15 april 2016

Atlantis Roadshows starten weer

De ontwikkelingen in Atlantis staan zeker niet stil.

In de afgelopen 2 jaar hebben we voor Atlantis een aantal ontwikkelingen in gang gezet die Atlantis naar een nieuw niveau brengen voor wat betreft collectiebeheer en portaalbouw.

Tot nu toe was ons voornaamste doel om alle functies van het Atlantis Windows-pakket ook in de webomgeving beschikbaar te maken. Nu zijn de ontwikkelingen erop gericht om Atlantis zowel functioneel als technisch een leidend pakket te maken in de erfgoedsector.

Deze plannen zijn 2 jaar geleden bekend gemaakt via Roadshows door het hele land. Nu willen we u laten zien waar we staan: wat is er afgerond en wat zal er binnenkort beschikbaar komen.

roadshow

Tijdens de roadshows zullen wij u een tiental nieuwe ontwikkelingen binnen Atlantis laten zien, die onlangs beschikbaar zijn gekomen of die binnenkort beschikbaar zijn. Dit betreft:

Thesaurus met brugfunctie

Dit voorziet in een volledig configureerbare thesaurusfunctie, die tegemoet komt aan de huidige NEN- en ISO standaard. Hiermee kunnen eigen thesauri ingericht worden. Ook externe thesauri kunnen gekoppeld worden via de brugfunctie, waardoor import van deze thesauri overbodig is. Hiermee kan men tegelijkertijd verbonden worden met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed door het beschikbaar maken van gekoppelde (open) data.

ElasticSearch Zoekmachine
Uw database sneller doorzoekbaar met een factor 10-100: dat is mogelijk met de ElasticSearch zoektechniek die beschikbaar is voor Atlantis.

Procesbeheer
Configureer uw processen en laat uw organisatie daardoor volledig procesgestuurd werken. De dienst Procesbeheer maakt dit mogelijk. Daarnaast kunnen behalve door Atlantis ondersteunde processen, ook externe processen en processtappen opgenomen worden. Hierdoor worden uw objecten voorzien van een volledige geschiedenis van processen waar ze onderdeel van zijn geweest.

crowdsourcingCrowdsourcing
U kunt uw collecties beschikbaar maken voor het publiek en de vrijwilligers, teneinde deze te beschrijven met ingebouwde controle functies.

Scanning on Demand
Het publiek kan aangeven wat er gedigitaliseerd dient te worden, al dan niet tegen een vergoeding. Deze dienst groepeert aanvragen voor Scanning on Demand, stelt de opdracht voor digitalisering samen, controleert de aanlevering van de gedigitaliseerde stukken en informeert tijdens het gehele proces de aanvragers.

Generieke E-Depot dienst
Met deze dienst is Atlantis volledig OAIS en ED3 compliant, onafhankelijk van het E-Depot waar gebruik van wordt gemaakt. Deze dienst is volledig generiek van opzet en kan koppelen met ieder E-Depot.

Full audit trail
Van alle datamutaties wordt bijgehouden wie/wanneer dat heeft gedaan en wat er is gewijzigd. De audit trail maakt dit volledig inzichtelijk en biedt functies als het terugdraaien van wijzigingen en het ongedaan maken van verwijderingen via een prullenbakfunctie.

Schermbouwer
Organisaties kunnen hiermee hun eigen formulieren samenstellen op de velden van de beschikbare beschrijvingsstructuren. Hiermee kan invoer en mutatie afgestemd worden op een doelgroep, project of aandachtsgebied.

viewer-859x400Open Data
Collecties beschikbaar stellen als Open Data via uw eigen Open Data portaal. Geconfigureerd wordt welke objecten van een collectie / in welke vorm naar buiten worden gebracht. Dit kan in verschillende formaten: CSV, XML, PDF, MS-Excel, etc. Binnen het Open Data portaal kan de bezoeker naast het selecteren van het gewenste formaat van een collectie ook een selectie maken van de gewenste records.

Deze Open Data-dienst zorgt er ook voor dat er tijdens het opvragen van de Open Data geen druk op de database ontstaat, waardoor dit geen invloed op de performance van Atlantis heeft. Het Open Data portaal is een uitbreiding op de Atlantis publieksomgeving en presenteert zich daarmee in de vormgeving van uw organisatie, binnen de eigen website van uw organisatie.

Dynamische Velden
Een organisatie kan hiermee zelf velden toevoegen aan de beschikbare beschrijvingsstructuren.

Spectrum ondersteuning
Spectrum is de wereldwijde standaard voor het beheren van museale collecties. Atlantis heeft deze standaard geïmplementeerd, waarmee het ook een volwaardig collectiebeheer- en portaalsysteem voor musea is geworden.

De eerste Roadshow zal zijn op 27 mei a.s. bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en richt zich speciaal op de Zeeuwse Erfgoedinstellingen. Daarnaast zullen er Roadshows worden georganiseerd in het midden en het noordoosten van het land en in België.

Wilt u een roadshow bijwonen? Meld u dan aan bij Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag op de hoogte houden van een roadshow bij u in de buurt.

Beleef het erfgoed

About the Author

Contact opnemen
Back to Top