Producten


video
info

Cibis

CIBIScibis_info

Hét pakket voor de geautomatiseerde ondersteuning van de administratie van crematoria, begraafplaatsen en uitvaartcentra.

Modulair

Via de modulen Basis Begraafplaats en Basis Crematorium wordt CIBIS geschikt voor begraafplaatsen en crematoria. Ook uitvaartcentra en het werken met meerdere vestigingen vanuit 1 geïntegreerde omgeving worden daarbij ondersteund.

Uitbreidbaar

De basismodulen zijn uitbreidbaar met diensten voor het plannen/reserveren van plechtigheden en ruimten, verkopen van consumpties en attributen bij de uitvaart en diensten, verhuren van plaatsen en nagedachtenisvormen, factureren van geleverde goederen, diensten en huur en aanschrijven van rechthebbenden en overige betrokkenen omtrent allerlei aspecten rond begraving, crematie en plaatsing.

Koppeling met externe systemen

CIBIS koppelt met externe systemen, zodat hier standaardoplossingen en –producten voor ingezet kunnen worden. Zo zijn er koppelingen mogelijk met de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) voor persoons- en adresgegevens, met de eigen Financiële administratie voor het verwerken van journaalposten en met MS-Office voor werklijsten, brieven, facturen en (management)overzichten.

cibis

Blog

 • 26 september 2016

  Full Audit-dienst op Atlantis

  De metadata vormen het meest waardevolle onderdeel van een collectiebeheersysteem. Vrijwilligers, medewerkers en specialisten hebben zich ingezet om tot een nauwkeurige vastlegging te komen. Bronnen zijn daarvoor door de vingers gegaan, scans zijn bestudeerd en discussie is gevoerd over de beste manier van vastlegging.

  Ook voor de vindbaarheid zijn de metadata van het grootste belang. Zoeken op datering, titels, trefwoorden, plaatsen en namen; het maakt de bronnen vindbaar en bruikbaar.

  Maar het gebeurt: net dat ene veldje overschreven wat niet de bedoeling was. Een seriegewijze beschrijfactie van honderden records met onverwachte gevolgen. Een beschrijving weggegooid die toch had moeten blijven staan. Wat nu? Een back-up van de vorige dag terugzetten? En dan al het werk van vandaag verloren laten gaan?

  Dat hoeft nu niet meer, want Atlantis kan nu worden uitgebreid met de full audit-dienst. Met deze dienst worden alle wijzigingen op veldniveau bewaard. Hiermee is het dan mogelijk om een veldwaarde, ook nadat deze vele malen veranderd is, terug te zetten. Maar ook een volledige metadata-beschrijving of zelfs een batchgewijze beschrijfactie kan dan volledig hersteld worden. Is een metadata beschrijving verwijderd? Geen nood. Deze komt eerst in de prullenbak terecht, van waaruit deze weer hersteld of definitief verwijderd kan worden.

  Kortom, met de full audit-dienst gaan er geen metadata meer verloren. Er wordt een volledige audit trail opgebouwd, waardoor precies traceerbaar wordt wie/wanneer/wat heeft gedaan met de metadata, met mogelijkheden voor herstel indien noodzakelijk.

  Wilt u ook bestendig zijn voor dataverlies, aarzel dan niet om contact op te nemen met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie verzorgen.

   

 • 2 september 2016

  Open Data op Atlantis

  Open Data staat voor vrij beschikbare informatie. In een door een machine leesbaar formaat, zonder registratie of verklaring voor gebruik, zonder beperkingen o.b.v. auteurswet, databankenwet of geheimhouding. Derden kunnen er direct mee aan de slag. Legaal en zonder financiële of juridische drempels.

  De overheid zet hoog in op beschikbaarheid van Open Data. Via de wet Hergebruik van Overheidsinformatie wordt het beschikbaar stellen van alle openbare overheidsinformatie geregeld. Met een beroep op deze wet kan iedere burger aan een overheidsinstantie het verzoek doen om openbare informatie als Open Data beschikbaar te stellen. Dat is de plichtmatige/wettelijke kant van Open Data.

  De motiverende en stimulerende kant van Open Data is dat burgers en organisaties zelf creatief aan de slag kunnen gaan met de door u beheerde informatie en daarmee mooie en verrassende toepassingen kunnen maken of tot nieuwe inzichten komen.

  Als informatie beherende organisatie kunt u met Atlantis uw eigen Open Data-portaal realiseren. Dit portaal is dan onderdeel van de Atlantis publieks- en portaalomgeving van uw organisatie.

  Voorbereiding
  In Atlantis In Atlantis kunt u datasets configureren. Dit zijn selecties op uw collecties waarmee objecten als groep/set worden benoemd. Vervolgens kan voor ieder gewenst uitvoerformaat een template worden gedefinieerd. Hiermee wordt de informatie in CSV, XML, JSON, EAD, PDF, Excel of wat voor formaat dan ook beschikbaar gesteld.

  Beschikbaarstelling
  De Open Datasets komen automatisch beschikbaar onder de menu-optie “Opendata” in de publieks- en portaalomgeving; in uw eigen vormgeving en volledig geïntegreerd met de bestaande collectie-ontsluiting.

  De bezoeker krijgt onder de menu-optie “Opendata” de lijst van beschikbare Open Datasets te zien met daarbij vermeld de beschikbare formaten en een zoekfunctie.

  Als de bezoeker een formaat aanklikt, dan wordt de Open Dataset in een downloadbestand met dat formaat beschikbaar gesteld.

  Als de bezoeker kiest voor Zoeken, dan komt een zoekfunctie op de Open Dataset beschikbaar, waarmee naast een keuze voor een formaat ook een selectie op de Open Dataset gedaan kan worden.

  De zoekfunctie geeft dezelfde zoekvelden als wanneer via de reguliere collectie-ontsluiting op deze informatie gezocht zou worden. Met deze zoekfunctie kan dus eerst een selectie gedaan worden op de Open Dataset. De gewenste records komen dan in een downloadbestand in het gekozen formaat beschikbaar.

  Voorzieningen
  De dienst Open Data op Atlantis betekent gemak in beschikbaarstelling en gebruik voor u en uw bezoekers. Maar daar blijft het niet bij. Onder de motorkap zijn diverse voorzieningen getroffen waardoor de Open Data dienst voor uw Atlantis omgeving schaalbaar in gebruik is.

  Als een organisatie een dataset als Open Data beschikbaar stelt, dan wordt van deze records een kopie geëxporteerd naar een locatie buiten de database. Als de records in Atlantis worden gemuteerd, dan worden periodiek ook de geëxporteerde records bijgewerkt.

  Het samenstellen van een downloadbestand op aanvraag van de bezoeker gebeurt real-time vanuit de geëxporteerde records. Dit betekent dat ongeacht welke hoeveelheid downloads van Open Data er ook gevraagd wordt, de database van Atlantis hiermee niet wordt belast. De Open Data-dienst van Atlantis is daarmee schaalbaar voor ieder gebruik.

  Wilt u ook uw Open Data op een eenvoudige manier op uw eigen Open Data-portaal beschikbaar stellen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie verzorgen.

 • 8 juli 2016

  Musea en Erfgoed Mechelen kiest voor Atlantis

  Musea & Erfgoed Mechelen combineert een museumwerking (onderzoek, verzamelen, beheren, ontsluiten) met een erfgoedwerking (erfgoedbeleid, netwerking, ondersteuning, kennis- en expertiseopbouw en -deling, vrijwilligerswerking). Deze synergie zorgt voor meer dan de som van de delen.

  Musea en Erfgoed Mechelen actualiseert het Bourgondische stadspaleis Hof van Busleyden, tot een hedendaags stadsmuseum en geeft zo vandaag de dag betekenis aan het verleden van de stad.

  Musea & Erfgoed Mechelen heeft als omgeving voor collectiebeheer en beschikbaarstelling gekozen voor Atlantis. “Wij hebben voor Atlantis gekozen vanwege gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, modulaire opzet en de openheid van de applicatie. Dat maakt dat er relatief eenvoudig met diverse collectiebeherende partners databankoverschrijdend gewerkt kan worden. Ook het prijsaspect speelde een belangrijke rol.”, aldus Annelies Lieten (expert budgetbeheer & erfgoedprojecten van Mechelen Musea & Erfgoed).

  “Wij zijn heel blij met de uitverkiezing van Atlantis door Musea en Erfgoed Mechelen”, zegt Peter van Diermen, directeur van DEVENTit uit Bunschoten. “Er worden collecties van verschillende organisaties beheerd en beschikbaar gesteld. Atlantis past goed in dit model, waarbij er ruimte is voor doorgroei in collecties en organisaties.”

  Wilt u ook – samen met partnerorganisaties – beeldbanken, gedrukte bronnen, archieven, museale of archeologische collecties beheren en beschikbaar stellen? Dan is Atlantis wellicht ook voor u interessant.

  Aarzel dan niet om contact op te nemen met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag voorzien van informatie of een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie verzorgen.

 • 4 mei 2016

  Bouwdossiers Het Nieuwe Instituut op MijnAdres

  Het Nieuwe Instituut (voorheen het Nederlands Architectuur Instituut) beheert het Rijksarchief voor Nederlandse architectuur en stedenbouw, met tekeningen, foto’s, affiches en maquettes uit de archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en stedenbouwers.

  Het webportaal MijnAdres.org biedt bouwdossiers en bouw gerelateerde collecties van verschillende archieven en instellingen aan voor ontsluiting door het brede publiek. 

  Het aanbod van MijnAdres wordt uitgebreid met de collectie van Het Nieuwe Instituut, waarmee MijnAdres verrijkt wordt met een omvangrijke, nationaal georiënteerde collectie.

  “Het Nieuwe Instituut kent een lange traditie om haar collectie onder een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen via een studiezaal die voor iedereen toegankelijk is en – sinds een half jaar – via een eigen zoekportaal waar men kan zoeken in de bibliotheek en de archieven. Omdat hieraan steeds meer gescande afbeeldingen worden toegevoegd, komt het archief als het ware bij de mensen thuis.” vertelt de heer B. Mousavi, manager Erfgoed van Het Nieuwe Instituut. “Het is dan niet meer dan logisch om die mensen ook thuis de mogelijkheid te geven om te zoeken of er in de archieven van het Nieuwe Instituut over hun huis, straat of buurt informatie te vinden is. MijnAdres is hier een mooi platform voor. De dwarsverbanden die zichtbaar worden middels informatie uit verschillende archieven en instellingen zijn niet alleen winst voor de onderzoeker, maar ook voor ons als aanbieder van die informatie, omdat het de waarde ervan versterkt.”

  Binnenkort zal de collectie van Het Nieuwe Instituut beschikbaar komen op MijnAdres.org. Wij zulllen u hier dan nader over berichten.

  Wilt u uw bouwdossiers of bouw gerelateerde collecties aanbieden aan het brede publiek op een aantrekkelijke manier? Neem dan contact op met Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag informeren of u bezoeken voor een vrijblijvende demonstratie.

 • 15 april 2016

  Atlantis Roadshows gaan weer van start

  De ontwikkelingen in Atlantis staan bepaald niet stil.

  De afgelopen 2 jaar hebben we met Atlantis een aantal ontwikkelingen in gang gezet die Atlantis voor collectiebeheer en portaalbouw naar een nieuw niveau brengt.

  Tot dit moment was het doel vooral om alle functies die in het Atlantis Windows pakket zaten ook in de web- omgeving beschikbaar te krijgen. Nu zijn de ontwikkelingen erop gericht om Atlantis zowel functioneel als technisch tot een leidend pakket in de erfgoedsector te maken.

  Deze plannen werden 2 jaar geleden via Roadshows door het hele land bekendgemaakt. Nu willen wij u laten zien waar we staan: wat is er afgerond en wat komt er binnenkort beschikbaar.

  Tijdens de roadshows presenteren wij u een 10-tal nieuwe uitbreidingen aan Atlantis die de afgelopen tijd beschikbaar gekomen zijn of binnenkort beschikbaar zullen komen. Dit betreft:

  Thesaurus met brugfunctie

  Dit levert een volledig configureerbare thesaurus-functionaliteit die voldoet aan de geldende NEN- en ISO- normen. Hiermee kunnen eigen thesauri worden opgezet. Ook kunnen externe thesauri verbonden worden via de brugfunctie, waardoor een import van deze thesauri overbodig is. Hiermee kan dan in één moeite aangesloten worden op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed door het beschikbaar stellen van linked (open) data.

  ElasticSearch Zoekmachine
  Uw database met een factor 10-100 sneller doorzoekbaar. Dat kan met de ElasticSearch zoektechnologie die voor Atlantis beschikbaar is.

  Procesbeheer
  Uw processen configureren en vervolgens uw organisatie volledig proces-gestuurd laten werken. De dienst Procesbeheer maakt dit mogelijk. Naast processen die door Atlantis worden ondersteund, kunnen ook externe processen en processtappen opgenomen  worden. Zo worden uw objecten voorzien van een volledige historie van processen waar ze deel van hebben uitgemaakt.

  Crowdsourcing
  Uw collecties kunt u vanuit uw eigen omgeving direct beschikbaar stellen aan het publiek en de vrijwilligers, teneinde deze te beschrijven met ingebouwde controlefuncties.

  Scanning on Demand
  Het publiek kan aangeven wat er gedigitaliseerd dient te worden, al dan niet tegen een vergoeding. Deze dienst groepeert aanvragen voor Scanning on Demand, stelt de opdracht voor digitalisering samen, controleert de aanlevering van de gedigitaliseerde stukken en informeert tijdens het gehele proces de aanvragers.

  Generieke E-Depot dienst
  Met deze dienst is Atlantis volledig OAIS en ED3 compliant, onafhankelijk van het E-Depot waar gebruik van wordt gemaakt. Deze dienst is volledig generiek van opzet en kan koppelen met ieder E-Depot.

  Full audit trail
  Van alle datamutaties wordt bijgehouden wie/wanneer dat heeft gedaan en wat er is gewijzigd.  De audit trail maakt dit volledig inzichtelijk en biedt functies als het terugdraaien van wijzigingen en het ongedaan maken van verwijderingen via een prullenbakfunctie.

  Schermbouwer
  Organisaties kunnen hiermee hun eigen formulieren samenstellen op de velden van de beschikbare beschrijvingsstructuren. Hiermee kan invoer en mutatie afgestemd worden op een doelgroep, project of aandachtsgebied.

  Open Data
  Collecties beschikbaar stellen als Open Data via uw eigen Open Data portaal. Geconfigureerd wordt welke objecten van een collectie / in welke vorm naar buiten worden gebracht. Dit kan in verschillende formaten: CSV, XML, PDF, MS-Excel, etc. Binnen het Open Data portaal kan de bezoeker naast het selecteren van het gewenste formaat van een collectie ook een selectie maken van de gewenste records.

  Deze Open Data-dienst zorgt er ook voor dat er tijdens het opvragen van de Open Data geen druk op de database ontstaat, waardoor dit geen invloed op de performance van Atlantis heeft. Het Open Data portaal is een uitbreiding op de Atlantis publieksomgeving en presenteert zich daarmee in de vormgeving van uw organisatie, binnen de eigen website van uw organisatie.

  Dynamische Velden
  Een organisatie kan hiermee zelf velden toevoegen aan de beschikbare beschrijvingsstructuren.

  Spectrum ondersteuning
  Spectrum is de wereldwijde standaard voor het beheren van museale collecties. Atlantis heeft deze standaard geïmplementeerd, waarmee het ook een volwaardig collectiebeheer- en portaalsysteem voor musea is geworden.

  De eerste Roadshow zal zijn op 27 mei a.s. bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en richt zich speciaal op de Zeeuwse Erfgoedinstellingen. Daarnaast zullen er Roadshows worden georganiseerd in het midden en het noordoosten van het land en in België.

  Wilt u een roadshow bijwonen? Meld u dan aan bij Herre-Jan Veenema. Hij zal u graag op de hoogte houden van een roadshow bij u in de buurt.

Referenties

Diensten

Onderhoud en support

De garantie voor continuïteit en zekerheid.

Met een onderhoudscontract op onze softwareoplossingen krijgt u toegang tot onze helpdesk, oplossingen voor fouten en storingen en nieuwe versies van de programmatuur.

Via ons online beschikbare meldingensysteem worden problemen en vragen geregistreerd en kunt u de status en voortgang daarvan volgen. Daarnaast staan wij ook telefonisch en via e-mail tot uw beschikking.

Bij vernieuwingen in de softwareomgeving zorgt een onderhoudscontract ervoor dat uw software up-to-date blijft. Dit betreft dan o.a. vernieuwingen in ontwikkelomgevingen, ontwikkeltools, webbrowsers, koppelingen, koppelingsstandaarden, etc.

Een onderhoudscontract op onze softwareoplossingen garandeert daarmee continuïteit en zekerheid.

Hosting

Voor bedrijfszekere dienstverlening.

Hosting vraagt om een omgeving waarbinnen schaalbaarheid, bedrijfszekerheid en continuïteit van de dienstverlening zijn gegarandeerd. DEVENTit heeft een omgeving gerealiseerd die aan deze eisen voldoet en daarmee een optimaal platform biedt voor de hosting van websites, archief- en collectietoepassingen, internetapplicaties en portalen.

Bij het buiten de deur plaatsen van beheersystemen worden medewerkers  voor hun productie afhankelijk van de snelheid en de beschikbaarheid van het informatiesysteem. Voor een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening aan het publiek is het noodzakelijk dat er gerekend kan worden op de continuïteit van de publieksfuncties. De behoefte aan opslagcapaciteit groeit sterk. Er gaan dan vraagstukken spelen als back-up en herstel van data bij calamiteiten.

In de architectuur van de hostingomgeving is rekening gehouden met al deze aspecten, waardoor een dienst kan worden geleverd die optimaal aansluit bij deze behoeften met een optimale prijs/kwaliteit-verhouding.

Hosting. Bedrijfszekerheid in dienstverlening.

Contact

Loading

Back to Top