18 juni 2019

Atlantis Configuratie Cockpit nu beschikbaar!

Atlantis Configuratie Cockpit nu beschikbaar!
Flexibiliteit ATLANTIS nu door applicatiebeheerder eenvoudig te benutten

Atlantis biedt veel mogelijkheden om de applicatie geheel naar eigen wensen in te richten. Met de Configuratie Cockpit wordt het voor de applicatiebeheerder nu mogelijk om de Atlantis omgeving eenvoudig zelf te configureren. De Configuratie Cockpit wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle Atlantis klanten met een onderhoudscontract. Een voorwaarde is dat tenminste een van uw medewerkers getraind wordt op het gebruik van de Configuratie Cockpit.

Hieronder leiden wij u kort door een aantal onderdelen van de Configuratie Cockpit.

Dashboard

Vanuit een overzichtelijk dashboard worden de meest gebruikte functies voor het applicatiebeheer aangeboden. Met één klik worden de autorisaties ingesteld, het Content Management Systeem opgeroepen, rapporten gedefinieerd en keuzelijsten, categoriesystemen en zoekingangen samengesteld. Andere functies zitten onder het globale menu en zijn in een oogopslag beschikbaar.

 

Vormgeving

De Configuratie Cockpit is een volledig vernieuwde omgeving. De user interface is geheel herontworpen met overzichtelijkheid en gebruikersvriendelijkheid als belangrijkste uitgangspunten. Dit komt naar voren in de schermopbouw, het gebruik van kleuren en lettertypes, iconen, de toepassing van WYSIWYG weergaven, het gebruik van overzichtelijke boom- en lijstweergaven, zoek- en filterfuncties. Het kleurgebruik en lettertypes kan door de organisatie naar eigen inzicht aangepast, bewaard en opgeroepen worden zodat het aansluit bij de huisstijl of eigen smaak.

Relatiemodel

Via een grafische weergave wordt het relatiemodel van de Atlantis omgeving weergegeven. Hiermee worden de toegepaste objectsoorten (metadata modellen) en relaties daartussen overzichtelijk en interactief weergegeven. Vanuit dit grafische model worden eigenschappen van metadata modellen en relaties aangepast, toegevoegd of verwijderd. Het relatiemodel geeft direct
inzicht in de opbouw van de Atlantis omgeving en daarmee in de mogelijkheden voor de collectiebeheerders voor navigatie en invoer.

Rapportages

Het zelf opstellen van rapportages voor gebruik binnen de Atlantis beheeromgeving is nu mogelijk via een gebruikersvriendelijke rapportbouwer. In een Rich-Text Editor worden vaste teksten en vormgeving gecombineerd met database informatie en taalconstructies als iteraties en condities. Dit gebeurt op een niveau zodat ook applicatiebeheerders met een niet-technische achtergrond hiermee overweg kunnen.

Formulieren

Met de Schermbouwer in uw licentie kunnen formulieren voor invoer en mutatie WYSIWYG opgesteld en aangepast worden door het simpelweg slepen en dimensioneren van de invoer van de invoervelden. Aan de invoervelden worden eigenschappen zoals benaming, verplichting voor invoer, alleen-lezen en  herhaalbaarheid aangegeven. In formulieren kunnen sub-formulieren opgenomen worden zodat veel gebruikte veldsamenstellingen telkens weer worden hergebruikt.

Content Management
Zeer krachtig zijn de Content Management functies. Velden voor zoeken, zoekresultaten, sorteringen, filters en detailinformatie kunnen door de applicatiebeheerder gedefinieerd en aangepast worden, afzonderlijk voor de beheer- en publieksomgeving. Voor de definitie wordt dezelfde techniek gebruikt als bij het opstellen van rapportages. Met een krachtige Rich Tekst Editor waarin vaste teksten en vormgeving gecombineerd wordt met database informatie en taalconstructies als iteraties en condities.

Uitbreiding metadata modellen

Met de dienst Dynamische Velden in de licentie kunnen de metadata modellen uitgebreid worden met eigen velden. Dit biedt in combinatie met het Content Management, formulier- en rapportbouwer een unieke flexibiliteit: zelf gedefinieerde velden worden toegepast in formulieren, rapporten en in zoeken, zoekresultaten, sorteringen, filters en detailinformatie. En dat allemaal volledig door de applicatiebeheerder zelf te regelen.

Helpsysteem

Het helpsysteem stelt de applicatiebeheerder in staat om naast de standaard geleverde helppagina’s ook eigen helppagina’s toe te voegen. Hiermee wordt de help informatie toegespitst op de situatie van de eigen organisatie en daarmee makkelijk overdraagbaar naar een nieuwe applicatiebeheerder.

Responsive én meertalig
De Configuratie Cockpit is volledig responsive en daarmee te gebruiken via een PC/Laptop, tablet en smartphone. De Configuratie Cockpit is beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal voor zowel de schermelementen als de helpfunctie. De Configuratie Cockpit faciliteert daarnaast de uitbreiding met extra talen.

En verder…..
De Configuratie Cockpit gaat op termijn het Beheerder menu binnen de beheeromgeving vervangen. Nu al zijn het overgrote deel van de functies uit het Beheerdersmenu via de Configuratie Cockpit beschikbaar. Maar dan gebruikersvriendelijker en overzichtelijker. In de loop van 2019 zullen stapsgewijs alle functies uit het Beheerder menu via deze omgeving beschikbaar komen.

Beschikbaarheid
De Configuratie Cockpit is beschikbaar voor Atlantis klanten in het kader van het onderhoud op Atlantis. Bij nieuwe afnemers maakt de Configuratie Cockpit standaard onderdeel uit van de licentie.

 

De Configuratie Cockpit is een krachtige tool voor de applicatiebeheerder waarmee de flexibiliteit in configuratie van een Atlantis omgeving door een organisatie zelfstandig benut wordt. Verkeerd gebruik kan echter ook leiden tot problemen. Daarom wordt de Configuratie Cockpit geactiveerd na een op de licentiesamenstelling toegesneden training. De applicatiebeheerder ontvangt dan een gedegen opleiding die deels op de eigen Atlantis omgeving plaats vindt, zodat de organisatie optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die de Configuratie Cockpit biedt.

 

Geïnteresseerd?

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden en flexibiliteit die de Configuratie Cockpit biedt? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

 

About the Author

Contact opnemen
Back to Top