• 25 maart 2015

  Digitale Onderzoeksruimte Overijssel

  De Digitale Onderzoeksruimte Overijssel (DO) is de omgeving waarin Overijsselse erfgoedinstellingen hun collecties aanbieden voor raadpleging en onderzoek. Tal van professionele erfgoedinstellingen en historische verenigingen doen aan dit initiatief van het Historisch Centrum Overijssel mee.

  De DO dient als verdieping op het aanbod binnen Mijn Stad Mijn Dorp maar is ook als afzonderlijk portaal te benaderen. Atlantis is hier het erfgoedportaal waarin de collecties van de diverse instellingen worden verzameld en beschikbaar worden gesteld.

  De kenmerken van een Atlantis Erfgoedportaal komen ook in deze omgeving naar voren, zoals:

  – Een uitgebreide zoekomgeving die iteratief zoeken mogelijk maakt
  – Presentaties van zoekresultaten in de vorm van een lijst of galerij en op de kaart
  – Uitgebreide filters op zoekresultaten
  – Presentatie van beeldmateriaal via de zeer functionele viewer van Atlantis
  – Full-streaming afspelen van audio/video
  – Bestellingen van reproducties
  – Reacties van bezoekers op erfgoedmateriaal met mogelijkheid tot het uploaden van eigen afbeeldingen, filmpjes, etc.
  – Een eigen omgeving voor bezoekers waarin dossiers aangelegd en bewaard kunnen worden
  – Responsive: geschikt voor gebruik op PC/Laptops, tablets en telefoons
  – Beveiligd: alle links via veilige HTTPS aanroepen

  Kortom, een rijke en moderne omgeving die het raadplegen en onderzoeken van erfgoed prettig, gebruikersvriendelijk en efficiënt maakt.

  De vormgeving van de DO sluit aan op die van de website Mijn Stad Mijn Dorp. Zo wordt een naadloze overgang tussen deze 2 omgevingen geboden.

  De Digitale Onderzoeksruimte Overijssel is bereikbaar via de website van Mijn Stad Mijn Dorp of rechtstreeks via deze link.

  Wilt u ook een Digitale Studiezaal of onderzoeksomgeving die past binnen uw website en budget? Neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierover graag informeren.

 • 13 maart 2015

  Digitale Studiezaal Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

  Het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland gebruikt al jaren Atlantis voor het beheren en beschikbaar stellen van diverse collecties. Recentelijk is de publieksomgeving volledig vernieuwd en omgevormd naar een volwaardige Digitale Studiezaal. In dit artikel nemen we een kijkje in wat een gemeentearchief met minimale kosten en inspanningen kan realiseren.

  Het gemeentearchief Schouwen-Duiveland gebruikt Atlantis voor het beheren en beschikbaar stellen van de Beeldbank, Bibliotheekcatalogi, akten Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, Notariële Akten, Archieven en Inventarissen. Daarnaast wordt voor de publicatie van de kranten gebruik gemaakt van een ander pakket.

  Met de Atlantis-publieksomgeving worden deze collecties afzonderlijk en integraal beschikbaar gesteld aan het publiek. Daarbij worden ook de kranten betrokken, zodat er één geïntegreerde zoekfunctie beschikbaar is.

  De zoekresultaten worden gepresenteerd i.c.m. het zoekformulier. Daarnaast wordt voorzien in een uitgebreid systeem van filters op het zoekresultaat, variërend van collecties en decennia tot locaties en onderwerpen. Ook kan vanaf het eenvoudig en uitgebreid zoeken genavigeerd worden door het archiefoverzicht.

  Bij de detailinformatie wordt beeldmateriaal gepresenteerd via de nieuwe viewer van Atlantis. Soepel en snel werkend met o.a. traploos in- en uitzoomen, uitsnijden, roteren en andere functies. Ook kunnen bestellingen voor reproducties worden gedaan, kan worden doorgenavigeerd naar gerelateerde informatie (bijv. de personen die voorkomen in de akte) en kunnen aanvragen voor inzage op de studiezaal worden gedaan.

  Het gemeentearchief Schouwen-Duiveland heeft met minimale extra kosten en inspanningen een digitale studiezaal gerealiseerd. Dit is mogelijk doordat Atlantis de bouwstenen hiervoor kant-en-klaar beschikbaar heeft.

  De Digitale Studiezaal van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland is bereikbaar via de website van het gemeentearchief of rechtstreeks via deze link.

  Wilt u ook een Digitale Studiezaal die past binnen uw budget? Neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierover graag informeren.

 • 13 februari 2015

  Schermbouwer voor Atlantis

  Op Atlantis komt een nieuwe dienst beschikbaar: de Schermbouwer. Hiermee kan een organisatie zelf invoerschermen samenstellen.

  De situatie binnen Atlantis is dat metadata wordt ingevoerd via een metadatamodel zoals GABOS, ISAD(G), Dublin Core, etc. Hiervoor zijn invoerschermen beschikbaar gesteld. Voor verschillende gebruikersgroepen of gebruikssituaties kan het gewenst zijn dat met toegesneden invoerschermen gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld om daarmee de invoer te vereenvoudigen, niet ter zake doende velden uit te schakelen of bepaalde gebruikersgroepen de toegang tot bepaalde velden te geven of juist te ontnemen.

  Tot op heden was voor het samenstellen van een invoerscherm de hulp van DEVENTit nodig omdat de organisatie geen mogelijkheden had om de invoerschermen zelf samen te stellen. Dat is met de dienst “Schermbouwer” nu wel mogelijk.

  Met deze dienst kan een organisatie invoerschermen configureren en beschikbaar stellen. Daarbij kan ieder veld uit het onderliggende metadatamodel gebruikt worden. Een invoerscherm wordt geconfigureerd door deze een naam te geven en voor ieder veld o.a. een rastercoördinaat (rij-kolom) op te geven. Zo kan de organisatie zelf bepalen waar een veld op het scherm wordt geplaatst. Het geconfigureerde invoerscherm is automatisch een dynamisch XLForm scherm. Hiermee is gebruikersvriendelijkheid en een hoge bedieningsgraad via het toetsenbord gegarandeerd.

  Wilt u meer informatie over het realiseren van invoerschermen met deze nieuwe dienst op het Atlantis platform, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierin graag voorzien.

 • 26 januari 2015

  Krantenbank Kempense Kranten Online

  De Krantenbank Kempense Kranten is online gekomen. Deze krantenbank is een initiatief van Erfgoedcel k.ERF en kwam tot stand met behulp van de archieven en documentatiecentra uit de k.ERF-regio.

  Met deze krantenbank wil erfgoedcel k.ERF de lokale Kempense kranten beschikbaar maken voor een breed publiek. In deze krantenbank vind je een selectie van de meest interessante en/of meest volledige periodieken, aanwezig in de k.ERF-regio. Momenteel staan er slechts enkele titels online, maar de databank wordt de komende maanden steeds verder gevuld.

  Wegens de wet op de auteursrechten, zijn kranten jonger dan 70 jaar slechts beperkt openbaar toegankelijk. Deze kranten zullen dus enkel beschikbaar gesteld worden in alle archieven, documentatiecentra en heemkringen van de gemeentes Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie. De kranten die ouder zijn dan 70 jaar zijn via de krantenbank integraal doorzoekbaar.

  DEVENTit heeft de website en de ontsluiting van de kranten gerealiseerd. Atlantis wordt daarbij ingezet voor het beheer en de beschikbaarstelling van de kranten.

  Momenteel staan alvast de Gazet van Mol, de Gazet van Baelen en een deeltje van Het Kempisch Annoncenblad online, goed voor 15.000 pagina’s. Uiteindelijk zullen er meer dan twintig verschillende titels in deze krantenbank opgenomen worden, bijna 140.000 pagina’s in totaal.

  De krantenbank is te bereiken via de URL: www.kempensekranten.be

  Over k.Erf
  k.ERF staat voor Kempisch erfgoed. Erfgoedcel k.ERF zet zich in voor het immateriële en roerend erfgoed uit de gemeentes Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie.

  Wilt u meer informatie over het realiseren van erfgoedsites met collectieontsluiting of erfgoedportalen, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierin graag voorzien.

 • 12 januari 2015
  Atlantis collectiebeheer en portaalbouw

  Nieuwsbrief Atlantis 2015

  Atlantis gaat door met uitbreiden en verbeteren, ook in 2015. In deze nieuwsbrief een vooruitblik naar een aantal zaken die verwacht worden. Zo maken we bekend dat DEVENTit haar dienstenpakket uitbreid met de realisatie van Atlantis Erfgoedsites. Er zijn een tweetal pilots gestart: Crowdsourcing en Scanning on Demand. Het MijnAdres portaal wordt volledig vernieuwd en Atlantis collecties kunnen gepubliceerd worden op het Archieven Portaal Europa (APEX) en Europeana. Dit en meer is te lezen in de nieuwsbrief.

  Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen.

   

 • 19 december 2014

  Lancering bètaversie Mijn Stad Mijn Dorp

  MijnStadMijnDorp (MSMD) is het cultuurhistorisch platform voor Overijssel, waarin erfgoedinstellingen alsook particulieren deelnemen. 24 november j.l. is de bètaversie van de vernieuwde MijnStadMijnDorp website gelanceerd. De site heeft een hele nieuwe ‘look-and-feel’, maar ook de opzet is anders: MSMD gaat als het ware uit twee onderdelen bestaan.

  De website richt zich op de presentatie van beeldmateriaal (incl. film), verhalen, nieuws en evenementen. Daarnaast komt er een Digitale Onderzoeksruimte (DO) waar alle andere collecties een plaats krijgen. Hier is uitgebreid zoeken in alle deelnemers, collecties en collectiestukken mogelijk. Vanuit MSMD kan de bezoeker overstappen naar de DO en omgekeerd.

  Nieuw in MSMD en DO:

  • Mooie presentatie van beeldmateriaal (MSMD)
  • Kaartpresentatie van GPS gegevens collectiestukken (DO)
  • Eigen fotocarrousel per groep (MSMD)
  • Eigen sub-domein
  • Aanloggen met Facebook-account
  • Mogelijkheid om content en collectiestukken te waarderen of te voorzien van een reactie
  • Gemakkelijk delen van berichten op sociale media (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest)
  • Aanbrengen (persoons)markering op collectiestukken (DO)
  • Zoekplaatjes
  • Eenvoudige plaatsing van nieuws/evenementen/verhalen (MSMD)
  • Gerelateerde items bij collectiestukken en verhalen tonen
  • (Zoek)navigatie vanuit trefwoorden
  • Uitgebreid zoeken in alle collecties, specifiek op collectiesoort (DO)
  • Mogelijkheid om veelsoortige collecties te kunnen presenteren (DO)
  • Tijdschriften als collectiestuk doorzoekbaar (DO)
  • Uitbreiding profielfuncties: centraal beheer van eigen content mogelijk

  Er zijn nog twee wijzigingen in de nieuwe situatie: het forum verdwijnt en het huidige onderdeel Wiki wordt opgenomen bij de verhalen.

  Volledige lancering in 2015
  Eind januari/begin februari is de lancering van het gehele product (MSMD +DO). Bepaalde collecties (kranten, tijdschriften, genealogische collecties) zijn straks alleen nog in de Digitale Onderzoeksruimte te bekijken. Dat betekent dat deze tot aan de lancering van de DO tijdelijk niet in te zien zijn.

  Atlantis voor Collectiebeheer en Portaal
  Atlantis wordt binnen de MijnStadMijnDorp website ingezet als collectiebeheersysteem waarbinnen de collecties van de aangesloten instellingen gekoppeld, beheerd en beschikbaar worden gesteld. De Digitale Onderzoeksruimte is een portaal op het Atlantis platform.

  MijnStadMijnDorp
  MijnStadMijnDorp is een project van het Historisch Centrum Overijssel en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. MijnStadMijnDorp is een samenwerking van verschillende professionele en niet-professionele erfgoed beherende organisaties in de provincie Overijssel. Deze partijen beslissen mee in de ontwikkeling van het platform.

  Historisch Centrum Overijssel (HCO)
  Het HCO voert de regie en is faciliterend voor de MijnStadMijnDorp website en de Digitale Onderzoeksruimte. Als strategische partner van DEVENTit is het HCO ook als adviserende erfgoedinstelling betrokken bij de ontwikkeling van de Atlantis dienst Crowdsourcing waarvoor per januari 2015 de pilot zal starten. De functionaliteit ‘zoekplaatjes’ zal in de nabije toekomst uitgebreid gaan worden met de dienst Crowdsourcing van Atlantis.

  Wilt u meer informatie over het samenwerken met derden via websites en portalen, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierin graag voorzien.

 • 12 december 2014

  Pilot crowdsourcing op Atlantis

  Met crowdsourcing wordt het brede publiek betrokken bij het beschrijven en verrijken van gedigitaliseerde bronnen. Hiertoe worden mogelijkheden geboden aan organisaties om historische collecties voor beschrijven en verrijken aan het brede publiek beschikbaar te stellen. Bezoekers via het Internet kunnen zich daarvoor aanmelden en als beschrijver of als controleur aan de slag gaan. Het potentieel aan vrijwilligers van een organisatie wordt zo enorm vergroot met als resultaat meer beschreven en doorzoekbare erfgoedbronnen. Een win-win situatie dus.

  1 januari 2015 start een pilot voor crowdsourcing op Atlantis. In samenwerking met het Streekarchief Hattem, Epe, Heerde, het Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, het Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel en het Gemeentearchief Gemert-Bakel zal de dienst worden ontwikkeld.

  Dit leidt tot portalen voor crowdsourcing op de websites van gebruikersorganisaties van Atlantis. Organisaties kunnen hiermee eigen projecten voor het beschrijven en verrijken van erfgoedbronnen starten en beheren. Een voordeel van de dienst op Atlantis is dat de crowdsourcing volledig geïntegreerd is met Atlantis. Dus geen exports naar en imports van externe omgevingen meer. Dat scheelt tijd en kosten. Daarnaast past een crowdsourcing project naadloos binnen de vormgeving van de eigen website van de organisatie. Dit biedt een verhoogde profilering en binding van vrijwilligers aan de eigen organisatie.

  De dienst voor crowdsourcing komt naar verwachting na de zomer van 2015 beschikbaar voor Atlantis gebruikersorganisaties.

  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van crowdsourcing voor uw collecties, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierin graag voorzien.

 • 5 december 2014

  Erfgoed Brugge via ieder platform beschikbaar

  7scenes uit Amsterdam en DEVENTit uit Bunschoten zijn door Erfgoedcel Brugge geselecteerd om het erfgoed van de stad Brugge te verzamelen en via ieder platform beschikbaar te stellen. Toeristen of anderszins geïnteresseerden kunnen straks met een webbrowser, tablet, telefoon of informatiezuil hun bezoek aan de prachtige historische stad Brugge plannen en verdiepen door het aanbod van locatie gerelateerd erfgoed in de vorm van afbeeldingen, audio/video, presentaties, verhalen, etc.

  7scenes realiseert de toepassingen waarbij locatie en informatie in diverse vormen samengebracht en aangeboden worden. Dit gebeurt via het eigen platform waarmee 7scenes reeds verschillende aansprekende projecten met succes heeft gerealiseerd.

  DEVENTit levert binnen deze oplossing de centrale laag waar de verschillende erfgoedbronnen worden samengebracht en integraal, in iedere gewenste vorm of methode van uitwisseling, beschikbaar worden gesteld. DEVENTit zet hiervoor haar Atlantis omgeving in, dé oplossing voor collectiebeheer en portaalbouw.

  7scenes en DEVENTit zijn in deze opdracht volledig complementair aan elkaar. Samen zorgen ze ervoor dat de ambitie van de stad Brugge om de rijke historie van de stad via aantrekkelijke toepassingen beschikbaar te stellen, wordt gerealiseerd. Hiermee wordt Brugge als stad van historie, kunst en cultuur beter voor het voetlicht gebracht. Dit zal een positieve uitwerking hebben op het imago en het toerisme van Brugge.

  7scenes en DEVENTit zijn zeer content met deze uitverkiezing en trots dat aan deze doelstellingen van de stad Brugge een bijdrage geleverd kan worden.

  Voor meer informatie:

  7scenes: Erik Mertz, CEO, +31 (0)6 22561737, erik@7scenes.com

  DEVENTit: Peter van Diermen, directeur, +31 (0)6 51268465, pdiermen@deventit.nl

 • 28 november 2014

  Dioneth Collectie in Atlantis

  De naam Dioneth is de afkorting voor “Digitale Ontsluiters van Nederlandse Theologie”. Hiermee is ook meteen het hoofddoel van Dioneth verwoord: Dioneth stelt voor een breed publiek (zeldzame) theologische werken beschikbaar. Het gaat vooral om Nederlandstalige theologie, maar ook om latijnstalige werken door Nederlandse theologen geschreven of werken van mensen die grote invloed hebben(gehad) op de Nederlandse theologie. De focus ligt vooral op het gereformeerde karakter van de theologie in Nederland en op allen die aan het gereformeerde theologische gedachtegoed een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

  De Dioneth Collectie met deze naslagwerken is ondergebracht in Atlantis en daarmee beschikbaar via Internet te raadplegen. Via de website www.dioneth.nl kan een abonnement worden afgesloten om toegang te krijgen. De collectie die online te raadplegen is, wordt steeds aangevuld met nieuwe werken.

  De werken zijn ondergebracht in de Atlantis module Gedrukte Bronnen. Hiermee kan op tekst worden gezocht en vindt treffermarkering (hit-highlighting) plaats. Ook kan door de werken gebladerd worden. Bij het zoeken kan gebruik gemaakt worden van een uitgebreid filtersysteem.

  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Gedrukte Bronnen voor uw collecties, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierin graag voorzien.

 • 19 november 2014
  Boorplatform shell

  Shell kiest Atlantis voor haar archief- en kunstbeheer

  Shell International BV heeft voor het beheer van haar Historical Heritage and Art Collection gekozen voor Atlantis van DEVENTit BV uit Bunschoten.

  In de evaluatie van Shell kwam Atlantis als beste naar voren doordat deze software een unieke combinatie van eigenschappen heeft. Het biedt een volledige functionele en volwassen oplossing voor zowel het archiefbeheer als het beheer van kunstvoorwerpen. Daarbij is het gebruikersvriendelijk en volledig webbased. Ook voldoet het aan de technische vereisten en certificering ten aanzien van de hostingomgeving. Als laatste kunnen op termijn ook de fotocollectie en de collectie tijdschriften toegevoegd worden. De tijdschriften zijn dan volledig op tekst doorzoekbaar.

  “Wij zijn zeer trots op deze uitverkiezing”, vertelt Peter van Diermen, directeur van DEVENTit BV. “Shell is één van de meest vooraanstaande bedrijven in Nederland en ter wereld. Wij zijn er uiteraard heel blij mee dat Atlantis als uitermate geschikt en zelfs als uniek bestempeld wordt.”

  Naast de levering van Atlantis en het converteren vanuit de bestaande systemen zal DEVENTit ook de hosting verzorgen.

  Wilt u meer informatie over beheer van (bedrijfs)archieven, kunstobjecten of van wat voor collectie dan ook, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierin graag voorzien.

 • 28 oktober 2014
  Homepage deventit

  Nieuwe website DEVENTit

  Wij hebben een nieuwe website. De huidige website was niet meer van deze tijd en paste qua uitstraling niet meer bij ons producten- en dienstenpakket.

  De nieuwe website is modern met frisse kleuren. Het betreft een “one-page”-website, wat betekent dat op één homepage verschillende onderwerpen aan de orde komen als onder elkaar geplaatste pagina’s. Zo wordt in één pagina het verhaal van DEVENTit verteld.

  De website is responsive. Dit betekent dat deze een aangepaste vormgeving heeft voor browsers, tablets en telefoons.

  Website op minitablet

  Website op telefoon

   

  De website bevat relatief weinig tekst en veel beeld, is interactief en folders en flyers zijn als PDF-bestanden te lezen en te downloaden. De website bevat een blog waarop het laatste nieuws wordt weergegeven in de vorm van informatieblokken in verschillende formaten en indelingen. Dit geeft een speels en prettig te lezen effect.

  Nieuw is het forum. Deze wordt aan onze klanten beschikbaar gesteld. Dit gaat als platform voor onderlinge informatie-uitwisseling dienen. Ook onze support-afdeling zal hierop actief zijn om prangende vragen te beantwoorden, adviezen te geven en problemen op te lossen. Onze klanten worden geïnformeerd hoe ze toegang kunnen krijgen tot dit forum.

  Voor Atlantis is een specifieke pagina beschikbaar waarop alle informatie beschikbaar is in de vorm van tekst en downloadbare folders, whitepapers en flyers.

  De site is niet alleen maar technocratisch gericht. We laten meer zien van ons bedrijf, filosofie, vacatures en mensen die bij ons werkzaam zijn. Zeker de moeite waard om eens te lezen. Deze informatie vindt u onder de knoppen: “Wie zijn wij”, “Vacatures” en “Missie en visie”

  Uiteraard zijn wij te vinden op Twitter, Facebook en LinkedIn met het laatste nieuws over Atlantis, beurzen en evenementen. Door op een van deze knoppen te klikken komt u direct op onze pagina’s op de sociale media terecht. Volg ons op Twitter, Like ons op Facebook en verbind u met ons via LinkedIn. Dan bent u altijd op de hoogte!

  Wilt u interessante informatie van onze website delen, dan kan dat via een keur van verschillende sociale media.

  Met deze nieuwe website hopen wij u een goede indruk te geven van wie wij zijn, waar wij voor staan en wat wij te bieden hebben. Kunt u dit waarderen, laat dat dan weten door ons te volgen, te liken en/of u met ons te verbinden. Deze media zijn ook geschikt om ons te laten weten wat u er van vindt, tips voor verbetering te geven, etc. Wij horen graag van u!

 • 27 oktober 2014

  DEVENTit op het Open Monumentencongres

  Erfgoed verbindt heden en verleden. Maar vooral: erfgoed verbindt mensen. Het nieuwe jaarlijkse congres van Herita vindt voor de eerste keer plaats op 22 november in C-mine in Genk. Herita wil dé Vlaamse referentie worden voor openstelling van en publiekswerking in onroerend erfgoed. Met het nieuwe congres willen zij erfgoedzorgers inspireren. Van monumenten over landschappen en archeologie tot varend erfgoed. Ze komen tijdens dit congres allemaal aan bod.

  Voor DEVENTit een mooie kans om Atlantis, hét platform voor collectiebeheer en portaalbouw, bij u onder de aandacht te brengen! Bezoek onze stand en ervaar live wat wij voor u kunnen betekenen.

 • 8 oktober 2014

  Atlantis op Famillement Leiden 2014

  Het Famillement is een tweejaarlijks ééndaags evenement op het gebied van Famillegeschiedenis en Erfgoed. Het Famillement richt zich op een breed publiek met een programma dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel heeft te bieden. Het aankomende Famillement is gratis voor bezoekers en vindt plaats op woensdag 8 oktober 2014, van 13.00 – 21.00 uur in de Hooglandse Kerk in Leiden.

  DEVENTit is als subsponsor aanwezig met een stand. Daar worden diverse toepassingen van Atlantis gepresenteerd t.b.v. genealogie, collectiebeheer, portaalbouw en beschikbaarstelling van genealogische informatie op PC’s, tablets en telefoons.

  Wilt u meer informatie over Atlantis i.c.m. genealogie, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u graag voorzien van de benodigde informatie.

 • 6 oktober 2014

  Zoekfunctie Haags Gemeentearchief vernieuwd

  Het Haags Gemeentearchief biedt via haar website een integrale zoekfunctie aan over al hun collecties. Deze zoekfunctie is recentelijk ondergebracht in een Atlantis 5 omgeving. Daarnaast is de zoekfunctie gerestyled naar de nieuwe vormgeving van de website van het gemeentearchief.

  Binnen de zoekfunctie van het Haags Gemeentearchief worden alle collecties via “federaal zoeken” (federated search) doorzocht. Dit betekent dat een zoekvraag van een bezoeker onderliggend gesteld wordt aan de geselecteerde (sub)collecties in gekoppelde systemen. De zoekresultaten worden vervolgens verzameld en gepresenteerd aan de bezoeker. Ook als slechts een deel van de zoekresultaten binnen is kan de bezoeker al beginnen met raadplegen.

   

  Qua architectuur is hier sprake van een Atlantis 5 portaal dat is vormgegeven in de stijl van de website van de klant. Het Atlantis portaal heeft net als de website van het Haags Gemeentearchief een “responsive design”. Dit betekent dat het portaal geschikt is voor het gebruik op alle soorten van apparaten: vanaf PC’s tot tablets en telefoons. Het portaal detecteert het soort apparaat en schaalt dan automatisch mee.

  Naast de realisatie van de zoekfunctie is ook de module Gedrukte Bronnen in gebruik voor de verslagen en handelingen van de gemeenteraad alsook de gemeente (jaar)verslagen. Deze module maakt integraal onderdeel uit van het Atlantis portaal. Dit geldt overigens ook voor de overige (niet Atlantis) bronnen. Deze worden door Atlantis gezien als externe collecties waarvan de data qua structuur bekend is maar niet fysiek aanwezig is.

  Het portaal en de module Gedrukte Bronnen worden gehost door DEVENTit.

  Wilt u meer informatie hebben over het realiseren van portalen die ook geschikt zijn voor gebruik op telefoons en tablets, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u graag voorzien van de benodigde informatie.

 • 8 augustus 2014

  Uw beeldbanken gratis naar Europeana!

  We hebben een uniek aanbod voor u. Als u beschikt over een beeldbank in Atlantis met meer dan 1.000 records met afbeeldingen, dan mogen wij u gratis aansluiten op Europeana.

  Dit is het resultaat van een overeenkomst die DEVENTit is aangegaan waarin wij ten behoeve van de beschikbaarstelling aan Europeana geen licenties aan u doorberekenen. De werkzaamheden die wij uitvoeren om de koppeling met Europeana tot stand te brengen worden via een subsidie vergoed.

  Dat is dus dubbele winst voor u! Met de publicatie van uw beeldmateriaal op Europeana zet u uw collecties in de kijker op een Europees platform. Dat zal het bezoek aan uw website en uw Atlantis pagina’s ten goede komen, want voor het raadplegen van detailinformatie worden uw eigen pagina’s gekoppeld en gepresenteerd. En dat zonder meerkosten.

  Bij de publicatie van uw beeldmateriaal op Europeana wordt rekening gehouden met uw wensen en de afspraken en (auteurs)rechten die u in Atlantis hebt vastgelegd. Dus alleen vrij beschikbaar te stellen materiaal waar u toestemming voor hebt gegeven wordt ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld..

  Wilt u gebruik maken van dit aanbod, neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033– 299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u graag voorzien van de benodigde informatie. Omdat de subsidiepot niet onbeperkt is zullen de aanvragen in volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Contact opnemen
Back to Top