informatie over atlantis

Terug

 

Hét platform voor collectiebeheer en online presentatie

Atlantis is een volledig webbased oplossing voor collectiebeheer en het online publiceren van collecties van archieven, musea, bibliotheken en archeologie. Kenmerken van Atlantis zijn: gebaseerd op internationale standaarden, géén gebruikerslicenties, onbeperkt support en krachtige publicatie-, zoek- en integratie- functies. Atlantis kan via plug-ins worden uitgebreid met modules, diensten en koppelingen. Zo is Atlantis een open, modulaire en uitbreidbare oplossing die garant staat voor continuïteit.

Online presentatie van collecties

Collecties ondergebracht in Atlantis worden gepresenteerd en geïntegreerd binnen uw eigen website of websites van derden. Ook collecties ondergebracht in systemen van derden kunnen met Atlantis samengesmeed worden tot één geïntegreerd geheel. Een digitale studiezaal of online omgeving waar collecties gepresenteerd worden is hiermee in een handomdraai gerealiseerd.

Erfgoedwebsites

DEVENTit realiseert onderscheidende websites in vormgeving en werking door de toepassing van de nieuwste technieken en standaarden om bezoekers een optimale erfgoedbeleving te bieden.

 


Contact opnemen Demonstratie aanvragen Offerte aanvragen

Omhoog

Modulen

Een breed scala aan verzamelingen, variërend van archief- en beeldcollecties tot handgeschreven en gedrukte bronnen, kunst en literatuur, bouwdossiers, akten en registers kunnen met Atlantis beheerd en beschikbaar worden gesteld.

Beeldbanken

In een Atlantis beeldbank kunt u beeldmateriaal in de breedst mogelijke zin opnemen, ontsluiten en publiceren. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, dia’s, negatieven, tekeningen, prenten, briefkaarten, affiches, landkaarten, geluidsmateriaal, bewegend beeld, tekstdocumenten, rekenbladen, etc. Kortom, al het beschikbare materiaal wordt ondergebracht, ontsloten en gepubliceerd. Ontsluiting is mogelijk via een formele beschrijvingsstructuur zoals de GABOS elementenlijst of Dublin Core. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van eigen of afgeleide beschrijvingsstructuren.

Archiefbeheer

Dit is een oplossing die de werkzaamheden rond archiefmateriaal integraal ondersteunt: vanaf acquisitie en het ordenen tot de opslag in het depot en het afhandelen van aanvragen voor inzage door het publiek, uitleen en bruikleen. Via zoekingangen en hiërarchische navigatiesystemen wordt de informatie gestructureerd en in samenhang aangeboden. Er kan gewerkt worden met de internationale standaarden ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en/of afgeleide beschrijvingsvormen en –niveaus.

Folder Archiefbeheer

atl_info_download

Akten en registers

Akten en registers komen in vele vormen voor zoals: registers en akten burgerlijke stand, bevolkingsregisters, kadaster, bouw- en hinderwetvergunningen. Voor de professionele of amateur genealoog herbergen deze bronnen een schat aan informatie. Deze bronnen worden op register- en akteniveau beschreven en beschikbaar gesteld. Voor de verschillende soorten van akten en registers kunt u eigen velden voor beschrijving definiëren en daarmee deze module zeer veelzijdig inzetten.

Gedrukte Bronnen

Voor kranten, tijdschriften, brieven en andere gedrukte bronnen is het mogelijk om de teksten via OCR te herkennen, te indexeren en te doorzoeken. Met geavanceerde zoekmethoden komt de gewenste informatie boven tafel. Gevonden zoektermen worden gemarkeerd op de afbeeldingen van de pagina’s en in een voor internet geoptimaliseerde presentatie aangeboden.

Bouwdossiers

De gedigitaliseerde documenten rond het verloop van de vergunningsaanvragen, de bouwtechnische tekeningen en relevante metadata worden samengebracht binnen de module Bouwdossiers. Hiermee wordt deze doorzoekbaar, raadpleegbaar en reproduceerbaar voor en door het brede publiek. Gemeenten kunnen voor publicatie eventueel aansluiten bij het portal MijnAdres (www.mijnadres.org), waarmee de bouwdossiers beschikbaar worden gesteld binnen een landelijk platform.

Microfiche en –films

De module “Virtuele Studiezaal” levert een unieke functionaliteit: het via internet raadplegen van microfiches en -films zoals dat ook op de studiezaal wordt gedaan via de leesstations. Vanuit de microfiches en -films van registers kan een belangstellende direct naar het juiste microfiche van de bron navigeren. Dit geeft een makkelijkere manier van raadpleging dan met de traditionele leesstations. Het digitaliseren van microfiches en -films is daarnaast veel goedkoper dan het digitaliseren van het originele bronmateriaal. De investering is dus snel terugverdiend.

Krantenklapper en knipselarchief

Bij het verzamelen en beschikbaar stellen van interessante artikelen uit kranten en tijdschriften over bijvoorbeeld de historie van gebouwen, straten, gebeurtenissen, personen, regio of provincie is de module “Kranten en Tijdschriften” een goed hulpmiddel. Artikelen worden efficiënt beschreven en op de studiezaal of via internet aangeboden.

Museale Collecties

Collectiebeheer kan vanaf heden 100% online met Atlantis Museum. Uw collectie is uniek net als de mensen die ermee werken. Atlantis Museum is ontwikkeld met maar één doel voor ogen: eenvoudig en volledig web-based uw collecties beheren op basis van standaarden zoals; Spectrum, maar ook voor het volledig beheer van de processen.

Atlantis Museum is als basismodule uit te breiden met modules voor het beheer van onder meer beeldcollecties, archieven, gedrukte bronnen, bibliotheekcatalogi, handgeschreven bronnen, dossiers en andere gemengde collecties. Als u samen met ons heeft bepaald wat u nodig heeft vormen de verschillende modules één geïntegreerd multimediaal informatiesysteem waarin de collecties afzonderlijk én integraal te beheren zijn.

Atlantis Museum is een standaardpakket met het gevoel van maatwerk. Tevens is er de mogelijkheid om extra (betaalbare) diensten af te nemen die er voor zorgen dat uw kostbare collectie optimaal geregistreerd blijft en flexibel kan worden voorzien van autorisaties, persistent identifiers of Google Maps.

Folder Atlantis Museum

atl_museum_download

Natuurhistorische collecties

Met BioXL heeft Atlantis een breed toepasbare module voor natuurhistorische collecties. Deze is ontwikkeld in samenwerking met Naturalis en vormt het Centrale Registratie Systeem (CRS) van Naturalis voor alle natuurhistorische objecten van deze top 10-collectie wereldwijd.

Folder BioXL

atl_info_download

Archeologische collecties

Registratie van archeologische objecten inclusief projecten, vindplaatsen en integratie met Google Maps.

Omhoog

Diensten

Nuttige en populaire diensten kunnen worden toegevoegd ter verhoging van de mogelijkheden en beleving. Ontsluiting naar zoekmachines als Google, koppeling naar sociale media, archief- en dossiervorming door de bezoeker, bestellen van reproducties, aanvragen voor inzage, elektronische betalingen en direct downloaden. Een volledig pakket aan diensten om uw gebruikers en klanten optimaal te bedienen.

Autorisatie

Gebruikers, rollen en rechtenbeheer zodat iedereen, waar dan ook vandaan of via welk systeem dan ook informatie uit Atlantis wil benaderen of functies wil uitvoeren gevalideerd en geautoriseerd wordt. Voor verschillende collecties, objecten, formulieren etc. kan een gebruiker verschillende rechten hebben. Zo worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden toebedeeld en gescheiden.

Annotaties

Op het beschikbaar gestelde materiaal kunnen op- of aanmerkingen worden geplaatst. Ook kunnen bezoekers afbeeldingen, etc. uploaden om daarmee een object te verrijken.

Consultancy Diensten

Atlantis is een veelzijdige, standaard softwareoplossing voor multimediaal en webbased collectiebeheer en portaalbouw. De veelzijdigheid en de degelijkheid van Atlantis hebben zich bewezen gedurende de twee decennia dat dit product bij klanten operationeel is. Voor een succesvolle implementatie in uw omgeving is het van belang dat u zich goed laat adviseren en begeleiden. Worden uw wensen en eisen op de juiste manier vertaald naar Atlantis? Is de dataconversie goed in kaart gebracht?Deze en meer vragen komen aan de orde bij aanvang en tijdens de implementatie, maar ook na ingebruikname.

Folder Consultancy diensten

Crowdsourcing

(Deel)collecties worden in projectvorm aangeboden aan het publiek voor beschrijven. Dit gebeurt binnen de eigen omgeving en vormgeving. De bezoekers worden via diverse mogelijkheden getrokken, gebonden en geactiveerd om te gaan beschrijven. Het ingevoerde wordt gecontroleerd, hetzij door dubbele invoer of door controle en goedkeuring door vrijwilligers of medewerkers met privileges hiertoe.

Folder Crowdsourcing

Dossiervorming

Voor de bezoeker interessante objecten kunnen door de bezoeker in mappen worden gegroepeerd in het eigen archief.

Elektronisch betalen

Aanvullend op de webwinkel kunnen bestelde reproducties via elektronische weg betaald worden.

Direct downloaden

Aanvullend op de webwinkel en elektronisch betalen kunnen bestelde objecten direct gedownload worden.

Google search

Google kan de objecten die zijn ondergebracht in Atlantis indexeren. Bij het zoeken op Google komen dan ook objecten uit Atlantis naar voren. Bij het doorklikken daarop komt de bezoeker dan op de presentatie van het object binnen de eigen Atlantis-publieksomgeving terecht.

Google Maps

Met de integratie met Google maps kunnen objecten gevonden worden door te zoeken via een Google Map en zoekresultaten op een Google Map gepresenteerd worden.

Statistiek

Registreert welke objecten / door wie worden geraadpleegd. Tezamen met bijvoorbeeld Google Analytics vormt dit een volledig inzicht in het gebruik van de website en gepubliceerde objecten.

Thesaurus

Een volledig aan NEN en ISO normen voldoende Thesaurus om daarmee invoer of zoeken voor beheer of publiek te ondersteunen. Daarnaast kan gekoppeld worden met externe thesauri zoals de Getty AAT, Getty GEONAMES en erfgoed thesaurus van het RCE.

Webwinkel

Bezoekers kunnen bestellingen van reproducties of aanvragen voor inzage op de studiezaal doen.

 XLForm/XLGrid

Efficiënter invoeren door toetsenbordvriendelijke invoerformulieren en tabelgewijze (bulk)invoer.

Omhoog

Koppelingsmogelijkheden

Google
Europeana
APEx
WieWasWie
Archieven.nl
Krantenbank Delpher
Etc.
OCLC
ABS
MAIS Flexis
Adlib
TMS
Vubis
Memorix
Etc.
E-Depot: SDB4
E-Depot: Hitachi
Etc.

Omhoog

Samenwerking

Professionele erfgoedpartijen kunnen lokale, regionale of landelijke samenwerkingsverbanden aangaan door het beschikbaar stellen van beheer- en publicatiemogelijkheden voor collecties van kleine (vrijwilligers)organisaties en particulieren.

Omhoog

Koppelingen en functies

API

Een volledige API is beschikbaar om Atlantis te koppelen met eigen CMS, beheeromgevingen, websites en portalen.

Responsive Publieksomgeving

Dit is een responsive HTML-omgeving voor integratie in websites en portalen door simpelweg te linken en naar eigen wensen vorm te geven.

OAI-PMH

Koppeling voor harvesting of als harvestee aan externe systemen.

SRU

Koppeling als server of client aan externe systemen via federated search.

Import/Export

Overbrengen van gegevens van/naar externe systemen door het importeren of exporteren van bestanden in CSV, XML of specifiek bestandsformaat.

OpenData

Collecties in verschillende vormen als OpenData beschikbaar stellen met automatische verversing van de gegenereerde bestanden.

Omhoog

Uitbreidbaarheid

Nieuwe modules en diensten worden “ingeplugd” en maken dan volwaardig deel uit van Atlantis.

Omhoog

Contact opnemen
Back to Top