales Consultant.

  Laurens is 25 years old and has studied Commercial Economy at Windesheim in Zwolle. After his graduation he worked in the automotive for a brand dealer as Sales Counsellor, later he was promoted to team leader. Laurens is, as the son of Peter van Diermen, from his youth on involved with the company DEVENTit.

  The sales team is reinforced with Laurens . Along with Herre-Jan Veenema will maintain relationships and offer organizations solutions through our products and services.
  Laurens can be reached by calling: 06-12542135 or by e-mail:  ldiermen@deventit.nl 

  We wish him every success and a nice time at DEVENTit.

  On behalf of staff and management,
  Peter van Diermen
  Director

 • 30 August 2018

  Nijmegen archives on Archives Portal Europe with unique automatic publication of archives overview

  After a successful pilot, all archives of the Regional Archive Nijmegen are now accessible on the Archives Portal Europe by a fully automated Open Data link from Atlantis (Collection Management Software). This involves over 1,200 finding aids with more than 300,000 archive material records.

  Atlantis is the first archive management system in Europe establishing automatic publication of the archives overview. Wim van Dongen as project manager involved in the work says: “This is unique throughout Europe: no other collection management system has succeeded in the automatic publication of the archives overview so far.”

  Archives Portal Europe

  The Archives Portal Europe provides access to information on archives from different European countries as well as information on archival institutions throughout the continent.

  By giving access to archives from all over Europe, the Archives Portal Europe provides the opportunity to detect common relationships while at the same time reflecting the diversity of national and regional developments.

   

  EAD / XML link is phased out

  As this pilot was running, the Archive Delft and municipal archive Schiedam also implemented the automatic link from Atlantis. These two archival institutions published their archives for some time already by EAD / XML they produced manually. Atlantis now takes care of creation and maintenance of the archives, to the Archives Portal Europe, fully automated.

  Interested?

  Are you interested in registering and publishing your collections with Atlantis? Contact Herre-Jan Veenema, + 316-12279117 for more information or a free demonstration.

 • 27 August 2018
  DEVENTit-logo

  DEVENTit ISO 27001 gecertificeerd!

  Wij zijn trots u te kunnen berichten dat DEVENTit ISO 27001 gecertificeerd is. Dit betreft een certificering omtrent informatieveiligheid vanuit het perspectief van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid.

  De certificering is bedrijfsbreed afgegeven voor alle door ISO 27001 geldende eisen en richtlijnen. Dus voor zowel de organisatie als de producten en diensten die door DEVENTit worden geleverd.

  Hiermee is getoetst en gecertificeerd dat:

  • DEVENTit verantwoord omgaat met informatie van personeel, klanten, leveranciers en overige relaties
  • DEVENTit de kwaliteit van leveranciers heeft geborgd
  • de informatieveiligheid is geborgd in de werkprocessen
  • het personeel bewust is van risico’s omtrent informatieveiligheid
  • informatieveiligheid binnen de softwareontwikkeling, de softwareproducten en de hosting omgeving is geborgd.

   

  In het kader van de AVG is deze certificering een onafhankelijke toetsing dat wij met passende technische en organisatorische maatregelen persoonsgegevens beveiligen. Daarnaast dat wij adequate procedures hanteren voor datalekken en andere inbreuken.

  Voor u als klant of relatie van DEVENTIt een extra garantie dat DEVENTit op een juiste en betrouwbare manier omgaat met uw informatie! Zowel als organisatie als binnen de producten en diensten die worden geleverd.

 • 17 August 2018

  Digitaal archief van kerken verdient de beste zorg

  Kampen, 23 april 2018 – Het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) biedt aan kerken een archiefservice gebaseerd op een state-of the-art oplossing voor archiefbeheer en e-depot. In samenwerking met Data Matters en DEVENTit heeft het ADC een veilige en duurzame oplossing ontwikkeld voor het bewaren en beheren van het digitaal archief dat binnen een kerkgemeente gevormd wordt: van de kerkenraad, van de diaconie, van commissies van beheer en dergelijke.Veilig beheer van digitale informatie is ook voor kerken van het hoogste belang. De ADC archiefservice voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. De digitale bewaarplaats wordt beheerd door het ADC. Elke kerk krijgt daarin een eigen, voor derden ontoegankelijk archief, met een unieke toegangscode. ADC biedt niet alleen een hoogwaardige archiefservice, maar ook ondersteuning bij het gebruik ervan.

  George Harinck, directeur van het ADC: “Digitaal archief van kerken verdient de beste zorg: gebruik daarom de archiefservice van het ADC.” Na lang en grondig overleg en onderzoek – waarbij ook kerken betrokken waren – is in samenwerking met Data Matters en DEVENTit de archiefservice ontwikkeld, die zich o.a. kenmerkt door: gebruiksgemak, betrouwbaarheid en een goede aansluiting op de archiefbehoeftes van kerken.

   

  Ook Paul Schindeler, directeur van Data Matters, is enthousiast over de mogelijkheden van de archiefservice: “Door de goede samenwerking met het ADC en de kerken hebben wij een passende en professionele oplossing gemaakt, die ook door publieke archieven wordt gebruikt. De archiefservice wordt door het ADC voor een aantrekkelijk jaarlijks bedrag aan kerken aangeboden.”

  Peter van Diermen, directeur van DEVENTit sluit daarbij aan: “Wij hebben graag onze medewerking verleend om ons Atlantis archiefbeheersysteem voor kerken beschikbaar te stellen. Door de aantrekkelijke prijsstelling is dit een mooie kans voor kerken om hierin een grote stap te maken in het professioneel en betrouwbaar beheren van haar archieven.”

  Over ADC

  Het Archief- en Documentatiecentrum is een instituut van de Gereformeerde Kerken. Het ADC is opgericht in 1993 voor archiefbeheer en –ontsluiting en voor advisering aan kerken over archiefbeheer. Zie: www.adckampen.nl

  Over Data Matters 

  Data Matters is al 15 jaar expert in duurzame archivering en duurzaam informatiebeheer. De innovatieve technologiedienstverlener richt informatieprocessen bij bedrijf en overheidsorganisatie op een dusdanige wijze in, dat de essentiële zakelijke informatie altijd beschikbaar en toegankelijk is en blijft. Over vijf, over vijftig jaar of voor eeuwig. Zie ook www.datamatters.nl/strongroom

  Over DEVENTit

  DEVENTit uit Bunschoten is al ruim 20 jaar toonaangevend in de erfgoedsector met het pakket Atlantis, dé oplossing voor volledig webbased collectiebeheer en portaalbouw. Tal van organisaties, variërend van archiefinstellingen, musea en overige collectie beherende organisaties in Nederland en België maken gebruik van Atlantis voor het archief- en collectiebeheer alsook de presentatie daarvan via het Intra- en Internet. Zie ook: www.deventit.nl

   

 • 8 May 2018

  Jubileumactie Crowdsourcing; met vrijwilligers aan het werk!

  DEVENTit bestaat 20 jaar! En wie jubileert, die trakteert! Het hele jaar komen wij met interessante acties. We brengen u dit keer graag onze dienst Crowdsourcing onder de aandacht.

  Helpt uw publiek al bij het beschrijven van uw collecties?

  Nog niet? Dan is dit uw kans! In het kader van ons jubileum bieden wij u bij aanschaf voor 30 juni 2018 van onze dienst Crowdsourcing 20% korting op de aanschafprijs. Vraag vrijblijvend een offerte aan bij Herre-Jan Veenema.

  Wat is Crowdsourcing?

  Bij Crowdsourcing worden (deel)collecties in projectvorm aangeboden aan vrijwilligers voor het beschrijven. Dit gebeurt binnen uw eigen Crowdsourcing Portaal in uw eigen website, in uw eigen vormgeving. De vrijwilligers worden via diverse mogelijkheden betrokken, gebonden en geactiveerd om te gaan beschrijven. Het ingevoerde wordt gecontroleerd, hetzij door meerdere keren invoeren door verschillende vrijwilligers, of via controle door vrijwilligers of medewerkers met privileges hiertoe. Ook als u geen gebruiker van Atlantis bent, kunt u gebruik maken van deze Crowdsourcing dienst met zo mogelijk online koppelingen tussen uw huidige Collectiebeheersysteem en Atlantis.


  Wat maakt Crowdsourcing op Atlantis uniek?

  Als u gebruik maakt van onze Crowdsourcing dienst dan betekent dit voor Atlantis gebruikers dat u door uitbreiding van uw Atlantis licentie, over de mogelijkheden tot Crowdsourcing beschikt voor een onbeperkt aantal projecten. Bent u geen gebruiker van Atlantis, dan komt tegen een aantrekkelijk huurbedrag, voor de periode dat u gebruik wenst te maken van Crowdsourcing, deze dienst beschikbaar voor uw organisatie.

  Mobiliseer en enthousiasmeer uw vrijwilligers via uw eigen website en voorkom dubbele opslagkosten. Daarnaast blijft al uw data op de plek waar het staat en is het mogelijk om statistieken op te vragen van uw projecten zodat u inzicht heeft in de stand van zaken van de projecten die er gaande zijn.

  Wilt u meer informatie?

  Dat kan! Speciaal voor deze jubileumactie organiseren wij geheel vrijblijvend 3 bijeenkomsten waarbij wij een uitgebreide presentatie verzorgen en uw vragen beantwoorden. Schrijf u voor vrijdag 11 mei in voor één van onderstaande locaties:

  Donderdag 24 mei: Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.
  Dinsdag 29 mei: Liberaal Archief/Liberas in Gent.
  Woensdag 6 juni: Erfgoed ‘s Hertogenbosch

  De presentaties zijn van 10.00 – 12.00 en zijn inclusief lunch. Bij aanmelding van 5 organisaties gaat de presentatie al door. U kunt uzelf aanmelden bij Marian Knol. Vermeldt daarbij voor welke locatie u zich wilt inschrijven en met hoeveel personen u wenst te komen.

   

 • 29 August 2018
  Liberaal Archief Gent

  Belgium Heritage Day 2018: new website launched for Liberaal Archief Gent / Liberas

  Saturday, April 21, it was Heritage Day in Flanders (Belgium). This annually recurring cultural event focuses on movable and immaterial cultural heritage. This year the theme was “Choices”, a theme that has shaped dozens of cultural heritage organizations in their own way. Liberaal Archief Gent chose this moment to launch the new website and to announce a change of name to  ‘Liberal Archive / Liberas’.

  Liberal Archive / Liberas
  Liberal Archive / Liberas is the heritage center for the history of the ideal of freedom in all its facets. The organization was founded in 1982 as a repository for the history of liberalism in Flanders and Belgium. In the meantime, Liberal Archive / Liberas has grown into an archive institution that also focuses on people, think groups, (non-pillar) professional organizations, liberal professions and all kinds of other groups that contribute to and works on the idea of freedom. This expansion in the field also resulted in a double denomination in the naming of the organisation, which was launched together with the new website.

  New website
  Peter Laroy, director of Liberal Archive / Liberas, explains the renewal of the website: “The foundation of the first website of Liberal Archive / Liberas was in 1999. Over the past 18 years, there were ongoing developments, which indicates the stability of the platform that was chosen at the time. To meet the needs of today’s user it was necessary to renew the website.

  For collection management, we have made the choice for Atlantis, the collection management system developed by DEVENTit. The collection of Liberaal Archief / Liberas is now easily searchable by the public. Moreover, the new website offers many opportunities to highlight the extensive public activities that are typical for Liberal Archive / Liberas.”

   

   

  The choice for Atlantis
  Liberal Archive  / Liberas has chosen in 2016 for the introduction of a new collection management system. Jeroen Buysse, responsible for the digitization at Liberal Archive / Liberas and project manager for the implementation of Atlantis and the new website, says: “We were looking for a collection management system that met the needs of our medium-sized archive organization. We wished for a solution meeting the demands of a critical group of users. A new system also shouldn’t have a deterrent effect on employees and should have a low threshold. Atlantis perfectly met these conditions. The fact that Atlantis was used by many institutions like ours in the Netherlands and Flanders, reassured us. We are pleased that during this process we could always depend on DEVENTit’s expertise. Using Atlantis, we now offer the access to over 150,000 collection items, in many cases immediately linked to images. ”

  DEVENTit also liked working with Liberal Archive  / Liberas. “Liberal Archive / Liberas was clear in their demands, therefore a suitable solution could be offered rapidly”, says Annette Allaart, project manager at DEVENTit.

  Interested?
  Are you interested in a modern Atlantis heritage website and/or collection management system? Contact Herre-Jan Veenema, + 316-12279117 for more information or a free demonstration.

 • 12 April 2018
  Atlantis

  DEVENTit presents Atlantis at the Museum exhibition 2018

  On the 18th and 19th of April, the 3rd edition of Museum Vakdagen is being organized. Museum Vakdagen is targeting 2000 museums in the Netherlands and Vlaanderen and is taking place in Eindhoven (Netherlands). DEVENTit, developer of the collection management system Atlantis will be present with the module Atlantis Museum.

  About DEVENTit
  For more than 20 years DEVENTit is supplier and developer of the collection management system Atlantis. All kind of businesses have chosen Atlantis for their collection management. Especially for museums, DEVENTit developed a module called ‘Atlantis Museum’. The city of Brugge (Belgium) is using Atlantis for their city history and museums of the city use Atlantis Museum as shown on their website: www.erfgoedbrugge.be

  Atlantis Museum
  Every collection in the world is distinct and unique, like the people who are working with it. Atlantis Museum was developed with the aim to manage web-based collections simply and fully, while respecting international standards (including Spectrum) and workflow processes. Exchange of information is easy and secure.

  Besides the module Atlantis Museum, other modules are available for managing image collections, archives, printed sources, library catalogues, handwritten sources, dossiers, archaeological finds and other mixed collections. All modules form an integrated multimedia information system in which the collections can be managed both separate and combined.

   

  Atlantis Museum and Strongroom E-Depot

  DEVENTit has a partnership with Data Matters and integrates their e-depot Strongroom. At the stand of DEVENTit (number 2.1) they will present their e-depot solution and will explain how the integration of Atlantis and

  Strongroom is the best combination for collection management. For more information, you may contact James Stell. He will be pleased to answer your questions.

   

   


  I
  nterested?
  If you want more information concerning our collection management system Atlantis or information for your own museum please contact Herre-Jan Veenema. He is looking forward to answering your questions.

 • 24 January 2018

  Collection management system and website for archeological discoveries for Raakvlak Brugge

  DEVENTit from Bunschoten (Netherlands) implemented a modern collection management system for the Heritage Property Agency of Raakvlak Brugge. Also, a connected website is developed: www.raakvlak.be The collection management system and website can be used for registering, managing and publishing the archeological discoveries to become available to the public.

  Raakvlak Brugge
  The intermunicipal service Raakvlak Brugge is specialized in archeology, architecture and landscape heritage for Bruges and the Ommeland.

  The intermunicipal service not only performs excavations, but is also responsible for advice on construction files and to preserve the archeological heritage. Processing data after excavation and public activities are also part of their tasks.

  The core business of Raakvlak is registering and publishing archeological discoveries. To manage all information, Atlantis is chosen. The solution for collection management and portal construction from DEVENTit from Bunschoten (Netherlands).

  Archeological discoveries
  Excavations are being registered and documented in Atlantis. Geo references of each part are recorded and presented on a map, where applicable. A detailed set of characteristics and a database of reference material is available to classify discoveries, sites and slots.

  Public presentation is done through the Atlantis portal. Important discoveries are displayed in a digital cabinet and all discoveries can be found with efficient search functions.

  Atlantis heritage website
  The Atlantis portal is part of a Atlantis Heritage website. Besides the archeological discoveries it provides information about Raakvlak on this website. This is used to represent Raakvlak and inform the public of important events, news and interesting archeological discoveries.

  Uniform design and technology ensure an optimal integration of the heritage website and the portal. It is also ‘responsive’, which means that website and portal can be consulted on a wide range of devices, including desktops, smartphones and tablets.

  Beautiful result
  ‘We are very happy with the new website’ says Jan Huyghe, archeologist at Raakvlak Brugge ‘we received a lot of positive reactions after presenting it to the public. It was a big success.’

  DEVENTit is also very proud of the result. Developing a solution for archeological collections has fulfilled a long-cherished wish. With this solution other archeological organizations will benefit. According to Peter van Diermen – CEO from DEVENTit – ‘Developers and Raakvlak, interacting together, created a Heritage website which shows Raakvlak’s professionalism.’

  Interested?
  Are you interested in a collection management system for archeological discoveries or would you like a modern Atlantis heritage website? Don’t hesitate to contact Herre-Jan Veenema for further information or a free demonstration.

 • 7 November 2017

  New heritage website for the regional archive Heerde, Epe and Hattem

  The district archive Heerde, Epe and Hattem manage documents on the history of North-East Veluwe. The renewed heritage website contributes to ease of use for both the local archives and users of the website: www.streekarchiefepe.nl

  Responsive
  The website is Responsive. This ensures that the website adapts to the formats of all screens. This is how the website works for all devices like PC, laptop, tablet and smartphones.

  Design
  The graphic design has been made by professional designers, the website is well displayed in all current browsers. In addition, the website complies with the government’s web directives.

  Management and use
  The staff of the regional archive can do a lot of management of the website by their own. The collections of the regional archive are searchable through Atlantis. On the screen of Atlantis, the head and foot rule of the front page remains visible. The content management system of the website is WordPress. This makes it easy to add or modify something on the website. WordPress is user-friendly and can be easily expanded. Suitable for both novice and experienced users.

  The staff of the regional archive are very pleased with this new website and how it has been established. “The cooperation with DEVENTit is productive and fun. They’ve listened very well, “says Gerrit Kouwenhove, regional archivist at the Regional Archives Heerde, Epe and Hattem.

  Erfgoedwebsite
  “We are very proud of the result,” says Peter van Diermen, CEO of DEVENTit ‘An integration of Atlantis and the regional archive in one heritage website’. By signing up for maintenance on the website , they are guaranteed to receive upgrades for new versions of web browsers. So unexpected costs are excluded.

  Interested?
  Are you interested in a new and modern Atlantis Heritage website? Don’t hesitate to contact Herre-Jan Veenema for further information or a free demonstration.tie.

   

   

   

 • 28 September 2017

  New Heritage Website ‘Memories of Zeist’ online

   ”Memories of Zeist” (Geheugen van Zeist)  is a partnership of 12 heritage partners from Zeist and surrounding areas. Through the www.geheugenvanzeist.nl website, they jointly put a spothlight on the history of Zeist, Austerlitz, Bosch and Duin, Den Dolder and Huis ter Heide.

  The website is produced by DEVENTit, supplier of Atlantis. The website is modern in design, suitable for PC / laptops, tablets and smartphones, provides secure communication and is integrated with an Atlantis Heritage Portal through which the collections are available separately and integrally to public audience.

  “Accessibility and user-friendliness were hard requirements for the new website. DEVENTit already was our partner and therefore a logical choice. Maintenance the archives and website are now in the hands of one Organization which makes it easy and comfortable for our Organization We are very satisfied with the result and combined with the new look, this website will suit us for many years.”, according to Annuska Komen, project manager on behalf of the municipality of Zeist.

  The design was based on the corporate identity of the organization and is applied on the website and the Atlantis Heritage Portal. As a result, the website and heritage portal are perfectly integrated. Visually impaired visitors have been taken into account by using different colors, enlarging fonts and reading features.

  “This environment can definitely be called an Atlantis Heritage Website,” according to Peter van Diermen, CEO of DEVENTit. “The entire layout of the website breaths history. The Atlantis Heritage Portal collects data from Atlantis and other systems. By signing up for maintenance on the website, our client guaranteed to receive upgrades for new versions of CMS and web browsers. By doing so, they are excluded from unexpected charges for upgrades.”

  Are you interested in a new and modern Atlantis Heritage website? Don’t hesitate to contact Herre-Jan Veenema for further information or a free demonstration.

   

 • 12 September 2017

  Digipolis selects Atlantis for their archive management

  DEVENTit is going to develop an archive management system for Digipolis. Digipolis is a Flemish association for inter-municipal cooperation for telematic services. The archive management system is being developed for the Gent city archive and other East Flanders municipalities and PCSW’s. This is done through a partnership of Digipolis with piva eGov, the provincial internally independent agency for support of local e-government within East Flanders.

  With this assignment is chosen for Atlantis, DEVENTit’s product for collection management and portal construction. With this fully web-based solution, a platform is being established at which the PCSWs (Public Centers for Social Welfare), municipalities and the Ghent city archive can host, manage and make their archive available to employees and the general public.

  “The Atlantis package has been elected after a broad exploration of available archive management solutions,” said Bart Stichelmans, project manager at Digipolis. “From the offerings, Atlantis, the solution of DEVENTit, proved to be best suited to our needs and requirements with a good price / quality ratio.”

  “We are very pleased with the award of this assignment,” says Peter van Diermen, director of DEVENTit. “The Atlantis platform to be realized, can be used by more than 60 organizations. We were already expanding in Belgium, and this assignment is a big step forward. ”

  By choosing Atlantis, the Flemish organizations will have a full web-based solution. This can be used in addition to managing and making archives for other collections such as image banks, printed and handwritten sources, audiovisual material, etc. Also, easy entry for organizations of smaller municipalities is provided.

  If you also want a modern and user-friendly solution for your archive and collection management, please contact Herre-Jan Veenema for a free demonstration.

   

 • 8 September 2017

  Information at Sea

  Win a fully-groomed day in historic Spakenburg!

  At the 14th and 15th of September it is time for the 15th edition of the exhibition ‘Information at Sea’ in Oostende (Belgium). We are present as sponsor and standholder. During these days, you are having a chance to win a fully-groomed day in the historic village Spakenburg.

  Why Spakenburg?
  DEVENTit is located in Spakenburg. A village with many traditions and cultural experiences. We would like to let you experience this.

  The harbour

  What are we going to do?
  During this day you will meet Spakenburg at his best. We are going to see an authentic fish auction at the harbour of Spakenburg. We will also sail on an old fishingboat as shown on the picture. And we are also going to visit the museum of Spakenburg where the story of the local traditional costumes is explained

  What should you do to get a chance to win?
  Come and see us at our stand by the exhibition on ‘information at sea’ and leave your details.
  Each day at 15.15 p.m. we will choose 4 winners. We will contact each winner in person.

   

  We would like to see you at Information at sea!

 • 10 July 2017

  Dutch trade mission Italy 2017

  DEVENTit has been granted the honour to participate in the Dutch trade mission to Italy, being part of the “Cultural Heritage” sector. This trade mission took place together with the state visit of our royal couple.

  The mission visited both Rome and Milan, where leading cultural heritage organisations were attended. Guided tours and presentations were serviced, to provide us of knowledge as to how these Italian organisations deal with digitalisation and making available of their collections.

  In Milaan we also had several matchmaking dialogues, being 1 on 1 conversations with parties esteemed interesting for DEVENTit, or which vice versa are interested in DEVENTit as a lucrative party.

  The matches have been made in advance by the Department of Foreign Affairs, based upon the profiles and targets companies have regarding the Italian market.

  The aim of DEVENTit was to locate suitable partners to represent the package Atlantis on the Italian market, with sales, implementation, training and support.

  By means of these conversations we identified potentially suitable candidates. These contacts will be deepened in the near future.

  In the magnificent Palazo Reale in Milan, a former royal palace, the “Trade Dinner” took place in a very welcoming hall, in the presence of ministers Ploumen and Koenders and the royal couple.

  On the last day of the mission all participants of the trade mission were introduced to the King and Queen. Our royal couple took their time for each entrepreneur to enable him or her to give them a short introduction. The royal couple showed sincere interest and asked questions to learn more.

  We also had the honour to have a short conversation with king Willem-Alexander and queen Maxima, which left us with a deep impression.

  We can look back on a wonderful and useful trade mission. Existing business relations have been deepened and new contacts have been made. All this might result in a start for Atlantis in Italy!

  Italy is one of the countries with the most cultural heritage in the world. Regarding digitalisation, collection management and making available however, it will have to catch up with a backlog; we believe that Atlantis could fulfill an effective role in this.

  Our gratitude goes out to the Department of Foreign Affairs and the Dutch Ambassy in Italy, who made this all possible.

 • 19 June 2017

  DEVENTit participant in the Dutch trade mission to Italy 2017

  DEVENTit will participate in the Dutch trade mission to Italy this week. With Cultural Heritage as one of its main themes, the trade mission will take place at the same time as a state visit of the Dutch King and Queen to Italy.

  “The new version of the Atlantis Collections Management System, which is currently under development, will be ready for the international market soon. This trade mission therefore is an opportune moment to connect to potential partners and organisations associated with Cultural Heritage in Italy.” – DEVENTit’s general director, Peter van Diermen.

  The trade mission will take place in Rome and Milan from the 20th until the 23rd of June. Visits to leading organisations and information sessions about doing business in Italy are part of the programme. The Dutch royal couple will be participating in some of the scheduled events. Meeting the Dutch King and Queen will be the highlight of the trade mission.

  “In preparation for the event, our company website and product folders are made available in English also. Potential partners and customers are being informed about DEVENTit and on our participation in the trade mission. The trade mission will be both practical and pleasurable.”

 • 13 June 2017

  ASR chooses Atlantis for their collection management

  Insurer ASR has chosen Atlantis for the management of their collections of art and historical property. Atlantis is the solution for collection management and portal construction, of DEVENTit from Bunschoten in The Netherlands. In addition to the management, Atlantis will make the collections available to the organization and to the public.

  “For the replacement of AdLib, we have chosen Atlantis because of its user-friendly management environment, the accessibility of the environment from the public side and because Atlantis is a modern environment with options and techniques that match current times.” Said Sigrid Vegter, curator art and historical property of ASR.

  “We are very pleased with this choice of ASR for Atlantis,” says Peter van Diermen, director of DEVENTit. “ASR fits well with large companies like Shell, Jacobs Douwe Egberts, Aegon, etc., who are getting more and more at Atlantis for their archive and collection management.”

  For total detention, the Atlantis area is also hosted by DEVENTit.

  If you also want a modern and user-friendly solution for your archive and collection management, please contact Herre-Jan Veenema for a free demonstration.

   

 • 23 May 2017

  Secure access to your Atlantis environments

  Security of websites and web applications are becoming increasingly important. Daily can be read about data crashes, hacks or other burglaries via the Internet. For a secure environment, firewalls, strong passwords and a secure connection between the web access and visitors are required.

  For this latter, Atlantis has an SSL option available. This enables your Atlantis management, public and portal environments to communicate with your visitors safely. The URLs to your Atlantis environments then go from http: // to https: //.

  In addition to secure communication with your visitors, SSL access has an additional benefit. Search engines like Google are going to better assess more and more web environments with SSL access. This counts more heavily in the ranking of search results. Also, browsers increasingly indicate whether access to a web site is safe or unsafe.

  The Dutch government notes the importance of secure web access as a priority. By the end of 2017, all Dutch government sites should submit this obligation.

  In short, let your Atlantis environments provide secure web access for your visitors and employees. Contact Herre-Jan Veenema for a free quote.

Contact us
Back to Top