Met deze nieuwsbrief vertellen we over onze oplossing voor bedrijven met een historische collectie. Ook wordt een project dat uitgevoerd is in samenwerking met Gazelle toegelicht. Lees in deze nieuwsbrief hoe Gazelle haar historie toegankelijk maakt. Atlantis voor bedrijfshistorische collecties
 
https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000019010004_zc_v31_1606295504586_archief.jpg

Atlantis voor bedrijfsarchieven

Collectiemanagement en online presentatie van bedrijfshistorische collecties

Met deze nieuwsbrief vertellen we over onze oplossing voor bedrijven met een historische collectie. Ook wordt een project dat uitgevoerd is in samenwerking met Gazelle toegelicht. Lees in deze nieuwsbrief hoe Gazelle haar historie toegankelijk maakt.

Bedrijven worden gevormd door hun verleden. Het geeft het bedrijf een boodschap. Uit de geschiedenis van het bedrijf blijkt de autheniciteit, continuïteit en betrouwbaarheid. Door de jaren heen zijn de nodige materialen verzameld en is er, soms onbewust, een historische collectie opgebouwd. Onderzoeken tonen aan dat bedrijven die lang bestaan meer vertrouwen krijgen van consumenten. Daarnaast zijn er verschillende voorbeelden te noemen van producten die er letterlijk voor gezorgd hebben dat consumentengedrag of het straatbeeld veranderde. Om deze redenen krijgen bedrijfsarchieven meer aandacht. 

Atlantis voor bedrijfshistorische collecties

Met hulp van Atlantis wordt het mogelijk deze collecties overzichtelijk te registeren en beheren. Dit helpt om deze informatie en kennis toegankelijk te houden voor het nu en voor de toekomst. Voor medewerkers, stakeholders en/of het grote publiek. Speciaal voor deze bedrijven is een Atlantis module beschikbaar als totaaloplossing voor het verzamelen, registreren en online presenteren van deze collecties. De module biedt ondersteuning voor deze collecties in de breedste zin van het woord: Objecten, afbeeldingen, audio/video en documenten in een willekeurig bestandsformaat zoals promotiemateriaal, magazines en bedrijfsdocumenten. 

Koninklijke Gazelle

Ontdek de rijke historie van Gazelle en lees hoe zij deze historie toegankelijk maken

https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000019010004_zc_v29_1617358122247_afbeelding1.png
https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000019010004_zc_v29_1617358122186_foto_schilderij_fabriek_1912.jpeg


Koninklijke Gazelle maakt al meer dan 125 jaar fietsen in het Gelderse Dieren in Nederland. Het merk behoort tot de grootste fietsfabrikanten van Nederland en heeft een rijke geschiedenis. Gazelle is trots op deze historie en heeft zich er de afgelopen tijd voor ingezet deze historie toegankelijk te maken voor het publiek. We hebben conservator en archivaris Jan Cees Rutgers gevraagd iets te vertellen over de toepassing van Atlantis voor Gazelle. 

De blik op de toekomst - de dank van het verleden

Deze woorden werden uitgesproken door Wim Breukink, toenmalig directeur, bij de presentatie van de 2-miljoenste Gazelle in februari 1966. Ik beschouw het als mijn missie dat verleden zichtbaar te maken. De getuigenissen van dat verleden (documenten, foto's, promotiemateriaal en objecten) mogen niet weggestopt zijn in een oude doos of in de kelder. Ons verleden geeft mede vorm aan het nu. Daarom koesteren we onze bedrijfshistorie en moet het erfgoed bewaard, beheerd en getoond worden. Daar stop ik graag mijn energie in.

Goed beheer is weten wat je wil en weten wat je hebt

Wat ik (lees: Gazelle) wil, is dat - binnen grenzen van privacy en bedrijfsbelang - de getuigenissen van onze geschiedenis gemakkelijk vindbaar zijn. Voor bijvoorbeeld (oud)medewerkers, klanten, verzamelaars, inwoners van Dieren en liefhebbers van historie. Dus moet je weten wat je hebt! Dat is geen sinecure. In de kelder van de Gazelle fabriek te Dieren ligt nog veel materiaal tamelijk ongeordend opgeslagen. Een ander deel van het Gazelle archief is - dankzij de inspanningen van voormalig directeur Klaas Dantuma, oud medewerker Cees van Wijk en Gertjan Moed - keurig bewaard gebleven bij Nationaal Fietsmuseum Velorama in Nijmegen.

Keuze voor Atlantis

Voor de registratie en beschikbaarstelling van onze geschiedenis is gekozen voor collectiebeheersysteem Atlantis. Deze keuze lag voor de hand: Gazelle is onderdeel van Pon, en Pon maakt al gebruik van het Atlantis platform voor de registratie van haar bedrijfshistorische collectie.  Er is gekozen voor een eigen omgeving voor Gazelle en gebruik te maken van de inrichting die in de loop der jaren bij Pon is ontstaan. Eén van de beschrijvingsformulieren van Pon bleek prima geschikt voor de registratie van de meeste objecten van Gazelle. Enige uitzondering daarop vormt de registratie van onze historische fietsen. Daarvoor is een apart formulier gemaakt. De beheerder van Pon heeft, in overleg met mij, de bestaande structuur (segmenten, categorieën, gebruikersgroepen en Thesaurus) uitgebreid voor Gazelle. Ik kwam dus in een gespreid bedje ;-) Ik ervaar het werken in Atlantis als intuïtief en recht-toe-recht-aan. 'Weten wat je hebt' is met Atlantis prima gewaarborgd. Ik zie het als een groot voordeel van Atlantis dat het webbased is. Je kan er overal mee werken, zolang je maar over een internetverbinding beschikt. 

https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000019010004_zc_v48_1617975839397_schermafbeelding_2021_04_09_om_15.42.57.png

Bedrijfsgeschiedenis en collectie online beschikbaar

Binnen de Gazelle website heeft de bedrijfsgeschiedenis een eigen plek gekregen: https://www.gazelle.nl/historie/. Het kunnen doorzoeken van het (openbare) deel van de historische objecten mocht niet ontbreken, hiervoor is een Atlantis Publieksomgeving ingezet. Zie: https://archief.gazelle.nl/. Deze zoekomgeving biedt een gebruiker eenvoudige- en ruime mogelijkheden om gericht te zoeken en te filteren. Het grootste deel van de PDF-documenten heb ik omgezet naar leesbare, dus doorzoekbare bestanden. Omdat Atlantis dit ondersteunt, zoekt een gebruiker dus niet alleen in de door mij ingevulde titel en beschrijving, maar ook binnen de gekoppelde documenten (multimedia). Dit vergroot de vindbaarheid van de informatie waarnaar gezocht wordt. Ik ben met name te spreken over de snelheid van de zoekomgeving. 

Toekomst 

Bij een aanzienlijk deel van met name de foto's uit het archief ontbreekt informatie over de plaats, tijd, personen en/of object. Er is veel kennis  bij (oud)medewerkers en liefhebbers van Gazelle. Deze kennis kan een waardevolle aanvulling zijn op het in Atlantis geregistreerde materiaal. Deze kennis hoop ik te kunnen gebruiken door binnenkort de mogelijkheid tot annotatie beschikbaar te laten stellen in Atlantis. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor de inzet van de module Crowdsourcing. 'Alleen als je achterom kijkt, zie je het pad'. Dat pad bewandel ik - retrospectief - in de hoop onze bedrijfsgeschiedenis in beeld te brengen. Atlantis biedt mij de stevige wandelschoenen waarmee ik vol vertrouwen op pad ga.

   

Met vriendelijke groet,
het DEVENTit team

https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000019010004_zc_v8_atlantis_logo.png
https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000019010004_zc_v8_beleef_het_erfgoed.jpg