15 april 2016

Atlantis Roadshows gaan weer van start

De ontwikkelingen in Atlantis staan bepaald niet stil.

De afgelopen 2 jaar hebben we met Atlantis een aantal ontwikkelingen in gang gezet die Atlantis voor collectiebeheer en portaalbouw naar een nieuw niveau brengt.

Tot dit moment was het doel vooral om alle functies die in het Atlantis Windows pakket zaten ook in de web- omgeving beschikbaar te krijgen. Nu zijn de ontwikkelingen erop gericht om Atlantis zowel functioneel als technisch tot een leidend pakket in de erfgoedsector te maken.

Deze plannen werden 2 jaar geleden via Roadshows door het hele land bekendgemaakt. Nu willen wij u laten zien waar we staan: wat is er afgerond en wat komt er binnenkort beschikbaar.

roadshow

Tijdens de roadshows presenteren wij u een 10-tal nieuwe uitbreidingen aan Atlantis die de afgelopen tijd beschikbaar gekomen zijn of binnenkort beschikbaar zullen komen. Dit betreft:

Thesaurus met brugfunctie

Dit levert een volledig configureerbare thesaurus-functionaliteit die voldoet aan de geldende NEN- en ISO- normen. Hiermee kunnen eigen thesauri worden opgezet. Ook kunnen externe thesauri verbonden worden via de brugfunctie, waardoor een import van deze thesauri overbodig is. Hiermee kan dan in één moeite aangesloten worden op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed door het beschikbaar stellen van linked (open) data.

ElasticSearch Zoekmachine
Uw database met een factor 10-100 sneller doorzoekbaar. Dat kan met de ElasticSearch zoektechnologie die voor Atlantis beschikbaar is.

Procesbeheer
Uw processen configureren en vervolgens uw organisatie volledig proces-gestuurd laten werken. De dienst Procesbeheer maakt dit mogelijk. Naast processen die door Atlantis worden ondersteund, kunnen ook externe processen en processtappen opgenomen worden. Zo worden uw objecten voorzien van een volledige historie van processen waar ze deel van hebben uitgemaakt.

crowdsourcingCrowdsourcing
Uw collecties kunt u vanuit uw eigen omgeving direct beschikbaar stellen aan het publiek en de vrijwilligers, teneinde deze te beschrijven met ingebouwde controlefuncties.

Scanning on Demand
Het publiek kan aangeven wat er gedigitaliseerd dient te worden, al dan niet tegen een vergoeding. Deze dienst groepeert aanvragen voor Scanning on Demand, stelt de opdracht voor digitalisering samen, controleert de aanlevering van de gedigitaliseerde stukken en informeert tijdens het gehele proces de aanvragers.

Generieke E-Depot dienst
Met deze dienst is Atlantis volledig OAIS en ED3 compliant, onafhankelijk van het E-Depot waar gebruik van wordt gemaakt. Deze dienst is volledig generiek van opzet en kan koppelen met ieder E-Depot.

Full audit trail
Van alle datamutaties wordt bijgehouden wie/wanneer dat heeft gedaan en wat er is gewijzigd. De audit trail maakt dit volledig inzichtelijk en biedt functies als het terugdraaien van wijzigingen en het ongedaan maken van verwijderingen via een prullenbakfunctie.

Schermbouwer
Organisaties kunnen hiermee hun eigen formulieren samenstellen op de velden van de beschikbare beschrijvingsstructuren. Hiermee kan invoer en mutatie afgestemd worden op een doelgroep, project of aandachtsgebied.

viewer-859x400Open Data
Collecties beschikbaar stellen als Open Data via uw eigen Open Data portaal. Geconfigureerd wordt welke objecten van een collectie / in welke vorm naar buiten worden gebracht. Dit kan in verschillende formaten: CSV, XML, PDF, MS-Excel, etc. Binnen het Open Data portaal kan de bezoeker naast het selecteren van het gewenste formaat van een collectie ook een selectie maken van de gewenste records.

Deze Open Data-dienst zorgt er ook voor dat er tijdens het opvragen van de Open Data geen druk op de database ontstaat, waardoor dit geen invloed op de performance van Atlantis heeft. Het Open Data portaal is een uitbreiding op de Atlantis publieksomgeving en presenteert zich daarmee in de vormgeving van uw organisatie, binnen de eigen website van uw organisatie.

Dynamische Velden
Een organisatie kan hiermee zelf velden toevoegen aan de beschikbare beschrijvingsstructuren.

Spectrum ondersteuning
Spectrum is de wereldwijde standaard voor het beheren van museale collecties. Atlantis heeft deze standaard geïmplementeerd, waarmee het ook een volwaardig collectiebeheer- en portaalsysteem voor musea is geworden.

De eerste Roadshow zal zijn op 27 mei a.s. bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en richt zich speciaal op de Zeeuwse Erfgoedinstellingen. Daarnaast zullen er Roadshows worden georganiseerd in het midden en het noordoosten van het land en in België.

Wilt u een roadshow bijwonen? Meld u dan aan bij Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag op de hoogte houden van een roadshow bij u in de buurt.

Beleef het erfgoed

About the Author

Back to Top