• 2 september 2016

  Open Data op Atlantis

  Open Data staat voor vrij beschikbare informatie. In een door een machine leesbaar formaat, zonder registratie of verklaring voor gebruik, zonder beperkingen o.b.v. auteurswet, databankenwet of geheimhouding. Derden kunnen er direct mee aan de slag. Legaal en zonder financiële of juridische drempels.

  De overheid zet hoog in op beschikbaarheid van Open Data. Via de wet Hergebruik van Overheidsinformatie wordt het beschikbaar stellen van alle openbare overheidsinformatie geregeld. Met een beroep op deze wet kan iedere burger aan een overheidsinstantie het verzoek doen om openbare informatie als Open Data beschikbaar te stellen. Dat is de verplichte/wettelijke kant van Open Data.

  De motiverende en stimulerende kant van Open Data is dat burgers en organisaties zelf creatief aan de slag kunnen gaan met de door u beheerde informatie en daarmee mooie en verrassende toepassingen kunnen maken of tot nieuwe inzichten komen.

  Als informatie beherende organisatie kunt u met Atlantis uw eigen Open Data-portaal realiseren. Dit portaal is dan onderdeel van de Atlantis publieks- en portaalomgeving van uw organisatie.

  Voorbereiding
  In Atlantis kunt u datasets configureren. Dit zijn selecties op uw collecties waarmee objecten als groep/set worden benoemd. Vervolgens kan voor ieder gewenst uitvoerformaat een template worden gedefinieerd. Hiermee wordt de informatie in CSV, XML, JSON, EAD, PDF, Excel of wat voor formaat dan ook beschikbaar gesteld.

  Beschikbaarstelling
  De Open Datasets komen automatisch beschikbaar onder de menu-optie “Opendata” in de publieks- en portaalomgeving; in uw eigen vormgeving en volledig geïntegreerd met de bestaande collectie-ontsluiting.

  De bezoeker krijgt onder de menu-optie “Opendata” de lijst van beschikbare Open Datasets te zien met daarbij vermeld de beschikbare formaten en een zoekfunctie.

  Als de bezoeker een formaat aanklikt, dan wordt de Open Dataset in een downloadbestand met dat formaat beschikbaar gesteld.

  Als de bezoeker kiest voor Zoeken, dan komt een zoekfunctie op de Open Dataset beschikbaar, waarmee naast een keuze voor een formaat ook een selectie op de Open Dataset gedaan kan worden.

  De zoekfunctie geeft dezelfde zoekvelden als wanneer via de reguliere collectie-ontsluiting op deze informatie gezocht zou worden. Met deze zoekfunctie kan dus eerst een selectie gedaan worden op de Open Dataset. De gewenste records komen dan in een downloadbestand in het gekozen formaat beschikbaar.

  Voorzieningen
  De dienst Open Data op Atlantis betekent gemak in beschikbaarstelling en gebruik voor u en uw bezoekers. Maar daar blijft het niet bij. Onder de motorkap zijn diverse voorzieningen getroffen waardoor de Open Data dienst voor uw Atlantis omgeving schaalbaar in gebruik is.

  Als een organisatie een dataset als Open Data beschikbaar stelt, dan wordt van deze records een kopie geëxporteerd naar een locatie buiten de database. Als de records in Atlantis worden gemuteerd, dan worden periodiek ook de geëxporteerde records bijgewerkt.

  Het samenstellen van een downloadbestand op aanvraag van de bezoeker gebeurt real-time vanuit de geëxporteerde records. Dit betekent dat ongeacht welke hoeveelheid downloads van Open Data er ook gevraagd wordt, de database van Atlantis hiermee niet wordt belast. De Open Data-dienst van Atlantis is daarmee schaalbaar voor ieder gebruik.

  Wilt u ook uw Open Data op een eenvoudige manier op uw eigen Open Data-portaal beschikbaar stellen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie verzorgen.

 • 8 juli 2016

  Musea en Erfgoed Mechelen kiest voor Atlantis

  Musea & Erfgoed Mechelen combineert een museumwerking (onderzoek, verzamelen, beheren, ontsluiten) met een erfgoedwerking (erfgoedbeleid, netwerking, ondersteuning, kennis- en expertiseopbouw en -deling, vrijwilligerswerking). Deze synergie zorgt voor meer dan de som van de delen.

  Musea en Erfgoed Mechelen actualiseert het Bourgondische stadspaleis Hof van Busleyden, tot een hedendaags stadsmuseum en geeft zo vandaag de dag betekenis aan het verleden van de stad.

  Musea & Erfgoed Mechelen heeft als omgeving voor collectiebeheer en beschikbaarstelling gekozen voor Atlantis. “Wij hebben voor Atlantis gekozen vanwege gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, modulaire opzet en de openheid van de applicatie. Dat maakt dat er relatief eenvoudig met diverse collectiebeherende partners databankoverschrijdend gewerkt kan worden. Ook het prijsaspect speelde een belangrijke rol.”, aldus Annelies Lieten (expert budgetbeheer & erfgoedprojecten van Mechelen Musea & Erfgoed).

  “Wij zijn heel blij met de uitverkiezing van Atlantis door Musea en Erfgoed Mechelen”, zegt Peter van Diermen, directeur van DEVENTit uit Bunschoten. “Er worden collecties van verschillende organisaties beheerd en beschikbaar gesteld. Atlantis past goed in dit model, waarbij er ruimte is voor doorgroei in collecties en organisaties.”

  Wilt u ook – samen met partnerorganisaties – beeldbanken, gedrukte bronnen, archieven, museale of archeologische collecties beheren en beschikbaar stellen? Dan is Atlantis wellicht ook voor u interessant.

  Aarzel dan niet om contact op te nemen met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie verzorgen.

 • 4 mei 2016

  Bouwdossiers Het Nieuwe Instituut op MijnAdres

  Het Nieuwe Instituut (voorheen het Nederlands Architectuur Instituut) beheert het Rijksarchief voor Nederlandse architectuur en stedenbouw, met tekeningen, foto’s, affiches en maquettes uit de archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en stedenbouwers.

  Het webportaal MijnAdres.org biedt bouwdossiers en bouw gerelateerde collecties van verschillende archieven en instellingen aan voor ontsluiting door het brede publiek.

  Het aanbod van MijnAdres wordt uitgebreid met de collectie van Het Nieuwe Instituut, waarmee MijnAdres verrijkt wordt met een omvangrijke, nationaal georiënteerde collectie.

  “Het Nieuwe Instituut kent een lange traditie om haar collectie onder een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen via een studiezaal die voor iedereen toegankelijk is en – sinds een half jaar – via een eigen zoekportaal waar men kan zoeken in de bibliotheek en de archieven. Omdat hieraan steeds meer gescande afbeeldingen worden toegevoegd, komt het archief als het ware bij de mensen thuis.” vertelt de heer B. Mousavi, manager Erfgoed van Het Nieuwe Instituut. “Het is dan niet meer dan logisch om die mensen ook thuis de mogelijkheid te geven om te zoeken of er in de archieven van het Nieuwe Instituut over hun huis, straat of buurt informatie te vinden is. MijnAdres is hier een mooi platform voor. De dwarsverbanden die zichtbaar worden middels informatie uit verschillende archieven en instellingen zijn niet alleen winst voor de onderzoeker, maar ook voor ons als aanbieder van die informatie, omdat het de waarde ervan versterkt.”

  Binnenkort zal de collectie van Het Nieuwe Instituut beschikbaar komen op MijnAdres.org. Wij zulllen u hier dan nader over berichten.

  Wilt u uw bouwdossiers of bouw gerelateerde collecties aanbieden aan het brede publiek op een aantrekkelijke manier? Neem dan contact op met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag informeren of u bezoeken voor een vrijblijvende demonstratie.

 • 15 april 2016

  Atlantis Roadshows starten weer

  De ontwikkelingen in Atlantis staan zeker niet stil.

  In de afgelopen 2 jaar hebben we voor Atlantis een aantal ontwikkelingen in gang gezet die Atlantis naar een nieuw niveau brengen voor wat betreft collectiebeheer en portaalbouw.

  Tot nu toe was ons voornaamste doel om alle functies van het Atlantis Windows-pakket ook in de webomgeving beschikbaar te maken. Nu zijn de ontwikkelingen erop gericht om Atlantis zowel functioneel als technisch een leidend pakket te maken in de erfgoedsector.

  Deze plannen zijn 2 jaar geleden bekend gemaakt via Roadshows door het hele land. Nu willen we u laten zien waar we staan: wat is er afgerond en wat zal er binnenkort beschikbaar komen.

  Tijdens de roadshows zullen wij u een tiental nieuwe ontwikkelingen binnen Atlantis laten zien, die onlangs beschikbaar zijn gekomen of die binnenkort beschikbaar zijn. Dit betreft:

  Thesaurus met brugfunctie

  Dit voorziet in een volledig configureerbare thesaurusfunctie, die tegemoet komt aan de huidige NEN- en ISO standaard. Hiermee kunnen eigen thesauri ingericht worden. Ook externe thesauri kunnen gekoppeld worden via de brugfunctie, waardoor import van deze thesauri overbodig is. Hiermee kan men tegelijkertijd verbonden worden met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed door het beschikbaar maken van gekoppelde (open) data.

  ElasticSearch Zoekmachine
  Uw database sneller doorzoekbaar met een factor 10-100: dat is mogelijk met de ElasticSearch zoektechniek die beschikbaar is voor Atlantis.

  Procesbeheer
  Configureer uw processen en laat uw organisatie daardoor volledig procesgestuurd werken. De dienst Procesbeheer maakt dit mogelijk. Daarnaast kunnen behalve door Atlantis ondersteunde processen, ook externe processen en processtappen opgenomen worden. Hierdoor worden uw objecten voorzien van een volledige geschiedenis van processen waar ze onderdeel van zijn geweest.

  Crowdsourcing
  U kunt uw collecties beschikbaar maken voor het publiek en de vrijwilligers, teneinde deze te beschrijven met ingebouwde controle functies.

  Scanning on Demand
  Het publiek kan aangeven wat er gedigitaliseerd dient te worden, al dan niet tegen een vergoeding. Deze dienst groepeert aanvragen voor Scanning on Demand, stelt de opdracht voor digitalisering samen, controleert de aanlevering van de gedigitaliseerde stukken en informeert tijdens het gehele proces de aanvragers.

  Generieke E-Depot dienst
  Met deze dienst is Atlantis volledig OAIS en ED3 compliant, onafhankelijk van het E-Depot waar gebruik van wordt gemaakt. Deze dienst is volledig generiek van opzet en kan koppelen met ieder E-Depot.

  Full audit trail
  Van alle datamutaties wordt bijgehouden wie/wanneer dat heeft gedaan en wat er is gewijzigd. De audit trail maakt dit volledig inzichtelijk en biedt functies als het terugdraaien van wijzigingen en het ongedaan maken van verwijderingen via een prullenbakfunctie.

  Schermbouwer
  Organisaties kunnen hiermee hun eigen formulieren samenstellen op de velden van de beschikbare beschrijvingsstructuren. Hiermee kan invoer en mutatie afgestemd worden op een doelgroep, project of aandachtsgebied.

  Open Data
  Collecties beschikbaar stellen als Open Data via uw eigen Open Data portaal. Geconfigureerd wordt welke objecten van een collectie / in welke vorm naar buiten worden gebracht. Dit kan in verschillende formaten: CSV, XML, PDF, MS-Excel, etc. Binnen het Open Data portaal kan de bezoeker naast het selecteren van het gewenste formaat van een collectie ook een selectie maken van de gewenste records.

  Deze Open Data-dienst zorgt er ook voor dat er tijdens het opvragen van de Open Data geen druk op de database ontstaat, waardoor dit geen invloed op de performance van Atlantis heeft. Het Open Data portaal is een uitbreiding op de Atlantis publieksomgeving en presenteert zich daarmee in de vormgeving van uw organisatie, binnen de eigen website van uw organisatie.

  Dynamische Velden
  Een organisatie kan hiermee zelf velden toevoegen aan de beschikbare beschrijvingsstructuren.

  Spectrum ondersteuning
  Spectrum is de wereldwijde standaard voor het beheren van museale collecties. Atlantis heeft deze standaard geïmplementeerd, waarmee het ook een volwaardig collectiebeheer- en portaalsysteem voor musea is geworden.

  De eerste Roadshow zal zijn op 27 mei a.s. bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en richt zich speciaal op de Zeeuwse Erfgoedinstellingen. Daarnaast zullen er Roadshows worden georganiseerd in het midden en het noordoosten van het land en in België.

  Wilt u een roadshow bijwonen? Meld u dan aan bij Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag op de hoogte houden van een roadshow bij u in de buurt.

 • 1 april 2016

  Atlantis wordt steeds dynamischer!

  De ontwikkelingen in Atlantis staan bepaald niet stil.

  Eerder zijn verbeteringen aangebracht waardoor het aantal benodigde muiskliks voor invoer en mutatie met 90% is afgenomen. Het is zelfs mogelijk geworden om via tabelgewijze invoer op meerdere beschrijvingen tegelijkertijd te werken. Een soort verrijkte MS-Excel invoermethode met voorwaarden en controles die Atlantis verwacht.

  Nu is Atlantis voor formulieren, velden en selectielijsten uit te breiden met opties die Atlantis dynamisch maken. Dit betekent dat een organisatie hiermee zelf aan de slag kan. De daarvoor beschikbaar gekomen diensten zijn: de schermbouwer, dynamische velden, keuzelijsten en thesauri.

  Schermbouwer
  Met de schermbouwer kunnen voor de beschikbare beschrijvingsstructuren eigen formulieren samengesteld worden. Daarbij kan per veld worden aangeven:

  • waar het zich bevindt op het formulier
  • hoe groot het is(breedte, hoogte)
  • de naam
  • of het verplicht in te voeren is
  • of het alleen-lezen is
  • etc.

  Voor ieder project of voor iedere doelgroep kunnen hiermee formulieren beschikbaar gesteld worden die precies passen bij hun taken.

  Dynamische velden
  Het komt voor: ondanks dat de velden van een standaard beschrijvingsstructuur aanwezig zijn, mist er toch een veld. DEVENTit dan maar bellen voor uitbreiding…, offerte…., goedkeuring…., opdrachtverstrekking…., planning…..,bouw……, oplevering voor testen….., testen……, goedkeuring….., plaatsen in productieomgeving….., klaar voor gebruik.

  Dit kan achterwege blijven door de nieuwe dienst “Dynamische Velden”. Hiermee kunnen eigen velden aangemaakt, benoemd en getypeerd worden. Vervolgens kunnen deze velden via de schermbouwer op een formulier gezet worden om deze te gaan gebruiken.

  Keuzelijsten
  Keuzelijsten zijn vrij aan te maken en te benoemen waardenlijsten. Vervolgens kan worden geconfigureerd aan welke velden deze keuzelijst gekoppeld wordt. Bij formulieren die via de schermbouwer zijn samengesteld, komen deze keuzelijsten dan automatisch beschikbaar. Bij een keuzelijst kan ook aangegeven worden of de keuze daaruit verplicht is, of dat er een afwijkende waarde ingevoerd kan worden en of deze dan in de keuzelijst toegevoegd wordt.

  Bij het veld kan de keuzelijst worden opgeroepen of kan er via “auto-complete” met het toetsenbord een keuze worden gemaakt.

  Kleuren uit de AAT Thesaurus

  Thesauri
  Atlantis kent een dienst “Thesaurus” waarmee thesauri opgebouwd en beheerd kunnen worden. De thesaurusdienst van Atlantis voldoet aan de geldende NEN- en ISO-normeringen. Zaken als voorkeurstermen, meertaligheid, versies en het benoemen van hiërarchische niveaus en semantische relaties, worden onverkort ondersteund.

  Daarnaast bevat de thesaurusdienst ook mogelijkheden om te koppelen met externe thesauri. Dit betekent dat geconfigureerd kan worden met welke thesaurus een koppeling wordt gelegd (bijvoorbeeld de AAT of TGN van Getty).

  Dit voorkomt dat een thesaurus eerst geïmporteerd moet worden, alvorens deze beschikbaar is in Atlantis.

  Net als bij keuzelijsten kan worden geconfigureerd aan welke velden een thesaurus wordt gekoppeld, alsook het topniveau binnen de thesaurus die aan het veld wordt gekoppeld. Bij formulieren die via de schermbouwer zijn samengesteld, komen deze koppelingen dan automatisch beschikbaar bij de velden op het formulier. Bij het veld kan dan de hiërarchische waardenlijst worden opgeroepen of kan er via “auto-complete” met het toetsenbord een keuze worden gemaakt.

   

  Wilt u ook een dynamische omgeving voor collectiebeheer en portaalbouw? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie verzorgen.

 • 18 maart 2016

  Pon’s Automobielhandel kiest voor Atlantis

  Pon is een internationale handels- en serviceorganisatie. Met A-merken als Cervélo, Volkswagen, Caterpillar, MAN en Continental bieden zij hun klanten het beste van het beste.

  Pon’s Automobielhandel is de Nederlandse importeur van de automerken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Bedrijfswagens, Porsche, Bugatti, Bentley en Lamborghini.

  Pon heeft een uitgebreide collectie beeldmateriaal waarvoor een systeem voor collectiebeheer en beschikbaarstelling werd gezocht. Dit werd gevonden in Atlantis, de oplossing voor collectiebeheer en portaalbouw van DEVENTit bv uit Bunschoten.

  Leo Koekkoek, bedrijfsarchivaris van Pon’s automobielhandel, motiveert de keuze voor Atlantis als volgt: “De flexibiliteit tussen opslag en database is de belangrijkste reden waarom wij voor Atlantis hebben gekozen. Het maakt niet uit waar de afbeeldingen opgeslagen zijn. Dit kan zijn lokaal op onze eigen server, via een cloud- constructie of via hosting door DEVENTit. Een andere reden is de kennis en ervaring die DEVENTit heeft op het gebied van Cultureel Historisch Erfgoed. Hierdoor wordt er tijdens het implementatietraject meegedacht en door hen geadviseerd wat de beste oplossing kan zijn. Atlantis is een pakket dat flexibel is door de modulaire opbouw, wat betekent dat de klant kan kiezen wat het beste voor hem is.”

  “Dat Pon voor ons gekozen heeft, daar zijn wij zeer trots op”, aldus Peter van Diermen, directeur van DEVENTit bv. “Een oerhollands familiebedrijf van wereldklasse kiest Atlantis voor hun uitgebreide collectie foto- en filmmateriaal. Wij zullen het in ons gestelde vertrouwen zeker niet beschamen. Op het moment dat de beeldbank van Pon online komt, zullen wij u daar zeker van op de hoogte stellen.”

  Wilt u ook een beeldbank opbouwen, beheren en beschikbaar stellen met het beste wat de markt te bieden heeft? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie verzorgen.

 • 4 maart 2016

  Atlantis bij het Stadsarchief Oss

  Het Stadsarchief Oss wil de regionale geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk maken. Dit gebeurt o.a. door het beschikbaar stellen van archiefbronnen.

  Recentelijk is als collectieregistratiesysteem gekozen voor Atlantis. Deze keuze is gemaakt na een intensief selectieproces van de systemen van verschillende aanbieders.

  Zoals Martine Eerelman, medewerker educatie en publiciteit, het zegt: “In verband met een reorganisatie was het Stadsarchief Oss op zoek naar een nieuw collectieregistratiesysteem. Hiervoor hebben wij verschillende partijen benaderd. Wat ons bij DEVENTit beviel, was de laagdrempeligheid, het persoonlijke contact, de duidelijke modules en de begrijpelijke uitleg. Ook als kleine organisatie zonder al te veel ict-kennis, kunnen wij met Atlantis goed uit de voeten.”

  Het eindresultaat mag er zijn: een omgeving waarin de beeldbank, de bibliotheekcollectie en de collectie kranten zijn ondergebracht. Deze collecties worden aangeboden via de Collecties pagina van de website van het Stadsarchief.

  De vormgeving van het Stadsarchief is 1:1 overgenomen in de publieksomgeving van Atlantis waardoor het naadloos past binnen de website.

  De zoekfunctie door ruim 250.000 objecten is razendsnel door de toepassing van de Elasticsearch zoektechnologie i.c.m. de toegesneden hostingomgeving van Atlantis.

  “Met de keuze voor Atlantis beschikt het Stadsarchief Oss over een oplossing met een optimale prijs/kwaliteit- verhouding”, aldus Peter van Diermen, directeur van DEVENTit. “Door de modulaire opbouw van Atlantis is het ook voor een relatief kleine organisatie kosteneffectief in te zetten. Daarnaast kan de omgeving naar alle kanten uitgebouwd worden met extra modulen en diensten. Met Atlantis heeft het Stadsarchief Oss gekozen voor continuïteit en toekomstperspectief!”.

  Heeft u ook interesse in het inzetten van een collectiebeheersysteem dat op alle fronten het beste uit de markt te bieden heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie verzorgen.

 • 22 februari 2016

  Inspiratiedag erfgoed en toerisme

  Op 3 maart 2016 organiseert Xplore Bruges van de stad Brugge in België een inspiratiedag over erfgoed en toerisme.

  Xplore Bruges wil de enorme rijkdom aan gedigitaliseerd Brugs erfgoed toegankelijk maken voor een groot publiek. En dit met een platform als uitvalsbasis voor uiteenlopende toepassingen: van apps tot touchtafels en responsive webtoepassingen. Een jaar na de lancering is de tijd rijp voor een stand van zaken en een situering binnen het Vlaamse digitale landschap.

  Het pakket Atlantis van DEVENTit vervult hierin een centrale rol. De bronnen van de verschillende organisaties worden in Atlantis verzameld en vormen daarmee het centrale platform. Van daaruit worden tal van toepassingen bediend. De responsive publieksomgeving van Atlantis wordt ingezet als centraal informatieportaal waarmee alle aangesloten bronnen afzonderlijk en integraal aangeboden worden.

  Vanuit het Atlantis portaal wordt o.a. een mobiele app gevoed. Deze app is ontwikkeld door 7scenes. Daarmee worden bezoekers aan Brugge op alle mogelijke manieren gefaciliteerd en ondersteund. Via PC’s/Laptops, tablets en telefoons is het Brugse erfgoed voor het internationale toerisme beschikbaar.

  Voor de hosting van dit platform wordt gebruik gemaakt van de hosting omgeving van DEVENTit.

  U kunt zich nog tot 26 februari inschrijven. Download het volledige programma met info over de presentaties en sprekers via deze pdf. Meer info: http://inspiratiedag.xplorebruges.be/

 • 8 januari 2016
  Atlantis collectiebeheer en portaalbouw

  Nieuwsbrief Atlantis 2016

  Gelukkig nieuwjaar!

  Directie en personeel van DEVENTit wensen u een gezond en gelukkig 2016 toe. Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en zien uit naar een continuering en verdieping van onze relatie.

  Met deze nieuwsbrief willen wij terugblikken op 2015 en aan u de plannen voor Atlantis in 2016 bekend maken.

  Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen.

   

 • 27 november 2015

  Get Linked! op de DISH 2015

  Op de conferentieDigital Strategies for Heritage (DISH) op 7 en 8 december in de Doelen in Rotterdam zal Peter van Diermen van DEVENTit 2 presentaties verzorgen over het thema: Get Linked!

  Dit thema verwijst naar de “Verbindingen”-laag van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, waarin informatie collectie- en sectoroverstijgend met elkaar verbonden wordt in het semantische web.

  Peter van Diermen wil de visie van DEVENTit met u delen over hoe een organisatie haar collecties kan aansluiten op dit (inter)nationaal netwerk van informatie.

  Centraal staat daarbij de vraag hoe om te gaan met gestandaardiseerde vocabulaires en thesauri. Deze visie wordt praktisch onderbouwd door een presentatie van hoe het collectiebeheersysteem Atlantis dit naadloos integreert.

  Graag wordt de discussie over dit onderwerp aangegaan met als doel te komen tot inzichten en aanknopingspunten om deze laag van de Nationale Strategie een plaats te geven in het collectiebeheer van alledag.

  De 2 presentaties worden gegeven op de 2e dag van de conferentie aan Chef’s Table 16 om 14:35 uur en om 15:30 uur.

  Tafelheer Peter van Diermen heet u hierbij van harte welkom!

   

   

   

  Over Peter van Diermen

  “Het gaat er niet om hoe je het kan doen, maar om hoe de markt wil dat je het doet.”

  Peter van Diermen is directeur van DEVENTit, een softwarehuis met een specialisatie in software voor collectiebeheer en portaalbouw. Hun product is Atlantis, een volledig webbased oplossing voor verschillende collecties en markten.

  Met een HBO-opleiding Computertechniek en een WO-opleiding Informatica begon hij als software ontwikkelaar in maatwerkoplossingen bij een bedrijf voor financiële software oplossingen. In 1998 begon hij DEVENTit via een management buy-out.

  Atlantis stond toen aan het begin van de ontwikkelingen. Door de de jaren heen is DEVENTit geëvolueerd van een bedrijf in maatwerksoftware voor financiële toepassingen naar standaard software oplossingen voor collectiebeheer en portaalbouw. Met de groei van het bedrijf is de rol van Van Diermen veranderd van leidinggevende op het gebied van software-ontwikkeling naar algemeen management en is hij richtinggevend in de strategische koers die het Atlantis-platform vaart en de markten die moeten worden bediend.

 • 13 november 2015

  Overijssels MijnStadMijnDorp platform breidt gestaag uit

  Het Overijsselse erfgoedplatform MijnStadMijnDorp mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van provinciale professionele en niet-professionele erfgoedorganisaties. Opgezet op initiatief van het Historisch Centrum Overijssel, biedt MijnStadMijnDorp erfgoedorganisaties een gemeenschappelijk platform voor het opbouwen, beheren en beschikbaar stellen van hun erfgoedcollecties.

  Via de MijnStadMijnDorp website worden verhalen gepubliceerd en communities onderhouden. Door de ontsluiting van beeldmateriaal uit de aangesloten erfgoedcollecties wordt met name tegemoet gekomen aan de behoeften van de grasduiners en ondiepe gravers.

  Voor de historisch breder geïnteresseerden en onderzoekers is het portaal Onderzoek Overijssel beschikbaar. Hier worden de collecties van de aangesloten erfgoedorganisaties afzonderlijk en integraal beschikbaar gesteld.

  De basis voor het succes van het MijnStadMijnDorp platform is de rol die het Historisch Centrum Overijssel hierin speelt. Het maakt het niet alleen financieel mogelijk, maar staat daarnaast de erfgoedorganisaties met raad en daad bij in het overbrengen en implementeren van de eigen collecties in het MijnStadMijnDorp portaal.

  Jeffrey van der Woude van het Klantcontactcentrum Centrale registratie van de gemeente Almelo, motiveert de keuze om het historisch archief onder te brengen in MijnStadMinDorp als volgt:

  “Het voordeel van het onderbrengen van de archiefcollecties in MijnStadMijnDorp is dat de vrijwilligers direct in het systeem werken en niet met een tussenbestand, wat de snelheid van de verwerking ten goede komt. De aanvullingen zijn hierdoor direct zichtbaar voor bezoekers van het portaal, zonder betaalde tussenkomst van een leverancier. Daarnaast heeft de burger het voordeel dat alle informatie van de deelnemende organisaties in één portaal te vinden is. Een ander voordeel is dat het platform beter beveiligd is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Het platform maakt het ook mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan met historische kringen.”

  Het onderliggende platform waarmee de erfgoedcollecties opgebouwd, beheerd en beschikbaar worden gesteld is Atlantis en het portaal Onderzoek Overijssel is een Atlantis erfgoed portaal. DEVENTit is naast leverancier van Atlantis ook de partij die de hosting verzorgt. “Dat het MijnStadMijnDorp concept succesvol is, is niet verwonderlijk”, aldus Peter van Diermen, directeur van DEVENTit, “Atlantis maakt het mogelijk dat organisaties onafhankelijk van elkaar in één platform met hun collecties aan de slag kunnen, ongeacht of ze hun collecties via hun eigen omgevingen of via Atlantis willen beheren. De rol van het Historisch Centrum Overijssel is daarbij van groot belang. Niet alleen materieel faciliteren, maar daadwerkelijk ondersteunen vanuit opgedane ervaring, is van onschatbare waarde voor de aangesloten erfgoedorganisaties. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe een dergelijk platform succesvol kan worden.”

  Wilt u meer informatie over MijnStadMijnDorp of over hoe u een dergelijk initiatief succesvol kunt maken? Neem dan contact op met Herre-Jan Veenema van DEVENTit. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie.

 • 21 oktober 2015

  DEVENTit en Data Matters bundelen expertises

  Integrale archiefoplossing OAIS-proof beschikbaar

  Een unieke geïntegreerde oplossing voor het beheren, bewaren en ontsluiten van uiteenlopende digitale archiefstukken. Dat vormt het resultaat van de samenwerking tussen twee innovatieve ICT-bedrijven: DEVENTit en Data Matters. De oplossing voldoet nauwgezet aan het OAIS-referentiemodel en kan desgewenst worden aangepast op basis van specifieke wensen en eisen van klanten zowel in het overheidsdomein als het bedrijfsleven.

  Samenwerking
  Op basis van behoefte uit de markt kwamen beide partijen tot een geïntegreerde archiefoplossing. DEVENTit is namelijk de ontwikkelaar en leverancier van Atlantis, een volledig op het webgebaseerde oplossing voor collectiebeheer en portaalbouw. Op Atlantis is vervolgens een generieke e-depot dienst gerealiseerd. Hiermee kunnen e-depots worden gekoppeld aan het Atlantis-platform. Anders gezegd, ten behoeve van het e-depot van Data Matters is een concrete koppeling beschikbaar met de software voor archief- en collectiebeheer; klaar voor operationeel gebruik.

  Data Matters is gespecialiseerd in het ontwikkelen van e-depots voor de permanente, veilige opslag en bewaring van onder meer digitale dossiers, documenten en mediabestanden. Het e-depot kan door middel van het beveiligingsprotocol voor websites HTTP(s) met iedere dossiervormende applicatie en archiefbeheerapplicatie op veilige wijze worden verbonden. Hierdoor ontstaat de praktische functionaliteit de archiefoplossing op letterlijk iedere schaal in te zetten en bovendien aan te vullen. Denk aan diensten als datamigratie en dataconversie, preserveringsplanning, maar ook ingest en datamanagement.

  DEVENTit en Data Matters organiseren de komende periode regionale bijeenkomsten in Nederland en België waarin de implementatie van een e-depot van Data Matters in combinatie met Atlantis uitvoerig wordt gedemonstreerd en toegelicht. De sessies richten zich op voorlichting, oriëntatie en visievorming omtrent de mogelijkheden van een e-depot binnen een organisatie.

  Over Data Matters
  Data Matters – opgericht in 2000 – is specialist op het gebied van hardware- en software-infrastructuur voor het opslaan, delen en ontsluiten van dynamische en statische data. Data Matters heeft kennis en praktijkervaring opgebouwd in het ontwerpen en implementeren van infrastructuur ter ondersteuning van informatieprocessen. Data Matters beschikt over een compact team van communicatieve en innovatieve specialisten, die als doel hebben om voor klanten in de private en publieke sectoren passende archiefoplossingen te vinden, te implementeren en te ondersteunen. Data Matters levert duurzame digitale oplossingen die bovendien schaalbaar zijn, gebaseerd op open standaarden en rekening houden met de organisatorische en financiële mogelijkheden van bedrijf of overheidsorganisatie. www.datamatters.nl

  Over DEVENTit
  DEVENTit BV is een softwarehuis met een specialisatie in het ontwikkelen, verkopen en onderhouden van op het webgebaseerde multimediale informatiesystemen. Atlantis is het product van DEVENTit waarmee innovatieve en flexibele oplossingen worden geboden voor collectiebeheer en portaalbouw. Atlantis is generiek inzetbaar voor iedere branche of toepassingsgebied. Daarnaast wordt een hosting platform geleverd waarmee organisaties Atlantis veilig en kosteneffectief beschikbaar kunnen stellen aan medewerkers, partners, vrijwilligers en het brede publiek. DEVENTit is al meer dan 17 jaar toonaangevend in haar vakgebied. www.deventit.nl

  Nadere informatie:
  P.A. (Paul) Schindeler, Data Matters, paul.schindeler@datamatters.nl, 020-645.23.93
  H.J. (Herre-Jan) Veenema, DEVENTit, hjveenema@deventit.nl, 033-299.22.77

 • 5 oktober 2015

  Atlantis is E-Depot gereed

  DEVENTit heeft een E-Depot dienst ontwikkeld waarmee E-Depot omgevingen gekoppeld kunnen worden aan Atlantis. De combinatie van Atlantis met een E-Depot omgeving voldoet dan aan de OAIS en ED3 standaarden en richtlijnen.

  Generieke E-Depot dienst
  De E-Depot dienst is generiek. Onafhankelijk van de aan te sluiten E-Depot omgeving worden E-Depot functies aangeboden. Binnen Atlantis zijn deze generieke E-Depot functies geïntegreerd met het framework, de modulen en de diensten.

  De reguliere opslag van digitale bestanden wordt hiermee uitgebreid met de opslag van de digitale bestanden in een E-Depot. Hierdoor is het mogelijk om originelen duurzaam te bewaren in een E-Depot en afgeleiden in de reguliere opslag van Atlantis te plaatsen. Daarmee wordt duurzaam – en daarmee duurdere – opslag gebruikt waar het moet, en kan reguliere – en daarmee goedkopere – opslag gebruikt worden waar het kan. Dus een optimale prijs/kwaliteit verhouding in de opslagbehoefte van de organisatie.

  Integratie met Atlantis
  Bij het invoeren van digitale bestanden, de ingest, kan aangegeven worden of de bestanden in het E-Depot opgeslagen dienen te worden. Bij beeldmateriaal worden naast de opslag van het digitale bestand in het E-Depot ook een afgeleide en een thumbnail samengesteld voor directe raadpleging vanuit de Atlantis beheer- en publieksomgevingen, alsook vanuit aangesloten externe systemen.

  Op de momenten dat het originele bestand nodig is, wordt deze uit het E-Depot gehaald. Bijvoorbeeld wanneer na een bestelling van een reproductie een digitale download geleverd moet worden voor het samenstellen van de reproductie of rechtstreeks aan de klant. Ook vanuit de beheeromgeving kan naast een download van de afgeleiden ook een download van het origineel uit het E-Depot worden opgevraagd.

  TMLO metadata
  Een E-Depot is een blackbox. Daarin bevinden zich digitale bestanden die zonder de context van een collectiebeheersysteem kunnen worden benaderd. De digitale bestanden bestaan dus op zichzelf en moeten vanuit het E-Depot alleen geduid kunnen worden: wat is het voor bestand, waar hoort het bij, mag het vernietigd worden en zo ja, wanneer, wat zijn de geldende beperkingen in termen van openbaarheid, (auteurs)rechten, etc.

  Om deze duiding te krijgen wordt ieder digitaal bestand vergezeld van metadata. Het gangbare formaat voor deze metadata is TMLO (Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden).

  Atlantis zorgt ervoor dat als een digitaal bestand wordt geplaatst in een E-Depot, dit vergezeld gaat van een TMLO bestand. Deze wordt samengesteld vanuit de beschrijving in Atlantis, aangevuld met technische metadata over het digitale bestand. Hoe vanuit een beschrijving in Atlantis een TMLO bestand wordt samengesteld is configureerbaar en daarmee volledig afgestemd op de gebruikte beschrijvingsstandaarden en de toepassing daarvan binnen de organisatie. Daarmee is een organisatie die Atlantis gebruikt voor haar collectiebeheer en gebruik maakt van de E-Depot dienst van Atlantis dan ook direct TMLO gereed.

  Koppeling met E-Depot omgevingen
  De Atlantis E-Depot dienst is generiek toepasbaar voor willekeurige E-Depot omgevingen. De pilot is uitgevoerd met het E-Depot systeem van Data Matters en daarmee is deze koppeling gebruiksklaar beschikbaar.

  Maar ook andere E-Depot omgevingen, zoals Preservica van het Nationaal Archief, of open source E-Depot omgevingen als Archivematica, RODA, etc. kunnen aangesloten worden. De aansluiting beperkt zich hierbij tot een te realiseren koppeling. Doordat 80% van de aansluiting van een E-Depot is vervat in generieke functionaliteit die wordt verzorgd door de Atlantis E-Depot dienst, is de koppeling relatief eenvoudig en daarmee tegen lage kosten te realiseren.

  Daarmee is een organisatie die Atlantis gebruikt voor haar collectiebeheer en gebruik maakt van de E-Depot dienst van Atlantis, verzekerd van keuzevrijheid in het toe te passen E-Depot, tegen relatief lage kosten voor realisatie van de koppeling, als deze al niet beschikbaar is.

  De voordelen op een rij
  De E-Depot dienst van Atlantis biedt organisaties:

  • een optimale prijs/kwaliteit verhouding in opslag van originelen en afgeleiden;
  • TMLO als metadatamodel voor communicatie met E-Depot omgevingen, waarmee de organisatie TMLO gereed is;
  • vrijheid in keuze voor een E-Depot omgeving;
  • relatief lage kosten in het realiseren van een koppeling met een E-Depot omgeving.

   

  Atlantis loopt hiermee voorop in de markt en biedt daarmee continuïteit en toekomstperspectief!

  Wilt u meer informatie over hoe ook u klaar kunt zijn voor nu en de toekomst? Neem dan contact op met Herre Jan Veenema via 033-299 2277 of hjveenema@deventit.nl. Hij zal u hierover graag informeren.

 • 13 juli 2015

  Bouwdossiers in de etalage

  Bouwdossiers mogen zich verheugen in een grote belangstelling. Particulieren en bedrijven zijn geïnteresseerd in welke bouwaanvragen er zijn geweest, welke vergunningen zijn afgegeven en welke modificaties er in de loop van de tijd zijn uitgevoerd.

  Via het MijnAdres Portaal worden uw bouwdossiers in de etalage gezet. Het portaal heeft een frisse, eigentijdse vormgeving en is geschikt voor het gebruik op een PC/Laptop, tablet en telefoon.

  Lees meer….

 • 5 juni 2015

  Forum voor Atlantis-gebruikers

  Het forum voor Atlantis-gebruikers per direct beschikbaar.

  Het forum is te bereiken vanuit het menu van de DEVENTit-website (www.deventit.nl). Op voorhand hebben wij deze ingedeeld op diverse onderwerpen, variërend van release notes en de release kalender, tot onderwerpen per module en dienst van Atlantis.

  Hierop plaatsen wij informatie waar u als gebruiker op kunt reageren, maar u kunt ook zelf onderwerpen aansnijden, vragen stellen, opmerkingen plaatsen, bestanden uploaden en informatie uitwisselen. Ook onze supportmedewerkers kijken mee op dit forum en zullen waar nodig en nuttig zich mengen in de discussies met antwoorden en informatie.

  Wij hopen dat dit forum voor u een plaats kan zijn waar u terecht kunt voor uw vragen, opmerkingen en informatie aan en voor uw mede-Atlantisgebruikers. Een plaats waar u uw ervaringen kunt delen en van ervaringen van anderen kunt leren.

  Dit forum is uitsluitend bedoeld voor Atlantis-gebruikers. Om toegang te krijgen verzoeken wij u om een account aan te vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door op deze link te klikken. Uw inloggegevens mailen wij dan naar u toe.

  Wij wensen u veel plezier met deze nieuwe faciliteit!

Back to Top